Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel"— Presentationens avskrift:

1 Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel
Nätverksträff Äppelhyllor Stockholm nov 2009 Föreläsare: Margareta Carlsson leg logoped KOM-X Landstinget Gävleborg

2 Dagens innehåll Kortare presentation av vad AKK innebär
Film – intervju med blissande biblioteksbesökare Utifrån filmen- Hur bemöta personer som nyttjar AKK

3 Samtal med person som saknar tal vad innebär det?
Vi kan samtala både på ett djupare plan, men också lite ytligare ” snack” för att skapa kontakt. Att inte kunna tala utestänger en person från mycken social kontakt. Svårt att kommentera i rätt ögonblick ex ” just det, vad kul, precis etc. Svårt ställa frågor

4 Samtal fortsättning Dessa delar mycket viktiga för att vi ska kittas samman. Vi kan tala ca ord / minut. Våra brukare kanske 2-3 ord/ minut Obalans i samtalet. Blir ofta hänvisade till JA resp NEJ svar Svårt att själv initiera samtal

5 AKK kan vara ett sätt att underlätta kommunikationen mellan talande och icke-talande

6 Vad innebär AKK ? AKK är Alternativ och/ eller Kompletterande Kommunikation mellan människor som ersätter tal/ språk. ( AKK i teori och praktik. Heister- Trygg)

7 AKK fortsättning AKK innefattar:
Brukaren-personen som nyttjar kommunikationshjälpmedel Redskapen- kommunikationssätt och hjälpmedel Omgivningen

8 BRO-modell BRUKARE REDSKAP OMGIVNING Hjälpmedels- oberoende
Kommunikationssätt Hjälpmedels beroende B B R O Hjälpmedel Kommunikations-karta Kommunikations-pärm Ögonpeksram Samtalsapparat Kommunikations- dator R O Skiss Akk teori och praktik Heister-Trygg

9 Alternativa Kommunikationssätt
Manuella/ Kroppsliga- hjälpmedelsoberoende Naturliga reaktioner Signaler Gester Tecken som AKK- TAKK Teckenspråk- eget språk ej ett alternativt kommunikationssätt.

10 Alternativa kommunikationssätt forts.
Grafiska/ Visuella- hjälpmedelsberoende Föremål Fotografier Bilder ex. PCS, Nilbild, Pictogram Bliss Ord och fraser Bokstäver

11 Bilder

12 Bliss- vad är det ? Bliss är ett symbolsystem som uppfanns av Charles Bliss. C.Bliss var kemist och mycket intresserad av symboler och formler bl.a det kinesiska tecknen. Bliss hade en vision om ett slags intenationellt skrifligt esperanto.

13 Bliss

14 Bliss

15 Hjälpmedel för kommunikation

16 Styrsätt Joystick Scanning Pannpinne Peklampa Ögonpekning Huvudmus
Ögonstyrning

17 Många ”AKK-brukare”saknar erfarenhet av böcker
Om man har ett rörelsehinder ej hämtat böcker, bläddrat, pekat på bilder. Om man ej kan tala,ej initierat kommunikation,ej fått respons,utbyggnad av språket i samspel kring en bok Bristande ordkunskap Bristande erfarenheter Viktigt locka till att upptäcka litteratur

18

19

20

21

22

23

24 Libraries for all Communication accessibility in London public libriaries. Tracy Sheperd and Stacy Mc Dougall 2005

25 Rita och skriv alternativ
Vill du läsa en bok om: Jakt/ fiske Äventyr Kärlek Annat Skriv ned det för hand i anslutning till din fråga

26 AKK är självklart mycket användbart även för invandrare som ännu ej behärskar svenska språket

27 Vad tyckte du om boken? Ge alternativ: Bra Så där Vet inte Dåligt
eller…. Rita upp en skala 1……………………………..5 Dåligt Toppen bra

28 Miljö aspekter Höjd på hyllorna Ev bildkoda information
Ev ha en blisskarta på väggen

29

30

31 Hur kan vi bemöta personer som nyttjar AKK
Prata med brukaren ej assistenten Fråga om brukaren har en kommunikationskarta eller pratapparat om den inte finns framme. Erbjud era informationskartor för att underlätta samtalet Peka förklara och invänta svar.

32 Hur bemöta forts. Bättre osäker än ointresserad !
Använd gärna papper och penna vid samtalet Rita eller skriv upp olika alternativ så kan personen lättare välja Visa intresse för deras kommunikation Bättre osäker än ointresserad !

33


Ladda ner ppt "Hur bemöter jag personer som använder kommunikationshjälpmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser