Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leif Köldal leif@koldal.se EKG Leif Köldal leif@koldal.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leif Köldal leif@koldal.se EKG Leif Köldal leif@koldal.se."— Presentationens avskrift:

1 Leif Köldal leif@koldal.se
EKG Leif Köldal

2

3 Det normala slaget

4 Retledningssystemets egenfrekvens
Sinusknutan → sl/min AV-knutan → sl/min Kammaren → < 40 sl/min

5 Schema för EKG-tolkning
Rytm P-vågor PQ-tid QRS-komplex ST-sträcka T-vågor QT-tid

6 Rytm Regelbunden eller oregelbunden Frekvens
Ektopiska slag (dvs extraslag eller ersättningsslag)

7 P-vågor Antal i förhållande till QRS-komplex
Positiv P-våg i avledning II Fi-/Fa-vågor

8 PQ-tid Duration Skall vara mellan 0,12 - 0,22 sek

9 QRS-komplex Duration Patologisk Q-våg Patologisk R-vågsprogression

10 ST-sträcka Höjning/sänkning J-punkt

11 T-vågor Negativ eller positiv
Riktning i förhållande till QRS-komplexets huvudsakliga vektor

12 QT-tid Duration Frekvensberoende

13 Sinusrytm P-våg framför varje QRS-komplex
PQ-tid 0,12 - 0,22 sek och konstant Positiv P-våg i avledning II Kammarfrekvens mellan 50 – 100 sl/min Önskemål: Smala QRS-komplex (<0,12 sek)

14 Sinusbradykardi Sinustakykardi Normal P-våg Smala QRS-komplex
Kammarfrekvens < 50 sl/min Sinustakykardi Normal P-våg (kan vara svår att se) Kammarfrekvens > 100 sl/min

15 Förmaksflimmer P-vågor saknas, istället oregelbundna flimmervågor
Förmaksfrekvens vanligen sl/min Normala QRS-komplex Oregelbunden kammarrytm

16 Förmaksflimmer

17 Förmaksfladder Regelbundna P-vågor med ”sågtandsmönster”
Förmaksfrekvens vanligen sl/min Normala QRS-komplex Regelbunden eller oregelbunden AV-blockering

18 Förmaksfladder

19 SVES Supra Ventrikulärt Extra Slag
P-våg med annorlunda utseende före QRS-komplex Vanligtvis normal QRST-sekvens

20 AV-block I Atrio-Ventrikulär blockering av grad 1 PQ-tid > 0,22 sek
Alla P-vågor följs av ett QRS-komplex

21 AV-block II – typ I Mobitz I (Wenckebach)
Normal P-våg och QRST-sekvens PQ-tiden blir succesivt längre och längre tills ett QRS-komplex bortfaller Orsak: ”trött” AV-nod pga bindvävsinlagring eller ischemi Oftast icke patologiskt

22 AV-block II – typ II Mobitz II
Överledningstiden är konstant Blockering är regelbunden eller oregelbunden Orsak: Anteroseptal infarkt (LAD-ocklusion) eller bindvävsinlagring Oftast patologisk (indikation för PM)

23 AV-block III Normala P-vågor med regelbunden rytm
QRS-komplex med sinsemellan regelbunden rytm utan relation till P-vågorna, eller inga komplex alls Långsam kammarfrekvens < 40 sl/min Adam-Stokes syndrom Indikation för PM

24 Ventrikulära extraslag (VES)
P-våg saknas före QRS-komplex Breddökat QRS-komplex med avvikande utseende Vanligtvis följt av kompensatorisk paus

25 VES VES i bigemini VES i trigemini Hopade/kopplade VES Multifokala VES
R-på-T VES

26 Ventrikeltakykardi (VT)
Definitionen är tre eller fler ventrikulärt utlösta slag med en frekvens som överstiger 100 sl/min Breddökade QRS-komplex P-vågor saknas eller P-vågor utan relation till QRS-komplex

27 VT typ ’Torsade de point’
Ser ut som en spolformad arytmi Oftast utlöst av bradykardi Kan även utlösas av R-på-T VES Oftast självterminerande

28

29 Ventrikelflimmer (VF)
Avsaknad av PQRST-sekvens Oregelbunden baslinje Nästan alltid INTE självterminerande

30 Asystoli Avsaknad av QRST-sekvens Isoelektrisk baslinje


Ladda ner ppt "Leif Köldal leif@koldal.se EKG Leif Köldal leif@koldal.se."

Liknande presentationer


Google-annonser