Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring – del 4 F8 – 06-04-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring – del 4 F8 – 06-04-13."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföring – del 4 F8 –

2 Kapitel 16 Vad är marknadsföring?
Företagsekonomins intäktssida – lönsamhet på lång och kort sikt! Marknadsföring går bl.a. ut på att: Förstå marknader och kunder och härifrån identifiera intressanta kunder och kundbehov. Utveckla produkter som tillgodoser kundernas behov och som skapar värde för kunderna. Attrahera, behålla och utveckla lönsamma kunder. Kalk.Int. Vt 2006

3 Företag Marknad Påverkan Information
Marknadsföring – samspelet mellan företag och marknaden, FEK100, s. 236 Kalk.Int. Vt 2006

4 Effektiv marknadsföring – behovstillfreds-
ställelse hos kunderna Goda kund- relationer Lönsamhet för företaget Effektiv marknadsföring – behovstillfreds- ställelse, lönsamhet och goda kundrelationer, FEK 100, s. 237. Kalk.Int. Vt 2006

5 Marknadsföringens betydelse ökar, bl.a. Beroende på:
Kundbrist Stordrift Internationalisering Förändringstakt Hyperkonkurrens Alla dessa punkter leder till större osäkerhet! Kalk.Int. Vt 2006

6 Marknadsföringsprocessen
undersökn. Strategisk marknadsf. Operativ marknadsf. Genom förande Uppföljn- ing Marknadsföringsprocessen, se FEK 100, s. 239 Kalk.Int. Vt 2006

7 Fyra P Pris Produkt Plats Påverkan
Gäller att kombinera dessa så att man positionerar sin produkt på rätt vis. Kalk.Int. Vt 2006

8 Företagets konkurrensmedel och den yttre omgivningen.
Teknologi Lagstiftning Konkurrenter Produkt Påverkan Pris Distributionskanal Marknaden Distributions- apparat Se FEK 100, s. 241 Kalk.Int. Vt 2006

9 Kapitel 17 Marknaden – den plats där utbud och efterfrågan möts.
Olika kategorier av marknader: Konsumentmarknaden Organisationsmarknaden – B2B En marknad utvecklas ofta: En ny vara eller tjänst erbjuds och köps av ett begränsat antal kunder. Produkten får ett kommersiellt genombrott. Därefter planar tillväxten ut. Behovet för produkten minskar eller försvinner helt. Kalk.Int. Vt 2006

10 Illustration över olika hur olika kunder tar till sig nya produkter – segmentering – att dela in marknaden i delmarknader. Pionjärer Tidiga accepterare Tidig majoritet Sen majoritet Eftersläntare Jmf, figur på s. 247 Kalk.Int. Vt 2006

11 Monopolis-tisk konkurrens
Antalet säljare är: Varan är: En Några få Många Homogen Monopol Oligopol Fri konkurrens Heterogen Monopolis-tisk konkurrens Kalk.Int. Vt 2006 Konkurrensformer, FEK100, s. 248

12 Porters fem krafter (FEK 100, s. 249)
Nuvarande konkurrenter Kalk.Int. Vt 2006

13 De vanligaste effekterna av en ny teknologi är:
Förbättrade produktegenskaper. Sänkta kostnader. En allt snabbare teknologisk utveckling leder till att teknologiernas livscykel blir allt kortare – efterfrågan på teknologin försvinner allt snabbare. Internet – avstånd, tid och massa har omdefinierats – nya sätt att distribuera t.ex. film och spel – en del branscher mer berörda t.ex. musik och böcker. Kalk.Int. Vt 2006

14 Marknadsförings- och distributionskanaler
- Det klassiska och det vertikala synsättet (jmf. VMS) (FEK 100, s. 255) Tillverkare Tillverkare Gro- ssi- st Grossist Detaljist Detaljist Konsument Konsument Kalk.Int. Vt 2006 Klassiska

15 Franchising – ett slags licensgivande – t.ex. Hemglass
Nya distributionsformer – ständigt en utveckling för att öka lönsamheten – t.ex. ökad grad av självbetjäning. Franchising – ett slags licensgivande – t.ex. Hemglass Produktdistribution Licensförsäljning Rätt till marknadsnamn Kalk.Int. Vt 2006

16 Kapitel 18 Konkurrenslagen – tillkom på 50-talet – EU har medfört en förändringar. Två förbud: Konkurrensbegränsande samarbete. Missbruk av dominerande ställning. Påföljder – Konkurrensverket får ålägga företagen vite om det inte följer lagar och förordningar – även konkurrens skadeavgift (högst 5 milj. eller 10% av om sättningen) – även civilrättsliga påföljder möjliga. Kalk.Int. Vt 2006

17 Konsumenträtt – både marknadsrättsliga och civilrättsliga lagar.
Marknadsföringslagen Produktsäkerhetslagen Avtalsvillkorslagen Prisinformationslagen Civilrättsliga: Konsumentköplagen Kreditköplagen Distansavtalslagen Konsumenttjänstlagen Kalk.Int. Vt 2006

18 Sammanfattning och reflektioner:
Marknadsföring handlar ofta om att balansera olika inre och yttre behov/krafter. Marknadsföringen har genomgått flera betydelsefulla förändringar – t.ex. nya marknadsföringskanaler och distributionssätt. Det finns många lagar som skyddar konsumentens intresse. EU har medfört flera förändringar avseende konkurrens- och konsumenträtten. Kalk.Int. Vt 2006

19 Läs kapitel 19 till nästa gång – snabb genomgång nästa föreläsning därefter skall vi räkna tal från häftet. Glad påsk! Kalk.Int. Vt 2006


Ladda ner ppt "Marknadsföring – del 4 F8 – 06-04-13."

Liknande presentationer


Google-annonser