Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia."— Presentationens avskrift:

1 Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia 070524

2

3 Syfte 1 Att jämföra familjer med hög och låg oro för infektionssjukdom med avseende på: *familjesociala faktorer, *uppfattning om infektionskänslighet * uppfattning om antibiotikas effekter

4 Syfte 2 Att relatera oro för infektionssjukdom till rapporterad sjuklighet, läkarbesök och antibiotikaförskrivning till det 18-månader gamla barnet i familjen

5 Population 1185 möjliga 18 mån barn från 7 kommuner i Småland och Dalarna 955 inkluderade familjer 83,7% 831 familjer fullföljde studien dvs 87,0 % av de inkluderade

6 Metod I samband med inklusion en enkät, som bl.a innefattade fyra frågor om oro för sjukdom och två frågor om antibiotika Infektionsdagbok för alla familjemedlemmar under 1 månad

7 Fyra påståenden om oro för (infektions)sjukdom 1. Ditt barns infektioner bekymrar dig mycket 2.Varje gång ditt barn är sjukt, är du rädd att det är något allvarligt 3.Ditt barn blir oftare sjukt än andra barn i samma ålder 4.Du är ofta rädd att ditt barn ska bli allvarligt sjukt

8 Svarsalternativ Stämmer precis (1poäng) Stämmer delvis ( 2 poäng) Stämmer knappast (3 poäng) Stämmer inte alls( 4 poäng)

9 Klassifikation av oro 4-7 poäng=hög oro ( n=40) 8-12 poäng=medeloro ( n=311) 13-16 poäng=låg oro (n=467)

10 Två påståenden om antibiotika De flesta luftvägsinfektioner hos vuxna läker utan antibiotika De flesta luftvägsinfektioner hos barn läker utan antibiotika

11 Resultat Vid univariata analyser fanns ett tydligt samband mellan en rad familjesociala variabler och grad av oro

12 Signifikant högre grad av oro Om barnet inte hade några syskon Om barnet hade allergi/astma Om barnet vistades på daghem

13 Hög grad av oro Om familjen bodde i hyreslägenhet Om någon i familjen var rökare Om ensamförälder Om mamma och pappa inte hade akademisk examen Om båda föräldrar var födda utanför Skandinavien

14 Hög oro Om barnet uppfattades som infektionskänsligt Om mamma uppfattade sig själv som infektionskänslig Om man hade orealistiska förväntningar på antibiotika

15 Sjuklighet Ingen skillnad i totalt antal rapporterade symtomdagar mellan grupperna Fler i orosgruppen rapporterade barnet som sjukt vid ett infektionssymtom Fler dagar med febril luftvägsinfektioner i gruppen med hög/medel oro

16 Percent Number of days with RTI sympto ms High concern n =40 Medium concern n=311 Low concern n =467 0 7.516.117.8 1-7 37.536.037.7 8-14 20.027.725.1 >14 35.020.319.5 Andel dagar med luftvägssymtom under en månad

17 Percent High concern n =40 Medium concern n=311 Low concern n =467 p Physician consultation 40.024.413.7<0.001 Antibiotic prescription 22.512.23.6<0.001 Antibiotic prescriptions among consulting children 56.350.026.3<0.001 Läkarbesök och antibiotika i de tre grupperna

18

19 Antibiotikaförskrivning under en månad (logistisk regression) Gruppen hög/medel oro mot gruppen låg oro: Sannolikheten för antibiotika: OR= 4,01 (1,97-7,97)

20 Faktorer av betydelse för hög/medel oro för sjukdom Vid multipel logistisk regressionsanalys föll flera av de sociala faktorerna bort som bestämningsfaktorer till oro, medan frågor om antibiotikakunskap och upplevelse av infektionskänslighet kvarstod med höga odds

21 Kvarstod som bestämningsfaktorer till hög oro Inga syskon OR 2,28 (1,59-3,27) Bor i hyreslägenhet OR 1,63 (1,06-2,50) Ingen förälder akademisk examen OR 1,50 (1,05-2,16) Orealistiska förväntningar på antibiotika 2,26 (1,55-3,32) Barnet upplevt som infektionskänsligt OR 4,11 (2,23-7,57)

22 Konklusioner Oro för (infektions)sjukdom var en stark determinant för läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning till 18- månadersbarn Tydlig association mellan oro och uppfattningen att barnet är särskilt infektionskänsligt Tydlig association mellan oro och orealistiska förväntningar på antibiotika

23 Rimlig förhoppning? En god konsultation, där doktorn tar fasta på föräldrarnas oro och ger adekvat information om symtom och sjukdom kan bidra till lägre antibiotikaförskrivning med bibehållen föräldratillfredsställelse

24 CrudeAdjusted Model 1Model 2 OR95%CIOR95%CIOR95%CI Study group 1 0.810.60-1.1---- No sibling1.731.31-2.302.211.58-3.092.281.59-3.27 Allergy/asthma2.481.55-3.972.671.61-4.411.700.93-3.09 Group daycare1.531.14-2.071.501.06-2.14-- Living in rental flat2.181.57-3.031.581.05-2.391.631.06-2.50 Smoker in the family2.151.42-3.261.961.17-3.261.640.95-2.83

25 Single parent2.161.09-4.28---- No parent with academic education1.671.26-2.211.6 2 1.16-2.251.5 0 1.05-2.16 Both parents born outside Scandinavia1.721.24-2.402.2 2 0.93-5.31-- Inadequate beliefs in antibiotics2.391.76-3.262.2 6 1.55-3.32 Either parent perceived as infection prone2.841.37-5.86-- Child perceived as infection prone6.063.95-9.294.1 1 2.23-7.57

26 Bortfall Område med hög konsumtion N=800 procent Område med låg konsumtion N= 385 procent Kom ej till BVC besöket 0,90 Språksvårigheter4,01,6Chi 2 p=0,034 Besvärlig social situation 2,13,4Chi 2 p=0,120 Vill ej delta i studien 13,0 Chi 2 p=0,549 Ej återlämnat enkäten 10,410,1Chi 2 p=0,728 Flyttat0,30

27 Per cent High concern (n=40) Medium concern (n=311) Low concern (n=467) Chi2p Child data Being a boy57.554.050.51.380.24 Born outside Scandinavia5.10.31.10.510.48 No siblings57.548.636.215.77<0.001 Allergy/asthma24.215.87.516.94<0.001 Other chronic illness5.31.41.31.380.24 Group day care77.571.763.18.240.004 Family data Living in a rental flat46.229.617.627.05<0.001 Daily smoking in the family20.017.79.212.80<0.001 Single parent12.55.53.07.980.005 Mother without academic education72.563.553.111.84<0.001 Father without academic education78.474.062.412.87<0.001 Either parent unemployed10.86.55.41.470.23 Both parents born outside Scandinavia27.34.52.225.51<0.001 Either parent with allergy/asthma23.025.324.10.080.77 Illness perception and antibiotic knowledge Child perceived as infection prone64.126.97.0108.18<0.001 Mother perceived as infection prone13.03.70.717.20<0.001 Father perceived as infection prone4.53.52.31.040.31 Inadequate beliefs in antibiotics92.574.657.836.58<0.001


Ladda ner ppt "Oro för infektionssjukdom i barnfamiljer En populationsbaserad studie i Dalarna och Småland Christer Petersson Distriktsläkare Växjö STRAMA. Hotel Arlandia."

Liknande presentationer


Google-annonser