Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Afrika -smittsamma sjukdomar i katastrofernas spår

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Afrika -smittsamma sjukdomar i katastrofernas spår"— Presentationens avskrift:

1 Afrika -smittsamma sjukdomar i katastrofernas spår

2 Orsaker till spridning av smittsamma sjukdomar
• Smutsigt vatten • Brist på toaletter och sanitet • Flyktingläger • Dålig hygien. • Undernäring

3 Smutsigt vatten • Vatten kan användas som vapen i krig:
Det händer till exempel att vattenreningsverk bombas och eftersom det kan vara mycket svårt att få tag i reservdelar för att laga reningsverken, tvingas människor att använda smutsigt vatten. Man förgiftar brunnar genom att slänga i djurkadaver i dem • Många industrier renar inte sina utsläpp och sprider därmed ut giftiga ämnen i vattendrag. •Vattendrag används som latriner och sopavstjälpningsplats

4 Brist på toaletter och sanitet
• Människor tvingas att använda öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket gör att de små vattenresurser som finns förorenas. • Det är svårt att hålla sig ren vid toalettbesök • Många använder samma latrin

5 Flyktingläger - Många på litet utrymme
• Stora människomassor är i rörelse undan svält och krig • Man bor trångt • Det finns ingen möjlighet till personhygien eller mathygien • Många delar sovplats, matkärl

6 Dålig hygien • Man vet inte att man ska eller har inte möjlighet att tvätta händerna efter toalettbesök • Vet inte hur smittsamma sjukdomar sprids • Har ingen möjlighet att tvätta kläder och disk • Har ingen möjlighet att städa på sin boplats

7 Undernäring • Det finns ingen mat
Undernäring gör att människorna inte får de näringsämnen som kroppen behöver för att själv kunna motstå sjukdomsangrepp . Kroppen får också svårare att återhämta sig. Exempelvis leder brist på; – C-vitamin att man blir trött och får dåligt motstånd mot infektioner. – E-vitamin leder till blodbrist. – A-vitamin leder till nattblindhet. – D-vitamin leder till svagt skelett

8 Exempel på smittsamma sjukdomar
• Mässling → • Polio • Lunginflammation • Malaria • Hiv/aids • Tuberkulos • Gula febern • Hjärnhinneinflammation • Kolera • Diarré

9 Koleran hotar det hårt drabbade Somalia

10 •Kolera är en bakterie som sprids via smutsigt vatten.
”Världshälsoorganisationen WHO varnar för en hotande koleraepidemi i det redan hårt drabbade Somalia i Östafrika.” •Kolera förekommer årligen i Somalia men i år är fallen fler än vanligt. Kolera orsakar häftig diarré och uppkastning. Vilket leder till uttorkning och till slut döden. •Speciellt små barn är utsatta efter att deras kroppar lättare drabbas av uttorkning. Tre av fyra kolerafall är under femåriga barn, meddelar WHO. • Kolerafallen ökar nu i huvudstaden Mogadishu. Vid ett enda sjukhus vårdas som bäst fall av kolera. •Kolera är en bakterie som sprids via smutsigt vatten.

11 Mål • Du ska kunna tre olika typer av bakterier och vilka sjukdomar de kan orsaka. • Du ska kunna skillnaden på bakterier och virus • Du ska kunna förklara hur smittsamma sjukdomar sprids. • Du ska kunna förklara olika sätt att bota och begränsa/förebygga uppkomsten av smittsamma sjukdomar • Du ska kunna förklara hur bakterier kan vara till fördel för människan och naturen • Du ska kunna två viktiga framsteg inom bakteriologin

12 Vad är en bakterie? •Bakterier består av en enda cell
•Bakterier förökar sig genom delning •Orsakar sjukdomar •Nyttiga nedbrytare och kroppens försvar Tre olika typer av bakterier; •Kocker Runda kulor Halsfluss •Baciller Stavar Kikhosta Stelkramp •Spiriller Spiralvridna Svansliknande trådar Kolera Magsår

13 Virus •Virus är mycket mindre än bakterier •Skal med arvsanlag
•Behöver bakterier eller celler hos växter och djur för förökning •Lurar bakterier och celler att skapa nytt virus •Mer än 600 virus kan ge infektion hos människor. Virus kan finnas i kroppen i latent form, men immunförsvaret hindrar dem från att utvecklas.

14 Hur sprids smittsamma sjukdomar?
Exempelvis genom; •Sex •Saliv •Luften •Maten •Vatten •Kroppskontakt •Via andra djur

15 Bota och begränsa och förebygga
•Om man får en sjukdom orsakad av bakterier kan man äta penicillin-antibiotika. Tyvärr finns det numera resistenta bakterier som antibiotika inte kan slå ut. Mot virus kan man inte annat än att låta kroppen sköta det själv med eventuella hjälpmedel. Begränsa •Stanna hemma vid sjukdom (isolering) , undvika kroppskontakt, undvika att dela ex. glas och bestick, sprita händer, toalett m.m Förebygga •Mot sjukdomar orsakade av bakterier kan man förbygga med god hygien . Mot några sjukdomar kan man vaccinera sig, dock ej mot alla.

16 Bakterier - till fördel för människan och naturen
Bakterier på huden •På huden finns goda bakterier som försvarar oss från onda bakterier. Bakterier i magen •I magen finn bakterier som bildar viktiga vitaminer och skyddar oss mot skadliga bakterier som vi får i oss. Bryter ner skräp i naturen •Hjälper till att förmultna löv och skräp, kadaver m.m så att växterna få tillgång till näringsämnen.

17 Viktiga framsteg inom bakteriologin
Pastörisering Louis Pasteur avslöjade sambandet mellan bakterier och sjukdomar och hur man kan koka mat så att bakterier dör, detta leder till längre hållbarhet av mat. Hygien Florence Nightingale upptäckte att handtvätt minskade dödligheten på sjukhus. Penicillin Den engelske mikrobiologen Alexander Fleming noterade 1928 att bakterieodlingar som angripits av en mögelsvamp, Penicillium notatum Westl., var bakteriefria runt möglet. Två engelska kemister, Howard Florey och Ernst Boris Chain, lyckades sedan att isolera en kemisk substans som hade bakteriedödande effekt. Man döpte den till penicillin.

18 Resistenta bakterier Bakterierna kan vänja sig vid medel som penicillin om de överlever en behandling. De utvecklar resistens. Man är därför tvungen att hela tiden utveckla nya varianter av antibiotika - bakteriedödande medel. Sedan penicillinet upptäcktes har man isolerat mer än liknande ämnen från naturen. Idag används ca 100 inom medicinen världen över. Men fortfarande utvecklar bakterierna resistens, och s k multiresistenta bakterier - alltså bakterier som kan överleva flera olika antibiotika - existerar. Exempel; Sjukhussjuka


Ladda ner ppt "Afrika -smittsamma sjukdomar i katastrofernas spår"

Liknande presentationer


Google-annonser