Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

West Sweden Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "West Sweden Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel"— Presentationens avskrift:

1 West Sweden Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel
- Kommunernas och regionernas resurs Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel

2 Översyn och högtryck Godkända projekt 2011 8 st. Jan-mars 2012
Inskickade projektförslag vi väntar svar om 21 st. Projektförslag WS förmedlat till medlem, där medlem tackat ja till deltagande st. där vi väntar på svar från medlem 42 st. där medlem tackat nej till deltagande 19 st. Projektidéer/förfrågningar st. WEPA (West Sweden EU-projekt analys) 50 st. Prognos antal utredningar st Prognos WEPA inriktningar st

3 West Swedens Projektgrupp
Bryssel Göteborg Projektgruppen Peter Jadesjö R&D, ICT Kajsa Sundström Van Zeveren Kultur/Turism Isabel Poli Sociala frågor hälsa Anita Tóth Sysselsättning & Integration Daniel Wennerlund Energi & Miljö Charlotta Jönsson Utbildning& Ungdom

4 EU-programarenan Globalt Lokalt Forskning IT Energi Miljö Kultur Arb.
Markn. Utb. Sektorsprogram Interreg 4c Interreg 4a 4b Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Strukturfonder Lokalt Leader

5 Rekommenderade program för Kultur & tursim
Kultur & Turism Antal Inritktningar (%) Integrationsfonden 2 2% Grundtvig besök och utbyte 1 1% Europa för Medborgarna 3 3% Kulturprogrammet 2007 23 20% Leonardo da Vinci praktik och utbyten 24 21% Interreg IVA Kattegat/Skagerak 15 13% Interreg IVA Sverige/Norge 5 4% Interreg IVC Regionalfonden 6 5% Socialfonden 4 Nätverk & konferenser EU Sport Programme ICT-PSP Comenius partnerskap Comenius multlaterala Ung och Aktiv i Europa

6 projektservicen uppdelad i fem olika områden
WS projektgrupp - projektservicen uppdelad i fem olika områden Vardagliga arbetet hos medlem Medvetenhet om EU:s möjligheter Information om EU:s program Val av optimalt EU-program Programoptimerad projektidé Formulering ansökan Projekt management Utveckla projektidé Partnersökning Förhandling Rapportering Information Projektutveckling Ansökanssupport Projektsupport WEPA 6

7 projektservicen uppdelad i fem olika områden
WS projektgrupp - projektservicen uppdelad i fem olika områden Vardagliga arbetet hos medlem Medvetenhet om EU:s möjligheter Information om EU:s program Val av optimalt EU-program Programoptimerad projektidé Formulering ansökan Projekt management Utveckla projektidé Partnersökning Förhandling Rapportering Information Projektutveckling Ansökanssupport Projektsupport WEPA 7

8 Medlemmar i West Sweden

9 Målet är att komma ett steg närmare ansökan
Förfaranden Förankrat projektärende: -Krav på förankring politiskt/verksamhet/finansiellt -Leder till utredning av möjligheter Intresseförfrågan: -Inget krav på förankringen -Leder till en första åsikt om eventuella möjligheter West Sweden EU-Projekt Analystjänst (WEPA): - Projektutvecklingsprocess som beställs av medlem. - Startmöte, analys, resultatmöte, efterarbete Målet är att komma ett steg närmare ansökan

10 projektservicen uppdelad i fem olika områden
WS projektgrupp - projektservicen uppdelad i fem olika områden Vardagliga arbetet hos medlem Medvetenhet om EU:s möjligheter Information om EU:s program Val av optimalt EU-program Programoptimerad projektidé Formulering ansökan Projekt management Utveckla projektidé Partnersökning Förhandling Rapportering Information Projektutveckling Ansökanssupport Projektsupport WEPA 10

11 Ansökanssupport Det är alltid medlemmen som är ansvarig för ansökan
Handlingsplan för ansökan – WS support Projektdesign – WS support Informell avstämning med Kommissionen– WS support Budgetutkast – WS support Partnerstrategi och sök – WS support Skriva ansökan - medlem

12 Kultur & Turism inom WEPA
Hittills 49 inriktningar i 24st WEPA 5 kategorier som representerar olika kulturella insatser. Kulturhus & Museum: Ex. utveckla kulturhusets, eller ett museums, verksamhet. 20% Programverksamhet/uppsättningar: 7% Turism: Att locka fler turister/besökare till kommunen. 31% Utveckla kulturlivet lokalt/regionalt: Utveckling av det kulturella livet på en mer övergripande nivå genom kommunens kulturhus. Ex. ett regionalt centrum för dans eller att engagera föreningsliv och ideella krafter. 24% Övrigt: Ex. ”Samhällsbyggnad och invånarnas livskvalitet” och ”En tryggare kommun med bättre belysning”. 18%

13 Vill du veta mer? På West Swedens hemsida kan du läsa mer om vår ordinarie projektservice och WEPA. Och snart en ny hemsida! Välkomna!


Ladda ner ppt "West Sweden Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel"

Liknande presentationer


Google-annonser