Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningarna i energiomställningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningarna i energiomställningen"— Presentationens avskrift:

1 Utmaningarna i energiomställningen
North European Power Perspectives (NEPP) Utmaningarna i energiomställningen Bo Rydén Seminarium på Elfack 14 maj 2013

2 Vår studie – Några resultat och slutsatser
Utmaningarna i klimatomställningen i Sverige och EU är mycket stora; vi måste inse det och inte förledas att tro att omställningen är enkel. - Även en mer måttlig omställningstakt och omfattning till 2050, innebär en stor utmaning. - Att nå 100 % förnybart till 2050 är osannolikt. Industri och transporter är de sektorer som förväntas ställa om mest i Sverige. Här är också utmaningarna som störst. - Det måste prägla förväntningsbilden! Vi kan inte ställa om till ett klimatneutralt energisystem till 2050 utan att el- och CO2-priserna stiger kraftigt; - det är lika bra att vi är tydliga med det budskapet. Vi måste ägna mer kraft åt eleffekten, för att säkra kapacitetstillgången i elsystemet; - för industrin är leveranssäkerheten av el avgörande viktig! Vi gör klokt i att gå i takt med vår omvärld! - Vi bör vara noga med att hålla samma takt och samma omfattning i omställningen som EU och världen i övrigt. Att ”gå före” i politisk ambition för globala sektorer som industri och transporter kan leda fel.

3 CO2-utsläpp i EU-27 – enligt Roadmap 2050

4 Scorecard: ett mått på utmaningarna i omställningen
Rött – mycket stora utmaningar: CCS och CO2-infrastrukturetablering Mer än 25% andel vind- och solkraft i elsystemet Mycket stor kraftnätsutbyggnad Mycket stora strukturomvandlingar i industri och transporter Mycket stora effektiviseringar i användarledet Gult – stora utmaningar: Ny- och reinvestering i kärnkraft 10-25% andel vind- och solkraft i elsystemet Stor kraftnätsutbyggnad Stora strukturomvandlingar i industrin och transportsektorn Stora effektiviseringar i användarledet

5 Reduktion av CO2-utsläpp – enligt Scorecard
Diversified supply technologies scenario

6 Reduktion av CO2-utsläpp – enligt Scorecard
High renewable scenario

7 Ett mått på utmaningar i:
Reduktion av CO2-utsläpp – enligt Scorecard High renewable scenario Ett mått på utmaningar i: Infrastrukturexpansion, Acceptans, Trögheter, Försörjningssäkerhet, Teknikutveckling Marknadsförändringar

8 CO2-priser i EU-27 – enligt Roadmap 2050

9 Reduktion av CO2 i Sverige – enligt Scorecard
Våra scenarioanalyser

10 Potential för reduktion av CO2-utsläppen i Kemiindustrin (inkl
Potential för reduktion av CO2-utsläppen i Kemiindustrin (inkl. raffinaderier) 2-5% Grön: effektiviseringar och process- optimeringar inom raffinaderierna Gul: bränslesubstitution olja till naturgas Ljusröd: inledande råvaruskifte till förnybart (petrokemin) Röd: genomgripande råvaruskifte till förnybart, CCS cirka 10% upp till 70%

11 Potential för reduktion av CO2-utsläppen i Järn- och stålindustrin i Sverige
10% Grön: processoptimeringar, effektiviseringar Gul: bränslebyten till naturgas Ljusröd: ytterligare bränslebyten, visst byte av reduktionsmedel Röd: storskalig substitution till biomassa (råvaruskifte),CCS, elektrolys/vätgas, direktreduktion 10% > 10% 50% Metallindustrin: Nuvarande utsläpp cirka 0,5 Mton. Har en åtgärdsbild för reduktion likt J&S ovan.

12 Tidiga slutsatser: Omställningen skapar mycket stora utmaningar
Så stora att det är svårt att tro att vi klarar dem till 2050 Utmaningarna är lika stora, oavsett Roadmap Större utmaningar än Omställning ger stora prisökningar (CO2, certifikat, el…) Kommer att kräva mycket kraftfulla styrmedel Mycket tuffa politiska beslut och direktiv/normer krävs Ekonomiska styrmedel räcker inte!

13 Energi och klimatscenarier (schematisk bild) Vad är en realistisk framtidsbild?
Basnivå Omställningsscenarier Nettoutsläpp av växthusgaser ”Nollvisioner”

14 Elpriser i Norden – enligt våra scenarier
- Systempriser (inkl. certifikat)

15 Elproduktionskapacitet i Norden
- Två NEPP-scenarier Omställningsscenario Nollvision - förnybart

16 Tack!


Ladda ner ppt "Utmaningarna i energiomställningen"

Liknande presentationer


Google-annonser