Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIABETES PÅ ÖGON från screening till behandling och livslång kontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIABETES PÅ ÖGON från screening till behandling och livslång kontroll"— Presentationens avskrift:

1 DIABETES PÅ ÖGON från screening till behandling och livslång kontroll
Ögonkliniken Växjö Ljungby JOAKIM FÄRDOW 2013

2 Disposition Varför får man diabetesretinopati?
Vårdkedjan på ögonkliniken Screeningen av diabetesretinopati Bedömningar/kontrollintervall Vad letar vi efter? Våra diagnostiska hjälpmedel Vilken behandling kan vi erbjuda? Sena komplikationer Körkortsintyg JOAKIM FÄRDOW 2013

3 Näthinnans struktur JOAKiM FÄRDOW 2012

4 Uppkomsten av diabetesretinopati - DRP
JOAKIM FÄRDOW 2013

5 DRP-vårdkedjan på ögon klin.
Remiss Foto Undersökning Kontroll Behandling JOAKIM FÄRDOW 2013

6 Diabetesretinopati-screening
Alla diabetiker screenas för DRP Ingen ögonundersökning – bara fotografering! Vi testar inte synen eller trycket Rem eller tid direkt av diabetssköterska Barn screenas från 10 års ålder Fotograferingsmetoder: Traditionell fotografering (vidgande ögondroppar) Ultra-widefield scanning laser ophthalmoscopy – Optomap (inga ögondroppar) JOAKIM FÄRDOW 2013

7 Rödfri bild höger öga JOAKIM FÄRDOW 2013

8 Ultra-widefield scanning laser ophthalmoscopy (UWFSLO) Optomap 200
Ultra-widefield scanning laser ophthalmoscopy (UWFSLO) Optomap 200* höger öga JOAKIM FÄRDOW 2013

9 Optomap - zoom JOAKIM FÄRDOW 2013

10 Bedömning / kontroll-intervall
Bildbedömning av ögonssjuksköterska el. läkare Enskilda tillfällen eller ”DF-direkt-dagar” Graden av retinopati avgör kontrollintervallet Månader till år (högst tre år) Gravida: var tredje månad fram till partus JOAKIM FÄRDOW 2013

11 Mild DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

12 Måttlig DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

13 Allvarlig DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

14 Allvarlig DRP med IRMA JOAKIM FÄRDOW 2013

15 Vad letar vi efter? Proliferationer = nybildade, sjuka kärl
Dessa kan leda till: Näthinneförändringar Upprepade glaskroppsblödningar I värsta fall näthinneavlossning/PVR (proliferativ vitreortinopati - skrumpning) och blindhet JOAKIM FÄRDOW 2013

16 PVR - proliferativ vitreortinopati
JOAKIM FÄRDOW 2013

17 Proliferativ DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

18 Vad letar vi mer efter? Diabetes-makulaödem – DME
Uppstår när vätska läcker in i makula (ökad permeabilitet pga. ökat uttryck av VEGF) Tecken till makulaödem på DF - exudat Kliniskt signifikant makulaödem (def. enl. ETDRS) Synnedsättande kliniskt signifikant makulaödem Drabbar varje år 1 – 3 % av patienter med diabetes Synnedsättning som kan bli bestående JOAKIM FÄRDOW 2013

19 Kliniskt signifikant makulaödem
Ödemområde , som är minst en PD i diameter, med eller utan hårda exudat, och som på någon punkt befinner sig närmare eller lika med 1 PD:s avstånd från foveas mittpunkt Ödem med eller utan hårda exudat inom 1/3 PD (500 my) från centrum av fovea JOAKIM FÄRDOW 2013

20 Exudat JOAKIM FÄRDOW 2013

21 Hjälpmedel i diagnostiken
Klinisk undersökning = läkarundersökning Undersöka makula i stereo med avseende på svullnad OCT (optic coherence tomography) Visualisera och mäta makulasvullnad Flourosceinangiografi Lokalisera mikroaneurysm Identifiera ischemier och proliferationer JOAKIM FÄRDOW 2013

22 Klinisk undersökning JOAKIM FÄRDOW 2012

23 OCT -optic coherence tomography
AMD JOAKIM FÄRDOW 2013

24 Diabetesmakulaödem - DME
JOAKIM FÄRDOW 2013

25 Fluoroscein-angiografi
JOAKIM FÄRDOW 2013

26 Vilken behandling kan vi erbjuda?
Laserbehandling makulaödem (DME): fokal- / grid-laser proliferativ DRP: scatter IVT (intra vitreal treatment) Makulaödem (DME): upprepade injektioner av anti-VEGF JOAKIM FÄRDOW 2013

27 Fokal-laser / gridlaser
JOAKIM FÄRDOW 2013

28 Gridlaserbehandlad i macula
JOAKIM FÄRDOW 2013

29 Scatterlaser vid diabetesretinopati - DRP
JOAKIM FÄRDOW 2013

30 Scatter-laser (proliferativ DRP)
JOAKIM FÄRDOW 2013

31 Multispotlaser JOAKIM FÄRDOW 2013

32 IVT – intravitreala injektioner
Läkemedel med anti-VEGF som injiceras in i ögats glaskropp vid synnedsättande DME JOAKIM FÄRDOW 2012

33 Vi slutar aldrig att kontrollera en diabetikers ögon
Fortsatta livslånga kontroller Läkarundersökningar Fotograferingar JOAKIM FÄRDOW 2013

34 Sena komplikationer till DRP
Fortsatt progress av retinopatin trots maximal scatterlaser behandling Återkommand glaskroppsblödningar Åtgärd: ställningstagande till vitrektomi (glaskroppskirurgi) JOAKIM FÄRDOW 2013

35 Vitrektomi (regionklinik)
JOAKIM FÄRDOW 2013

36 Övergående ögonmuskelförlamningar
Förekommer hos diabetiker Vanligen abducens (IV), eller oculomotorius (III) Ger dubbelseende – får inte köra bil! Går vanligen tillbaka på ett par månader Bör undersökas av ögonläkare JOAKIM FÄRDOW 2013

37 Körkortsintyg Tydliga synfältskrav från Transportstyrelsen
Ej laserbehandlad: läkarus. + synfält enligt Donders Tidigare scatterlaserbehandlad: läkarus. + statisk perimetri, binokulär enl. Esterman Tidigare centralt laserbehandlad: läkarus. + perimetri enl. Esterman + central perimetri (Humphrey) JOAKIM FÄRDOW 2013

38 TACK! JOAKIM FÄRDOW 2013


Ladda ner ppt "DIABETES PÅ ÖGON från screening till behandling och livslång kontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser