Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val som ger 500 % skillnad Bertil Moritz HM Power AB Energyforum Elmätning 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val som ger 500 % skillnad Bertil Moritz HM Power AB Energyforum Elmätning 2003."— Presentationens avskrift:

1 Val som ger 500 % skillnad Bertil Moritz HM Power AB Energyforum Elmätning 2003

2 Kostnadsposter •Inköp fjärravläsningssystem •Inköp mätare och installation •Felsökning och felavhjälpning •Kommunikationskostnader (operatör) •Drift och skötsel

3 Ett värsta scenario •Kommunikationen fungerar dåligt •Leverantören försvinner •Komponenthaverier •Generationsbyte ( hård- eller mjukvara) •Intermittenta fel •Väderkänsligt (åska, snö,dimma etc) •Hög komplexitet, experthjälp •Extern kommunikationsteknik fasas ut •Allmänhetens motstånd mot strålning (radiosändare) •Vandalisering ( avbrutna antenner,etc.)

4 Mer värsta scenario •Fastighetsägare slänger ut AMR och inför kollektivt abonnemang •AMR måste demonteras vid alla stolpstationer vid kablifiering •Alla ”extratjänster” kostar bara men ger ingen intäkt •Måste också byta AMR om mätare går sönder ( integrerat)

5 Ett bästa scenario • Hög tillförlitlighet • Inga störningar • Inga haverier • Inga generationsbyten • Leverantören finns kvar • Enkelhet, klarar allt på egen hand • Allmänheten har inga invändningar

6 Osäkerhetsfaktorer •Framtida driftkostnader •Teknisk livslängd •Leverantörens fortlevnad •Fastighetsägare inför kollektivt abonnemang •Extern kommunikation fasas ut •Nya störningar uppträder vid storskalighet

7 Att reducera osäkerheten •Beprövat system, stort antal, många år,olika miljöer •Leverantören lönsam och oberoende av endast svenska marknaden •Avvakta med installation i flerfamiljshus •Använd inte kortlivad extern kommunikation •Pröva om fenomen finns som är beroende av antal och täthet

8 Hetta Kyla Fukt Åska Åldring Elnätsstörningar

9 Skillnad i driftkostnader Energimyndighetens enkät gav: 5 – 3500 kr/år och mätpunkt Typiska driftkostnader för timvisa system: 800- 2000 kr/år och mätpunkt Driftkostnader för system med månadsrapportering och vid full utbyggnad: 15- 500 kr/år och mätpunkt ????

10 Inte 800 kr, utan 222 kr ! Kostnad för mätare och installation

11 564 101 Faktor 5,58 Livslängd 101 564 Livslängd Faktor 5,58

12 604 115 Faktor 5,25 Livslängd

13 88 Faktor 5,95 Livslängd

14 Skillnad i AMR-investering på 50% Skillnad i totalkostnad på 700 % AMR investering Driftkostnad /år Livslängd Totalkostnad /år 15 års kostnad 8002015881320 120020151151725 80032055247860 120032056049060

15 Tilläggsfunktioner • Tidstariffer •”Extratjänster” Finns nytta och lönsamhet ?

16 Tidstariff leder till högre effekttopp. Kl 22 ökar förbrukningen

17 Tidssykronisering leder till högre effekttoppar. •Nyttan med att inte ha samtidighet har redan sparat många miljarder. (Sammanlagring) •Effekttariffer som inte stimulerar samtidighet är ett bättre verktyg att kapa effekttoppen

18 ”Extratjänster” •Lastbortkoppling ca 20 ggr dyrare än nya gasturbiner •Larm ( brand,fukt, etc), vanliga fasta telefonlinjen billigast och säkrast •Temperaturstyrning: kommunikationen är oväsentlig kostnadsfaktor •Installationskostnad mätare till hus prohibitivt hög •Den stora floran av tjänster sker via Internet, telefon,TV.

19 Ytterligare driftkostnader Att belasta AMR med ”extratjänster” riskerar dramatiskt ökade driftkostnader Intäkt Kostnader

20 Slutsatser •Fel val kan kosta Dig 500 % extra ( Livscykelkostnad) •Tilläggstjänster riskerar bli Ebberöds bank


Ladda ner ppt "Val som ger 500 % skillnad Bertil Moritz HM Power AB Energyforum Elmätning 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser