Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastruktur Bredband i Fyrbodal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastruktur Bredband i Fyrbodal"— Presentationens avskrift:

1 Infrastruktur Bredband i Fyrbodal
Ingmar Thoresson IT-C Tanums kommun

2 Just nu… … händer det! Surfa Söka på Google Earth Näthandla e-posta
Twittra Titta på svtPlay Skypa Blogga Söka på Google Earth e-posta Facebooka Googla Spela på nätet Titta på Youtube … händer det!

3 UBIT Arbetsgrupp inom VGR för
Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Hanterar bl a: Bredbandsfrågor Datakommunikation mellan kommunerna/VGR (Kommunikationstorget för KLARA, webSesam m fl) Representant för Fyrbodal: Ingmar Thoresson

4 Bredband ca 2004

5 Teknik 2004 - Backbone (artärer) Fiber Radiolänk Koppartrådar
”Last mile” (kapillärer) (Fiber) (Radio) Koppartrådar – ADSL ADSL Asynkron kommunikation Nerhastighet 24 – 0,25

6 Hur ser det ut nu? Källa: Per Torphammar. Konsult för UBIT

7 Nationella mål 2013 Minst 55 procent av Sveriges hushåll och företag har möjlighet att använda bred-bandanslutningar med en överförings-hastighet med minst 100 Mbit/s. Kräver fiber! 4G?

8 Boverket om nya PBL Ur förordet:
”Den nya plan- och bygglagen innehåller både möjligheter och skyldigheter att hantera elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovärenden. Elektronisk kommunikation har förts in som ett allmänt intresse och möjligheten att bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät förtydligats.”

9 Analys exemplet Tanum Källa: Per Torphammar. Konsult för UBIT
>400 invånare inom 2 km radie >300 invånare inom 2 km radie >250 invånare inom 2 km radie >170 invånare inom 2 km radie Källa: Per Torphammar. Konsult för UBIT

10 Fiberföreningar Sammanslutningar av medborgare, som bildar en ekonomisk förening för utbyggnad av fiber-infrastruktur. Bidragsmöjligheter: Länsstyrelsen (fördelar EU-medel, fn TOMT) PTS (medfinansierar EU-medel enligt ovan) Västra Götalandsregionen, har avsatt totalt 90 miljoner kronor under tre år

11 Vad kostar det och vad får man?
Kostnad per ansluten abonnent (fiber in i fastighet) legat på mellan 15 000 och 30 000 kr. Månadskostnaden för abonnemanget (tjänsterna) ligger på ungefär 300 kr. Abonnemanget innehåller: Internetuppkoppling, 100 Mbit/s Telefoni Kanalpaket via IP-TV

12 Stödformer till fiberföreningar
Länsstyrelsen (fördelar EU-medel, för närvarande slut) PTS (medfinansierar EU-medel enligt ovan) Västra Götalandsregionen, har avsatt totalt 90 miljoner kronor under tre år Kommunen?

13 VGR:s bredbandstöd 1 VGR regionutveckling har tagit fram bredbandstöd:
Inriktning på 5 års satsning på bredbandsutbyggnad RUN beslut på 30 mkr 2010, 30 mkr 2011 och 30 mkr 2012 klart Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel Kommunerna kan tillgodoräkna sig medfinansiering av fiberföreningar Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, tex mobiloperatörer Huvudfokus på fiberpunkter till telestationer, mobilmaster, fiberföreningar, nya punkter

14 VGR:s bredbandstöd 2 Tankar kring hantering:
Följa länets strategiska mål Intresserade kommunerna bör uppdatera sitt IT-infrastrukturplan Beslut och prioritering på VGR kontinuerligt Ansökningsblanketter finns framme Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning Pengar kan inte utbetalas förrän EU-notifiering är klar, ca april-maj 2011

15 ”Fiberpiloter” (Leader)
Dalsland Info: Enl Kerstin Söderlund, Leader Dalsland, beslut kommer NoBo (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil) Projektledare: Rolf Berg, ,

16 Komma igång med fiberföreningar
Resurspersoner – eldsjälar Fokusgrupper Företagare Fastighetägare Kommunrepr Eldsjälar – ”entreprenörer” (än en gång!) ”Hål i marken”-grupp (Gräv en gång!) (Schakt: 60%)

17 Mer information finns här
Regeringens Bredbandsforum PTS kartläggning Boverket Västra Götalandsregionen

18 Er UBIT-representant Ingmar Thoresson IT-C Tanums kommun 0525-182 79


Ladda ner ppt "Infrastruktur Bredband i Fyrbodal"

Liknande presentationer


Google-annonser