Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vulkaner Jordens ventiler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vulkaner Jordens ventiler."— Presentationens avskrift:

1 Vulkaner Jordens ventiler

2 Vad är en vulkan? Man kan kalla dem jordens ventiler.
De skapas då magma väller upp från jordens inre och samlas i en kammare strax under jordskorpan. Då tillräckligt mycket magma samlats i kammaren ökar trycket och magman stiger upp och bryter ut från jordens yta. Då magman når ytan kallas den för lava.

3 Olika typer av vulkaner.
Beroende på lavans sammansättning kommer vulkanerna och deras utbrott se olika ut. I subduktionszoner är lavan ofta surare och mer trögflytande. Den består av uppsmält jordskorpa och gammal berggrund och är mindre het, 800 grader ca. Om lavan innehåller stora mängder gas frigör utbrottet aska och askmoln i en explosion. Detta kallas för pyroklastiskt material. Om magman kommer i kontakt med vatten under marken exploderar vulkanen även då våldsamt.

4 Stratovulkaner Då lavan är trögflytande blir vulkanerna toppiga eftersom lavan inte rinner så långt från kratern. De blir branta och konformade. Den trögflytande lavan innehåller ofta gas vilket gör stratovulkaner explosiva. Under utbrottet kan hela delar av berget sprängas bort och bilda en eller flera kratrar. De flesta stratovulkaner ligger kring jordens aktiva subduktionszoner.

5 Stratovulkan

6 Sköldvulkaner Dessa vulkaner är lugnare än stratovulkaner.
Lavan är basisk och tunnare vilket gör att den rinner ut längre från kratern och skapar en lägre och flackare vulkan. Magman under sköldvulkaner har ett litet gasinnehåll vilket gör att de är mindre explosiva. Eftersom lavan är het, ca 1200 grader, och lättflytande kan den sprida sig runt vulkanen och bilda en platå av vulkanisk bergart.

7 Sköldvulkan

8 Sprickvulkaner En sprickvulkan bildas då lava tränger upp längs med en spricka i jordskorpan. Istället för att bilda ett berg flyter lavan ut som en sjö över marken.

9 Hot spots På vissa ställen förekommer så kallade ”hot spots”
Det är områden där het magma stiger upp från jordskorpan utan att det är nära en plattgräns. Då detta sker på oceanbottnen bildas ofta ett pärlband av öar eftersom plattan rör sig över detta område. Exempel på detta är Hawaii-öarna.

10 Hot spots

11 The ring of fire En ring av aktiva Vulkaner finns runt
Stillahavsplattan. Dessa vulkaner ligger i Jordens subduktions- zoner och bildas av upp- smält berg då stilla havs- plattan sjunker under plattorna runt.

12

13 Kratrar och calderor. En krater bildas vid vulkanens öppning eller vid en lavakanals mynning. De är ofta trattformade och har vanligen en diameter på en kilometer. En caldera bildas då magmakammaren under vulkanen töms och vulkanen kollapsar. Detta sker ofta vid ett massivt vulkanutbrott. Calderor har ofta en diameter större än 5 km.

14 Ngoro Ngoro kratern, Tanzania.

15

16 Gejsrar och varma källor.
Uppstår där vatten värmts upp i berggrunden av ytlig lava. Om vattnet blir tillräckligt hett förångas det och når kokpunkten. Detta leder till att trycket ökar och vatten och ånga sprutar ut.

17 Kända utbrott Vesuvius 79 e. Kr. Begravde staden Pompeji i aska.
Människorna dog av giftiga gaser och koldioxidförgiftning och många föll ihop där de stod. Detta har man kunnat gräva fram eftersom askan bevarat många av husens insidor och avtryck av hur människorna såg ut i dödsögonblicket. Surtsey bildades då en vulkan på havsbottnen fick ett utbrott 1963. Utbrotten fortsatte till år 1967 och då hade ön en yta på 2,4 kvadratkilometer.

18 Pompeji, korsning och gipsavgjutningar


Ladda ner ppt "Vulkaner Jordens ventiler."

Liknande presentationer


Google-annonser