Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 ”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv
1 METIS-kurs - Äldrepsykiatri ”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv Catrine Bergendorff, specialist i geriatrik och ST-läkare i psykiatri på S:t Görans sjukhus Ulrika Falkenberg, specialist i geriatrik och överläkare på Äldrepsykiatriska mottagningen på S:t Görans sjukhus

2 2 METIS-kurs - Äldrepsykiatri

3 Innehåll Patientfall Normalt åldrande och kognition
3 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Innehåll Patientfall Normalt åldrande och kognition Lindrig kognitiv störning Demenssjukdom Basal minnesutredning Frågor

4 Enligt beskrivning i separat dokument.
4 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Patientfall Enligt beskrivning i separat dokument.

5 Tidsperspektiv Konfusion Kognitiv svikt Depression Demens/BPSD Dagar
5 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Tidsperspektiv Konfusion Kognitiv svikt Depression Demens/BPSD Dagar År Månader

6 Komplex bild Normalt åldrande Psykisk sjukdom Kognitiv svikt
6 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Komplex bild Normalt åldrande Psykisk sjukdom Kognitiv svikt Somatisk sjukdom Demens-sjukdom

7 Normalt åldrande och kognition
7 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Normalt åldrande och kognition Stabilt Verbal förmåga (ordförråd) Numerisk förmåga (räkning) Perceptuellt minne Procedur minne (motoriska färdigheter) Försämras Psykomotorisk snabbhet Mental flexibilitet (komplexa uppgifter) Episodiskt minne

8 Komplex bild Normalt åldrande Psykisk sjukdom Kognitiv svikt
8 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Komplex bild Normalt åldrande Psykisk sjukdom Kognitiv svikt Somatisk sjukdom Demens-sjukdom

9 Lindrig kognitiv störning (MCI)
9 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Lindrig kognitiv störning (MCI) Kriterier Ihållande minnesstörning (enl patient, anhörig el vårdpersonal) Objektiv minnesstörning (NP-testning) Bevarad ADL Normal global kognitiv funktion Ej dement Petersen et al, 1999.

10 MCI över tid – vad händer?
10 METIS-kurs - Äldrepsykiatri MCI över tid – vad händer? 20% > 75 år MCI Normalt åldrande VaD AD

11 Komplex bild Normalt åldrande Psykisk sjukdom Kognitiv svikt
11 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Komplex bild Normalt åldrande Psykisk sjukdom Kognitiv svikt Somatisk sjukdom Demens-sjukdom

12 Demensdefinition enl. DSM-IV
12 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Demensdefinition enl. DSM-IV Nedsättning av flera kognitiva funktioner Nedsatt minnesfunktion samt Minst en av följande kognitiva störningar Afasi Apraxi Agnosi Störningar av exekutiva funktioner Försämrade sociala/yrkesmässiga funktioner Kognitiv nedsättning ej enbart i samband med konfusion

13 Demensdefinition enl. DSM-IV
13 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Demensdefinition enl. DSM-IV Obs! Kognitiva störningar i minst 6 månader

14 Basal minnesutredning
14 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Basal minnesutredning Auto- och heteroanamnes Debut och förlopp Kognitiva problem ADL-funktioner Hjärnavbildning CT-hjärna Ev MR-hjärna Blodprover Blodstatus TSH/T4 B12/Folat/Homocystein Kalcium Leverprover Blodglukos Minnestestning MMSE Klocktest MoCA Ev ADL-bedömning (arbetsterapeut)

15 Minnesutredning - att tänka på
15 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Minnesutredning - att tänka på Tillgodose Optimalt mående Syn- och hörselhjälpmedel Lugn och ro Ev tolk Beakta Tidigare kognitiv funktionsnivå Tidigare personlighet Undvik Somatisk sjukdom Konfusion Depression ECT-behandling Vissa läkemedel tex benso-diazepiner, antikolinergika, högdos antipsykotika

16 Fördelning demenssjukdomar
16 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Fördelning demenssjukdomar

17 Demens av Alzheimertyp (AD)
17 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Demens av Alzheimertyp (AD) Diagnos enl. DSM-IV Demenskriterier uppfyllda Smygande debut och fortlöpande försämring Kognitiva symtom beror ej på andra CNS-tillstånd, systemsjd, toxiska agens Förklaras ej av Axel-I (MDD, schizofreni)

18 Vaskulär demens (VaD) Diagnos enl. DSM-IV Demenskriterier uppfyllda
18 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Vaskulär demens (VaD) Diagnos enl. DSM-IV Demenskriterier uppfyllda Tecken på cerebrovaskulär skada Neurologi Hjärnavbildning Tidssamband mellan dessa

19 Skillnader mellan AD och VaD
19 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Skillnader mellan AD och VaD Klinisk profil VaD AD Debut Plötslig > gradvis Gradvis Prevalens Ca 25% Ca 55% Tidiga tecken Plötslig kognitiv förändring Uttalad minnesnedsätt-ning Neurologi Motoriska och sensoriska nedsättningar, gång-störning, inkontinens Inga funktionsnedsätt-ningar Psykiatriska symtom Depression, apati Depression, ångest, vanföreställningar Förlopp Språngvis försämring med fluktuationer Fortlöpande försämring

20 Skillnader mellan AD och VaD
20 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Skillnader mellan AD och VaD Klinisk profil VaD AD Uppmärksamhet/koncen-tration ++ + Exekutiv dysfunktion +++ Episodisk minnesned-sättning Visuospatial nedsättning Hjärnpatologi Hippocampus, temporal, parietal atrofi Lakunära, vitsubstans-degeneration, infarkter

21 21 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Demensförlopp

22 Åldersfördelning demens
22 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Åldersfördelning demens

23 Svårigheter i differentialdiagnostik
23 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Svårigheter i differentialdiagnostik Depression enl. DSM-IV Kognitiv svikt Nedstämdhet under större delen av dagen Ofta Minskat intresse för aktiviteter under större delen av dagen Betydande viktnedgång/viktuppgång Sällan Sömnstörning Psykomotorisk agitation/hämning Svaghetskänsla/brist på energi

24 Svårigheter i differentialdiagnostik
24 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Svårigheter i differentialdiagnostik Depression enl. DSM-IV Kognitiv svikt Känslor av värdelöshet/överdrivna skuldkänslor Ibland Minskad tanke-/koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet Ofta Återkommande tankar på döden/självmordtankar Sällan

25 Depression och kognitiv svikt
25 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Depression och kognitiv svikt Ca % MCI-prevalens (”Late-life depression”) Exekutiv dysfunktion vanligast Dålig antidepressiv effekt MCI kvarstår trots remission

26 26 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Frågor?

27 Huvudrubrik Brödtext Klicka här för att ändra format
27 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Huvudrubrik Brödtext Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik

28 28 METIS-kurs - Äldrepsykiatri Komplex bild


Ladda ner ppt "”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser