Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg."— Presentationens avskrift:

1 5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg

2 ! Skriftliga omdömen 1. Enkel utredning = orosanmälan till EHT IUP
Svar från EHT PP PP Läro- planen 2. Beslut åtgärdsprogram 3. Åtgärdsprogram Betyg Skriftliga omdömen 4. Utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram IUP

3 Elevhälsoarbetet Lå 12-13 Spånga grsk EM Mentor Frånvaro Når ej målen
Oro i övrigt Samtal med övriga lärare/arb lag och/eller vårdnadshavare EHT=elevhälsoteam ÅP=åtgärdsprogram EM=elevmöte (3-parts) EHT Enkel utredning/EHT-anmälan (mentor) Ny! EM Elevmöte Diarienr Elevmöte m rektor Beslut att inte upprätta ÅP (rektor) Diarienr Kan överklagas Beslut upprätta ÅP (rektor) Djupare Djupare utredning Socialtjänst anmälan Diarienr Kan överklagas Skol-läkare Utredning av spec Kurator Resursgrp/Judy fördelar resurstimmar Annat exvis dator Utvärdering ÅP From-tom Ny! Ny! Utvärdering ÅP From-tom Mentor (ev enskild ämneslärare) skriver ÅP. From-tom! Kom ihåg ÅP-översikten Diarienr

4 IUP ÅP Individuell utvecklingsplan
har fokus på elevens egna strategier och göranden, i samarbete med sina lärare för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Elevens ansvar tillsammans med mentor. ÅP Åtgärdsprogram har fokus på skolans åtgärder för att stödja elever som inte når målen eller av annan anledning behöver särskilt stöd. Mentors (ev ämneslärares) ansvar tillsammans med EHT. Åtgärder kan göras på flera nivåer; Individuell nivå Gruppnivå och Organisatorisk nivå Läroplanen ska alltid vara utgångspunkt både för IUP och ÅP, dvs lärandet är i fokus. En spännande pedagogisk utmaning!

5 Bild blankett enkel utredning

6 Bild blankett beslut åp

7 Bild blankett åtgärdsprogram

8 Bild utvärdering/uppföljning åtgärdsprogram

9 Enkel utredning, beslut åtgärdsprogram, åtgärdsprogram och utvärdering/uppföljning av åtgärdsprogram ska vi från och med nu skrivas digitalt och läggsa in på en gruppdisk vi kallar åtgärdsprogram. Varje klass kommer att ha en egen portfölj. Vi namnger filerna på följande sätt: 7a oro Kalle Olsson båp Kalle Olsson åp Kalle Olsson utv Kalle Olsson utv Kalle Olsson utv Kalle Olsson Maila EHT/Anitha så fort ni lagt in ett nytt dokument i gruppdisken!

10 Judys exempel på åtgärdsprogram?

11 Nu övar vi på att skriva ett åtgärdsprogram!


Ladda ner ppt "5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg."

Liknande presentationer


Google-annonser