Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet

2 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 2 Pilotprojekt Genomföra ett pilotprojekt under HT 2005 med gemensamma webbföreläsningar i språkteknologi av Göteborg, Lund och Uppsala universitet Mål: –Ta fram tekniska lösningar –Undersöka lärarnas intresse på resp. lärosäte –Genomföra en webbföreläsning per lärosäte –Utvärdera försöket

3 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 3 Bakgrund Samarbete mellan de olika lärosäten för att ordna gemensamma kurser på distans (Bolognaarbetet) –på kandidatnivå med ett antal gemensamma webbföreläsningar –på masternivå: •genom GSLT •tillsammans med närliggande lärosäten •tillsammans med andra lärosäten med möjlighet till distanskurser •gemensamma kurser med närliggande lärosäten

4 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 4 Krav på föreläsningarna 1. låg kostnad 2. befintliga lokaler kunde utnyttjas 3. behovet av teknisk personal så lite som möjligt 4. systemet ska fungera på Linux, Mac och Windows

5 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 5 Val av kurs Föreläsningarna hölls på kursen “Introduktionskurs i språkteknologi” för studenter som läser första året –Introduktionsföreläsningar i ett visst ämne –Ej obligatoriskt moment på kursen –Ingår enbart indirekt i examinationen –Förbestämda datum

6 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 6 Verktyg Marratech –Finns på alla tre lärosäten –Gratis klientvara –Datorsalarna kan utnyttjas –Behövs bara hörlurar för alla och en kamera till lärare –Billigt och plattformoberoende (Ansvariga: Robert Andersson GU, Anders Sjöström LU)

7 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 7 3 föreläsningsmetoder –Föreläsaren filmas och studenter sitter vid var sin dator (Lund: Johan Frid om talteknologi) –Föreläsaren sittandes framför en dator med kamera i en sal med studenter som inte har tillgång till dator (Göteborg: Rebecca Jonsson om dialogsystem) –Föreläsaren föreläste utan studenter som spelades in i studio varefter studenterna på de olika lärosätena tittade på filmen och efter inspelningen var en gemensam frågestund i Marratech (Uppsala: Anna Sågvall Hein om maskinöversättninghttp://ariadne.lingfil.uu.se/media/)http://ariadne.lingfil.uu.se/media/

8 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 8 Utvärdering I samband med varje webbföreläsning gjordes en utvärdering och en slututvärdering sist Frågor: –lärosäte, förkunskap, föreläsningens relevans, nivå, interaktion mellan föreläsare och studenter, tekniken, instruktioner för programvara, Marratech som verktyg

9 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 9 Kommentarer –Relevanta föreläsningar på lagom nivå –Svajig teknik –Irrelevanta chatinlägg (främst första föreläsningen) –Studenterna föredrar interaktiva direktsända föreläsningar framför förinspelade föreläsningar

10 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 10 Utvärdering, forts. –Fördelar med webbföreläsningarna: ökad tillgång till expertis, inblick i andra utbildningar, kan ses hemifrån, kan ses flera gånger –Nackdelar med webbföreläsningarna: tekniken kan svaja, lägre grad av interaktion –11 v 16 studenter kan tänka sig att läsa en hel kurs på distans

11 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 11 Framtiden 1. Upprepning av höstens experiment 2. Inkludera en serie webbföreläsningar i en redan existerande kurs i talteknologi (KTH/Lund) 3. Ge en hel kurs på distans under VT 2007 (Statistiska algoritmer i språkteknologin, Uppsala)

12 Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 12 Länkar Utvärdering av talteknologi http://eval.uclu.lu.se/eval/pub/115646/118370/default.asp Utvärdering av dialogsystem http://eval.uclu.lu.se/eval/pub/119206/122826/default.asp Slutvärdering http://eval.uclu.lu.se/eval/pub/119516/125224/default.asp?rn=254D70C0 Maskinöversättning http://ariadne.lingfil.uu.se/media/


Ladda ner ppt "Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi."

Liknande presentationer


Google-annonser