Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gynekologi i öppenvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gynekologi i öppenvård"— Presentationens avskrift:

1 Gynekologi i öppenvård 110428
Roland T Strand, öl, KK, Mälarsjukhuset PhD International Health

2 Gynekologisk undersökning Fluor/Infektioner Blödningar Preventivmedel Abort Klimakterium Infertilitet Urologi Akut buk/ smärta

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Infektioner Chlamydia Gonorré Hepatit B Herpes Tricomonas Candidas
Ospecifik fluor Bakteriell vaginos

12

13

14 Blödningar Tidig graviditet Postpartum blödning
Postmenopausal blödning Menorrhagi Metrorrhagi Menometrorrhagi Kontaktblödning Myom

15

16 T Provera 10 mg i 10 dagar Obs! Utsättninngsblödning

17 Abort -Spontanabort -Habituell abort -Missed abortion
-Extra-uterin graviditet -Mola -Provocerad abort

18 Abort -Spontan -Missed abortion -Habituell abort

19 Utredning habituell abort
-Kromosom-analys av kvinna och partner - Anatomisk utredning (Cervixinsuff? Cervicalt myom?) Trombofili-utredning (faktor V Leiden-mutation? -Antifosfolipid-utredning -Hormonutredning (thyreoidea, androgener, progesteron) Immunologisk utredning (luekocytantigen HLA-G, HLA-DR)

20 Extra-uterin (ektopisk) graviditet
Tubar-graviditet Abdominell graviditet

21

22

23 Provocerad abort -Globalt 50 milj -MMR -Safe/unsafe Legal/Illigal
-Abortlag 1975 - V 18+1 – v 22+0 -Svensk paradox ? -Medicinsk -Kirurgisk -Chlamydia, BV? -Preventivmedel

24 Medicinsk abort -63 dagar Antiprogesteron + PG-analog (-92)
Mifegyn + Cytotec/ Cervagem 1 % misslyckas 1-3 % inkompletta

25 Kirurgisk abort ”Cervical priming” Vacuum-exaeres 1% misslyckas
2,3% inkomplett Uterusperforation

26 Sen abort -Efter v 12 -70% dagpatienter -Medeltid 6,5 tim
-Exaeres (tvåstegsabort) ca 10% -Analgetica -Blodtransfusion < 1%

27 Kombinerade hormonella preventivmedel
P-piller (dagligen) 2. P-plåster (veckovis) 3. P-ring (månadsvis

28 Gestagenbaserade preventivmedel
Hormonspiral (Mirena) Lågdoserat Mini-piller (Mini-Pe) Cerazette Mellandoserat Hudinplantat (Implanon) P-spruta (Depå-provera) Högdoserat

29 Pearl index Kombinerade: 0.5–1.5 Oralt mellandosgestagen: 0.5-1.0
Oralt lågdosgestagen: Högdosgestagen: Hormonspiral: Kopparspiral: Kondom: (Pessar: )

30 Kontraindikationer för kombinerad hormonell antikonception
Tidigare djup ven-eller artärtrombos Hereditet för djup ventrombos (förädrar, syskon) Sjukdom i hjärtklaffarna Migrän med fokala symptom Cerbrovaskulär sjukdom eller myocardsjukdom Uttalade varicer Tidigare bröstcancer Akut intermittent porfyri SLE

31 Postkoital antikonception
Engångsdos på 1,5 mg levonorgestrel (NorLevo) Inom 72 tim 60-95% 2. Kopparspiral inom 5 dygn 99%

32 Mola Komplett, diploid, paternella hormoner, druvbörd
Partiell triploid Invasiv , chorioncarcinom malign) Trofoblastsjukdom HCG 1:1000 graviditeter, etnicitet Kraftig blödning i tidig graviditet Förstorad uterus, smärta

33 Mola, behandling CT thorax,/pulmrtg S-HCG, thyreoideaprover
Utrymning (exaeres) + skrapning (invasivitet?) Uteruskontaherande medel, blodtransfusion, opberedskap. Methotrexat S-HCG Nästa graviditet

34

35

36 Klimakteriet Månader-åratal Snitt 52 åå
Täta blödningar – Oligomenorré – Amenorré (95%)

37 Klimakteriella symptom
Blödningar Vasomotoriska besvär (svettningar, hjärtklappning, vallningar) Psykiska problem Sexuella problem Osteoporos (75% östrogenbrist, ej ålder) Urogenitala symptom

38 Behandling klimakteriella besvär
-Tidigare ”halleluja” -Women´s Health Initiative (WHI) HRT kan öka risken för hjärtinfarkt och demens. -Riskökning bröstcancer (kombinationsbehandling) och trombo-embolisk sjukdom (både kombination och enbart östrogen) -HRT ej förstahandsmedel mot osteoporos -Inget underlag för depressionsbehandling -”Generellt förbättrad livskvalitet” för de med symptom

39 Behandling klimakteriella symptom
Sekventiell behandling åren närmast efter menopaus Estradiol 1-2 mg dagligen i kombination med 10 mg MPA eller 1 mg NETA i 12 dagar varje månad ( alt fast kombination) Efter ca 2 år kan utglesning ske med 20 mg MPA i 14 dagar var 3e månad Utan kvarvarande livmoder: 1-2 mg estadiol per dag Estriol vaginalkräm eller –tabletter mot urogenitala besvär.

40 Infertilitet, basal utredning
Anamnes Paret tillsammans 1 års ofrivillig barnlöshet före utredning Spermieanalys + gynekologisk undersökning. Ultraljud: PCO? Ev laparoskopi Blödningsmönster, ovulation? Progesteron dag 22-24 Prolactin vid oligo-/amenorré

41 Urologi, urininkontinens
-Ansträngningsinkontinens -Trängningsinkontinens -Blandinkontinens -Överfyllnadsinkontinens -Inkontinens vid neurologisk sjukdom

42 Utredning av urininkontinens
Residualurin-bestämning Miktionslista (Blöjvägningstest) Uretrocystoskopi Urodynamisk utredning

43 Behandling av urininkontinens
Bäckenbottenträning Blåsträning Elekro-stimulering Kontinensbåge Uroterapeut!!

44 Behandling av urininkontinens
Lokal östrogenbehandling Anti-muskarina läkemedel (Detrusitol) Muntorrhet, tarmbesvär, ackomodationssvårigheter, kognitiv funktion 65-70% fungerar.

45 Ansträngningsinkontinens
Ca 4500 operationer/år. Kraftig uppgång Tidigare laparoskopisk kolposuspension Periuretrala injektioner (kollagen, silikon etc) TVT 1996 TVT-O Lyckat op-resultat 80-90%

46

47 Akut buk -Rupturerad ovarialcysta -Torkverad ovarialcysta -Salpingit
-Ektopisk graviditet -Rupturerad ovarialcysta -Torkverad ovarialcysta -Salpingit -Endometrios

48

49

50


Ladda ner ppt "Gynekologi i öppenvård"

Liknande presentationer


Google-annonser