Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i undervisning som stöd för genomströmningen TF:s personalmöte 3.4.2012 Tove Forslund, Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i undervisning som stöd för genomströmningen TF:s personalmöte 3.4.2012 Tove Forslund, Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 IT i undervisning som stöd för genomströmningen TF:s personalmöte 3.4.2012 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/ Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 1

2 Dagens program  hur kunde e-tent användas vid TF (för mognadsprov, sommartenter, individuella tenter)  Adobe Connect för online-föreläsningar/ möjlighet för distansstuderande att ta del, inbandning av föreläsningar, möten och handledning på distans  andra möjligheter att banda föreläsningar  Moodles användningssätt (stöd för distans- och campuskurser, materialbank, stöd för självstudier mm.) Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 2

3 IT som stöd för genomströmningen: erbjuda flexibilitet + stöda inlärningen  E-tent – kan tentera flera kurser, kan tentera på andra tider än allmänna tentdagar och kurstentdatum  Inspelade föreläsningar – de som missar föreläsningen kan ta del, man kan repetera  Adobe Connect för att möjliggöra att deltagare på annan ort kan ta del av seminarier/föreläsningar  Övningsuppgifter/instruktioner + material (text, nätföreläsning) i Moodle för läskurser/indiv. studier/ kurser som inte undervisas varje år/ seminarier-kand-gradu  Tydliga strukturer & instruktioner i Moodle för vad studenterna ska göra när för att avlägga kursen Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 3

4 E-tent  Åbo: I PharmaCity (gemensamt med TY; 15 platser)  vardagar kl. 8-22  Vasa: E2 (1 dator)  vardagar kl. 8-20 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 4 Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning

5 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 5 Fördelar med e-tent  studenterna kan tentera flera tenter än tidigare (men inte samma tent flera gånger än läraren tillåter!)  möjlighet att tentera på valfria tider under tidpunkt specificerad av läraren  ämnena/lärarna slipper de praktiska arrangemangen kring tentamina för enskilda studerande  korrigeringen av tentamina går snabbare (lättare läsa svar skrivna på dator, tentsvaren genast tillgängliga för läraren via egen dator)  korrigerandet av flervalsfrågor kan automatiseras  i längden sparar läraren tid då frågor inte behöver skapas för varje tentamen (dvs. i de fall då det för en viss kurs har byggts upp en frågebank)  tentsvaren arkiveras av systemet, kan gå tillbaka och jämföra tentsvar + ser vem som tentat när  kan ge feedback i samband med vitsordsbedömningen

6 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 6 Vilka typer av tenter passar e-tent för? Generellt passar e-tentsformatet särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt.  Individualiserade tenter som tenteras enligt överenskommelse med läraren – mognadsprov – tentamen för läskurser, fördjupade kurser, forskarstudier  Sommartenter  Tenter för vilka det går att bygga upp en frågebank – boktenter – språkens nivåtest (självrättande frågor)  Omtentamen (t.ex. istället för på allmän tentamensdag) – individuella omtentamina – som alternativ för att avlägga viss tentamen  1,2 och 4 h tenter  Notera möjligheten att tenta både i Åbo och Vasa!

7 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 7 Exempel på användning av e-tent vid statskunskap och offentlig förvaltning  Typer av tenter – Mognadsprov (studenten jobbar på annan ort) – Som alternativ till kurstent (så att det inte ”äter av” allmän tentdag) – Fördjupade kurser (läskurser)  Olika sätt konstruera tenterna – Frågebank > frågorna lottas ut åt tentanderna – Tentbank > kombination av frågor = tent lottas åt tentanderna – Indidualiserad tent specifikt åt en viss tentand/grupp

8 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 8  Helt praktiskt vid Statsvet: Ämnessekreteraren – beställer tentbotten via blanketten – matar in frågor – skapar tenten – öppnar tenten för studenterna för den tidpunkt tenten ska vara öppen – får info via e-post då student tenterat och loggar då in och printar ut tentsvaren åt resp. lärare (som får läsa ”maskinskrivet” tentsvar) – för in vitsordet i tentmoodle (efter det kan studenten anmäla sig till samma tent på nytt vid behov)

9 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 9 Så här gör läraren om han/hon vill erbjuda studenterna möjligheten att e-tenta 1.Kontrollera att e-tent lämpar sig för den typ av tent du erbjuder 2.Beställ en e-tent minst en vecka innan studenten ska tentera (görs på blankett)  Om du själv vill skapa tenten i ett e-tentområde i moodle beställ endast ett e-tentområde 3.Kontrollera att studenten vet hur han/hon gör för att tentera via e-tent (se webbinfon för studenter) 4.Korrigera tenten via e-tentsystemet (se guide) eller instens etent-kontaktperson printar ut tenten åt läraren Se www.abo.fi/personal/etent www.abo.fi/student/etentwww.abo.fi/personal/etent www.abo.fi/student/etent

10 10 Nätföreläsningar/Audio- och videomaterial  Distansstudier/-undervisning – möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara – ej resor till kursorten (t.ex. gästföreläsare, ÖPU-kurser)  Repetition – studenterna kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt  Dokumentation och återanvändning – gästföreläsning/specialist (obs! Upphovsrätt) – föreläsning kan användas på olika sätt/återanvändas  ”Rest”: det som läraren inte hinner föreläsa på timmen  Sparar in föreläsartid – ej upprepning av samma föreläsning i flera grupper  Åskådliggörande – möjlighet att åskådliggöra processer eller demonstrera något (videofilm, räkneövningar) Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo

11 11  Särskilt inspelat – Adobe Presenter (ljud/video till ppt) – Adobe Connect (ex. muntlig feedback) – Videofilmad föreläsning i studio – Skrivtavla – skriva för hand (ev. på infogade dokument) och spela in med eller utan ljud  Samtidigt då kursen ges – Inspelat ljud från föreläsning med diktafon (live) – Adobe Connect - visa ppt via Adobe Connect, mikrofon(+ kamera) kopplad till dator, spela in (bra om man har två datorer) – Videofilmad föreläsning/demo

12 Adobe Connect Kan ha olika vyer/”pods” i olika storlek: delade dokument, chat, notes, (anteckningar), föreläsarens (+ deltagarnas kamerabild), gallup, whyteboard www.abo.fi/personal/connectpro Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 12

13 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 13  Adobe Connect – Föreläsning och handledning via dator – Frågor kan ställas via chatten under föreläsningens gång – Lärare och studerande kan sitta vid egen dator – Studerandena kan visa dokument som läraren kan kommentera i – Sessionen kan bandas för dem som missat föreläsningen – Inspelning utan deltagare •Alla har tillgång till Adobe Connect på egen dator •Editeringsmöjligheterna rätt begränsade – Exempel på inspelad föreläsning (bl.a. minikonferensen 2011, Hankens feedbackseminarium okt 2011): www.abo.fi/personal/videoforelasning www.abo.fi/personal/videoforelasning

14 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 14 Stöd för Adobe Connect  Tillgänglig via webben > Inloggning: Anställda-portalen > Verktyg t.h.  Utrustning och programvara – hörlurar med mikrofon (headset) (eller inbyggd) – webbkamera (eller inbyggd) (bordsmikrofon eller - kamera för inbandning/sändning av föreläsningar från auditorium kan lånas från LC/boka i resursbokningen)  www.abo.fi/lc > Utrustning&programvara > ConnectPro www.abo.fi/lc – Användarguider för mötesvärdar och -deltagare – Info om hur studentdatorer är utrustade med webbkameror och headsets  Introkurser eller individuell handledning via Adobe Connect – Beställ handledning via larcentret@abo.filarcentret@abo.fi

15 Adobe Presenter – Tilläggsmeny till Ppt, enkel att använda – Särskild licens (ca 130 €) men också tillgänglig i Mimers Brunn, LC – Banda in ljud – Banda in video – (Kan lägga till quizzes & surveys) – Blir Flash-format då publiceras Så här kan en färdig föreläsning se ut: Ljud + foto av föreläsaren www.abo.fi/personal/presenter Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 15

16 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 16 Stöd för Adobe Presenter – för produktion av nätföreläsningar  Användarguider, exempel på produktioner: – www.abo.fi/lc > Utrustning & programvara > Adobe Presenter www.abo.fi/lc  Handledning/introduktion: larcentret@abo.fi, Maria Sundström tfn 4532larcentret@abo.fi  Tillgänglig i Mimers Brunn och på bokningsbar bärbar dator – Mimers Brunn •bokas via Resursbokningen •på Lärcentret/ASA – Bokningsbar dator •bokas via Resursbokningen

17 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 17 Audioinspelning av föreläsning  Banda in tal från föreläsningen med diktafon – Ex. Olympus (inköp ca 130 €) – USB-minne – omvandla till mp3-format > spara filerna på webben/ladda upp i moodle  Kan lånas från LC (Resursbokningen > Utrustning)  Mycke  Användarstöd: Maria Sundström, LC, larcentret@abo.fi, tfn 4532 larcentret@abo.fi

18 Moodle som stöd i kurser För...  att underlätta distansstudier och campuskurser! – aktivera studenterna – studenterna skickar in övningsuppgifter, diskuterar i forum (efter föreläsning) eller chatt – Läraren når enkelt studenterna med info via nyhetsforumet  att stöda studerande i deras självstudier och underlätta lärarens jobb i självstudiekurser – instruktioner/övningsuppgifter > studenterna aktiva, tar sig genom kursen steg för steg > läraren ger vitsord/feedback/GK endast då får info att ngn lämnat in övningsarbete  seminarier, kand, gradu – info om & instruktioner för skrivandet – processkrivning: studenterna skickar in text > andra studenter/lärare ger kommentarer  materialbank – lärare och alla studenter har tillgång till samma material (år efter år och oberoende av när man kommit med i kursen)  att ha koll på vem som gjort vad i kurs – Betyg-funktionen: studenter ser vad de gjort/vad som är ogjort, läraren ser vem som gjort vad – om flera lärare på samma kurs/om olika lärare från år till år  att uppmuntra studenterna att stöda varandra i studierna (feedback/uppmuntran åt varandra, studiecirkelarbete) – forum för studenternas diskussioner & peer feedback Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 18

19 Kom på minikonferens om kursutveckling 4.5.2012 kl. 12.30-15.30 i år inriktning på IT i undervisningen www.abo.fi/personal/minikonferens Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 19

20 Frågor – kommentarer ? Ta kontakt – vi försöker alltid hitta lämpligaste lösningen för just dina behov. Se LC:s personal: www.abo.fi/personal/kontakta www.abo.fi/personal/kontakta larcentret@abo.fi Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 20


Ladda ner ppt "IT i undervisning som stöd för genomströmningen TF:s personalmöte 3.4.2012 Tove Forslund, Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser