Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hot från den Levande naturen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hot från den Levande naturen"— Presentationens avskrift:

1 Hot från den Levande naturen

2 Levande organismer som förorsakar fara
Farliga växter Ogräs hindrar odlingsväxter Införda vävter som tar över ekosystem, kaktus i australien Giftiga växter Farliga svampar Förgiftar mat, Förstör hus och andra egendomar Växtsjukdomar Giftig svamp äts i misstag Farliga djur Införda arter kaniner i USA, daggmask, boskap på galapagos Skadedjur på odlingar, mat hus flockjdur Rovdjur Giftiga djur

3 Jättefloka & vattenhyacint
Vattenhyacinten täpper till Floder och sjöar i Afrika Jättefloka & vattenhyacint

4 Opuntia i Australien Opuntian kan numera kontolleras
med hjälp av en likaså införd fjärilsart som bara lever på Opuntia

5 Jättepadda “cane toad”, i Australien
Infördes för att utrota en skalbagge vars larver förstörde skörden av sockerrör, men den böt diet och är nu ett stort hot mot lokal fauna

6 Svampar förorsakar växtsjukdomar
Sjukdomarna kallas ofta för - Pest (växterna ruttnar) - Rost (svampens sporer är röda) - Sot (svampens sporer är svarta)

7 Katastrofer förorsakade av insekter (mest gräshoppor och ”army worms”, fjärilslarver)

8 Gräshoppor kan äta hela skörden

9 Djur som hotar grödor Colorado- bagge Om man hittar coloradobaggar
måste man anmäla detta till myndigheterna - den kan förstöra potatisskörden

10 Djur som hotar grödor

11 Djur som hotar matlager

12 Giftiga? djur

13 Sjukdomar

14 Kap 29/23 Sjukdomar Kan drabba både människor djur och växter
Epidemier, sprids snabbare på grund av ökat resande Pandemí Sjukdomsutbrott som drabbar hela världen Influensa Spanska sjukan liknade fågelinfluensa 1918, dödade i finland Asiaten “Hong kong” 1968 Digerdöden, pest, pesten startar ofta i indien 1350: 60 % av de insjuknade dog 1710 Svininfluensa förloppet ännu oklart Karantän = “isolering för 40 dagar” Görs för att hindra spridning Gäller också för djur

15 Sjukdomar och parasiter (drabbar ocså husdjuren)
De farligaste sjukdomarna Lunginflammation Infektioner i luftvägarna Tuberkulos Oklar diagnos Diarré, Kolera och andra maginfektioner Aids Malaria Orsaker: Fattigdom, undernäring, okunskap, ohygieniska förhållamden Olika spridningsvägar Bristande hygien/snutsigt vatten kolera, bilharzia Direktkontakt: Könssjukdomar Direktkontakt ebola, polio Insekt/kvalsterspridda, denguefeber, malaria, elefantiasis Från djur fågelinfluensa, harpest, rabies, fågelinfluensa I näringskedjan: trikiner, binnikemask Felaktig näring

16

17 Bristande hygien Diarréer Inälvsparasiter, urdjur
Spolmask (1 miljard) Springmask Binnikemask Bilharzia, snäckfeber Kolera (vatten) Tyfus: Salmonellabakterie m. fl.

18

19

20 Inälvsparasiter

21

22 Insektspridda/(kvalster-) sjukdomar
Malaria, mygga (urdjur) Sömnsjuka tse-tstfluga (urdjur) Denguefeber Mygga, (virus) Gula febern, mygga (virus) Elefantiasis, mygga (virus) Bórrelios, fästing (bakterie) Kumlingesjukan, fästing (virus)

23

24

25

26

27 Flodblindhet

28 Elefantiasis

29 Direktkontakt Könssjukdomar Droppspridning AIDS Gonorre Clamydia
Tuberkulos Ebola Sars Svininfluensa

30 WHO

31

32 Från djur till människa
Rabies Harpest Sorkfeber Mul och klövsjuka fågelinfluensa

33

34

35

36


Ladda ner ppt "Hot från den Levande naturen"

Liknande presentationer


Google-annonser