Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp"— Presentationens avskrift:

1 Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp
Bertil Moritz HM Power AB NÄT & MÄT 2005

2 Diskuterade metoder Lastbortkoppling Prissignaler Dubbeltariffer
Säsongstariffer Gasturbiner Kombipannor ( t.ex. pellets) Kraftvärme etc

3 Utjämna efterfrågan Endast högsta toppen dimensionerande
Att utjämna dessa variationer innebär ingen besparing i genereringsreserver eller i överföringskapacitet

4 MWh/h SEK/Mwh 2000 400

5 Prognoserad förbrukning
P(E+ E)  E P(E ) E Timme 1 Timme 2 Hur kommer förändringen att bli om kunder skulle med s.k. priselasticitet skjuta förbrukning tim1 till tim 2 ?

6 Pris på el vid olika totalnivåer på effekt

7 Lutning : k = 10 MW/ (SEK/MWh)
ΔE = k * (P(E+ E) - P(E ))

8 Man minskar ena timmen och ökar den andra
ΔE = k * (P(E+ E) - P(E )) Om ΔE >  E så ökar effekttoppen ! ΔE/ E = k * dP/dE

9

10 Effekttoppen ökar om k * dP/dE > 1
ΔE/  E = k * dP/dE Effekttoppen ökar om k * dP/dE > 1 Vi ser i exemplet ovan att produkten k * dP/dE är väsentligt större än 1. Redan vid 15 GW i detta exempel är produkten > Även om priselasticiteten vore väsentligt lägre skulle man alltid kunna godtyckligt nära effekttaket finna att produkten är större än 1 !! Slutsatsen är alltså: Om slutförbrukare reagerar med priselasticitet på spotpriset kommer effekten att ÖKA, inte minska som man vid första ögonblicket tror

11 Tidstariff leder till högre effekttopp. Kl 22 ökar förbrukningen

12 Elförbrukning 5 Feb låg nästan konstant under 12-15 timmar
Max –medel:2 GW

13 Hur mycket kan effekttoppen sänkas 5 Feb versus
varaktigheten av sänkningen ? Först med längre varaktighet än 12 tim kan mer än 214 MW bortkopplas

14 Ju längre bortkopplingtid, desto mindre effekt kan bortkopplas
om max 2 grader sänkning tillåts i elvärmda hus. Under erforderliga 12 timmar kan man bara sänka 300W per hus

15 Skärningspunkten för bortkoppling av 1 milj.elvärmda hus och
den potential nationellt som är tillgänglig är ca 300 MW. Motsvarar endast ca 1% av effektmax Husens potential Nationens potential

16 Effektreduktion i elvärmehus
Sänkning av temperaturen 2 grader Effekt/ grad W Effektreduktion/ hus 0,3 kW Effektreduktion / hus pga förskjutning av varmvattenberedareffekt 0,22 kW Total effektreduktion: 0,52 kW

17 Kostnad per kW för lastbortkoppling
Kapitalkostnad för styrutrustning/år 500 Driftkostnader/år 300 Ersättning till husägare/år 700 Effektreduktion kW 0,52 Kostnad / kW 2885

18 Kostnad för gasturbin Kapitalkostnad för gasturbin /år och kW 350
Nyttovärde i extra störningsreserv/år och kW 100 Nettokostnad gasturbin / år och kW 250

19 Prissignal till husåll (Om den vore möjlig)
Andel som reagerar 30 % Total effektreduktion kW 0,156 Kapitalkostnad för mätsystem, Extrakostnad/år 50 Driftkostnader/år 900 Ersättning till husägare/år Kostnad/ kW 18269

20 Prissignal via TV/radio
Medial Kostnad milj 0,1 Antal MW 500 Ersättning till elhandlare för intervention milj/tim 2,5 Antal timmar 12 Total kostnad milj. SEK 30 Kostnad/ kW 60

21 Jämförelse av metoder Metod Kr /KW Lastbortkoppling 2885*
Prissignal och timmätning 18269** Medial prissignal 60 Gasturbin 250 * Potentialen begränsad till 500 MW (1,8%) ** Ej möjligt av andra skäl

22 Omöjligt Timpriset kan ej användas som styrsignal för effektminskning , förvärrar istället Dubbeltariff kan förvärra om den utnyttjas i omfattning Lastbortkoppling i elvärmehus minst 10 ggr dyrare än gasturbin.

23 Möjligt och lönsamt Säsongtariff el Säsongstariff nät
Säsongsskatt på el Effekttariffer Gasturbiner Lastbortkoppling av mycket stora laster

24 Hushållens åtgärder Effektvakt Kombipanna ( används under Dec-Feb)
Temperatursänkning (t.ex. –2 grader) Annan dimensionering av jord/bergvärmepump Allmän återhållsamhet


Ladda ner ppt "Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp"

Liknande presentationer


Google-annonser