Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU"— Presentationens avskrift:

1 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Social fobi hos unga Ett forskningsprojekt i samarbete mellan Avd för BUP/HU/LiU och BUP-klinikerna i Jönköping, Värnamo, Västervik, Nässjö och Linköping Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

2 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Vad är social fobi? Stark och bestående rädsla för flera olika sociala situationer eller prestationssituationer Rädslan rör att bli uppmärksammad och kritiskt bedömd. Negativ förväntan om att verka dum. Situationerna utlöser så gott som alltid ångest. Situationer undviks eller uthärdas med plåga. Rädslan inverkar påtagligt negativt på t ex skolgång. Besvären ska ha funnits i 6 månader. Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

3 Varför ett forskningsprojekt?
Social fobi... är vanligt dåligt uppmärksammat innebär ofta stort lidande underbehandlat innebär risk för allvarliga konsekvenser om ej behandlas kostsamt både på individ- och samhällsnivå lite forskat på svenska barn och ungdomar Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

4 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Förekomst och prognos Förekommer i upp till 16% (12-17år) Flickor 9.5.%, Pojkar 4.9% (14-24år) Besvären börjar oftast i tidiga till sena tonåren Vanligt med andra fobier eller rädslor samtidigt Inte ovanligt med utveckling av depression eller missbruk om ej får hjälp Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

5 Hur kan social fobi ta sig uttryck?
mycket tystlåten och nervös tillsammans med nya eller okända personer och i nya situationer magont, huvudvärk i samband med t ex skolprov rädsla att kräkas hög skolfrånvaro eller skolvägran vill inte gå till skolan när det är friluftsdagar, temadagar, redovisningar, gymnastik vill inte äta i skolmatsalen, på bjudningar etc Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

6 Mest fruktade situationerna
1. Tala inför andra 2. Äta inför andra 3. Gå på fest 4. Skriva inför andra 5. Använda offentliga uppehållsrum 6. Tala med auktoritetspersoner 7. Inleda samtal Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

7 Hur utvecklar man social fobi?
Beror inte på en faktor utan FLERA som SAMVERKAR! Faktorer som kan bidra är: Extrem blyghet (temperament) Mobbning eller andra negativa erfarenheter Arv Föräldrarnas förhållningssätt och egen rädsla Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

8 Bedömning av social fobi
Det är viktigt att hämta information från både barnet, familj och skola Viktigt att ta in information på olika sätt t ex frågeformulär, intervju och utföra verklig uppgift Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

9 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Behandling 1. Psykologisk behandling - Kognitiv beteendeterapi (KBT) individuellt eller i grupp. Ingår bl a att: Utforska samband mellan känslor och tankar Hitta alternativa tankar Stegvis utsätta sig för det man är rädd för 2. Medicinsk behandling vid högre svårighetsgrad Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

10 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Syfte med projektet Pröva psykologisk behandlingsmodell Pröva sätt att utvärdera behandling Undersöka samband mellan social fobi och socialt familjeliv Undersöka vad ungdomar med social fobi tycker underlättar för att söka och delta i behandling Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

11 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Medverkande Personal från barn- och ungdomspykiatriska mottagningar i Jönköping, Linköping, Nässjö, Värnamo, Västervik Projektledare och doktorand Malin Green Landell, Linköpings universitet/BUP-kliniken i Linköping Handledare docent Per Gustafsson, Linköpings universitet och professor Gunilla Bohlin, Uppsala universitet Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

12 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Deltagare Elever från skolor i Linköping, Jönköping, Västervik, Värnamo och Nässjö Föräldrar till ungdomar som erbjuds fortsatt deltagande Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

13 Projektets upplägg - preliminär tidsplan
September – söka aktuella ungdomar Eleverna besvarar klassvis ett formulär med 8 frågor om social fobi. Ht :a undersökningen startar 200 familjer tillfrågas om att besvara formulär kring socialt familjeliv. Vt-06 – 2:a undersökningen startar 70-80 familjer tillfrågas om att delta i behandlings- studie. Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

14 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Familjemiljö Ungdomar som svarar högt resp lågt på social fobi formulär och grupp som inte rapporterar besvär av social fobi tillfrågas. Ungdomar och föräldrar besvarar hemma var för sig ett formulär med ca 20 frågor om socialt familjeliv. Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

15 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Behandlingsstudie Bedömning före och efter behandling telefonintervju, formulär, uppgift, salivprovtagning Ungdomar som uppfyller kriterierna för social fobi och inte har andra psykiska besvär, som är speciellt definierade, erbjuds deltagande. Deltagarna lottas till behandling- resp kontrollgrupp. Kontrollgruppen får behandling efter att första gruppen har avslutats. Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

16 Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU
Behandlingsupplägg Gruppbehandling 6-7 ungdomar/grupp, blandat flickor och pojkar i åldern år 12 träffar inkl träffar med föräldrarna Vardagar efter skoltid Behandling med kognitiv beteendeterapi (kbt) Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU

17 Behandlingsinnehåll - ex
Träning att se samband mellan tankar och känslor och att hitta alternativa tankar Stegvis utsätta sig för det som ger ångest Sätt att hantera mobbning och att hävda sig själv Träning under och på egen hand mellan träffarna Information till föräldrarna om behandlingen och hur de kan hjälpa sitt barn i behandlingen Återfallsprevention Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU


Ladda ner ppt "Malin Green Landell, Avd för BUP/HU/LiU"

Liknande presentationer


Google-annonser