Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 1 • Upplägg oMats Cavallin:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 1 • Upplägg oMats Cavallin:"— Presentationens avskrift:

1 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 1 • Upplägg oMats Cavallin: Övergripande om GUB:s erfarenheter oCarin Björklund: Forskningsbiblioteket som utgivare av e-böcker oMargareta Benner: Om SamKon-konsortiet

2 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 2 • Första målet med e-bokverksamheten oAtt testa aktuell förlagsbaserad litteratur som e-böcker • Erfarenheter från e-bokleverantörer oNetLibrary (1200 av 44 000 + fria titlar) oEbrary (Ebrarian) (15 000 titlar) oQuestia (1 prenumeration som test) oBTJ (i testfas) oWiley (sonderingar) oSafari (Test)

3 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 3 • E-bokleverantörer oNetLibrary  Förvärv per titel 55% påslag på listpris  Marcposter ingår  Som en tryckt bok Utlån en åt gången  3400 fria titlar ingår nu även med Marcposter i GUNDA  Samtidig fulltextsökningar i alla 44 000 titlarna  Fullt administrativt gränssnitt  Begränsade utskriftsrättigheter  Understrykningar, bokmärken, anteckningar  Användning 93% av böckerna som köptes 2001 har varit utlånade, 8,5 lån per titel under 23 månader (4,4 lån/titel per år)

4 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 4 • Erfarenheter från e-bokleverantörer oEbrary (15 000 titlar)  Plugin fordras (Ebrary reader)  Alla titlar ingår  Pris $ 1,5 per FTE  Marcposter ingår (en mindre del levererad9  Samtidig fulltextsökningar i alla titlar  Något ofärdigt adminnistrativt gränssnitt  Fulla utskriftsrättigheter ingår (nu) i priset » Krångligt men billigare förinbetalningssystem i nuvarande avtal  Understrykningar, bokmärken, anteckningar sätta upp eget bibliotek, sökningar markering på ord för sökning i egen OPAC, på Internet m.m.  Användning - osäkra siffror - kopiering och utskrift endast i mindre omfattning

5 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 5 • Erfarenheter från e-bokleverantörer oBTJ (35 titlar i begränsad test)  Läsprogram fordras (Acrobat ebook reader)  Prismodell 20 kr per lån  Biblioteken får först själva förvärva en e-bok som sedan lånas ut med en avgift för varje lån  Gratistitt i böckerna planeras  Fulltextsökning i varje titel  Inga utskriftsrättigheter ingår  Understrykningar, bokmärken, anteckningar, sätta upp eget bibliotek, sökningar markering på ord för sökning i egen OPAC  En skarp version lanseras under våren 2003

6 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 6 • Erfarenheter från förlag oProjekt med Studentlitteratur AB  Diskussioner om biblioteksmodeller  Sökfunktioner  Betalningsprinciper  Säkerhet » Kopieringsskydd » Kommersiellt  Utmynnade i en överenskommelse mellan Studentlitteratur och BTJ om den modell vi nu har testat

7 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 7 • Prismodellfrågan oBekymmersam segmentering  Liten samling eller enstaka bok, nyttig speciallitteratur till högt pris oOlika prismodeller  Per titel med påslag  Per samling  Per FTE utan tak  All you can eat-kopiering  Klippkort  Begränsningar för att det inte skall vara ekonomiskt ohållbart

8 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 8 • Prismodellfrågan II oIdeologi och erfarenheter  Bibliotekssystemet ger alla medborgare rätt att utan kostnader låna textmaterial  Den svenska modellen (eLib och BTJ) är just nu betalning per titel kopplat till att användaren eller biblioteket betalar  En hållbar och önskvärd prismodell? » Kurslitteraturen kan lätt äta upp stora delar av budgeten för ett forskningsbibliotek om det blir populärt » Ett folkbibliotek kan förlora sina förvärvspengar till mycket få av massmarknadslitteraturens titlar  Användare skräms av ordet konto oberoende vad det står för  Kostar det pengar?

9 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 9 • Erfarenheter oAnvändningsätt  E-böcker är nog mera använda än sina tryckta motsvarigheter - men inte så allmänt kända.  Används inte för hela genomläsningar utan för korta tittar  Desperata behov efter en viss titel (kurslitteratur) kan motivera till längre läsning om inte kopieringsmöjligheter finns.  Att förstå sökning i fulltext och finesserna som understrykningar m.m. oInternt  Katalogisering  Klassificering - ambitionsnivåer vid stora importer av katalogposter  Var lokalt, Libris eller i egen e-bokdatabas  Förvärv  Enskilda eller kollektiva förvärv? » Att hantera det bästa och det goda  Redan ägda böcker

10 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 10 • Fördelar, nackdelar och några saker som bör förbättras oFördelar  Tillgängligheten  Sökbarheten  Interaktiviteten oNackdelar  Litet urval  Läsbarheten  Bristande kopieringsrätt - utskrift från e-tidskrifter självklar men inte för e-böcker oAtt åtgärda  Marknadsföring  Klassifikationsfrågan

11 Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 11 • Gå vidare med e-böcker - känns som ett varv till oInte en ny fjärde våg utan eftertänksamma dyningar oLångtidsplanering svår att få att fungera i den nuvarande kommersiella och tekniska utvecklingstempot  Pragmatisk grundsyn genom experiment och anpassning oInte fullständigt bli beroende av de större e-bokleverantörernas utbud och teknik  Inte heller vara beroende av en egentillverkad eller bräcklig teknik oÖka kontrollen över det egna förvärvet av e-böcker  Egen e-publicering  Adobe Contens server 3.0  Direktförvärv av enskilda e-titlar  Egen e-publicering  Spridning av GU:s forskningsresultat i Ebrary  E-förvärv av fria titlar - in i OPAC  Fortsätta med konsortiearbetet och samägande


Ladda ner ppt "Två år med e-böcker på bibliotek - förändringarna i publiceringsekologin E-böcker på vetenskapliga bibliotek Göteborg 02-12-12 1 • Upplägg oMats Cavallin:"

Liknande presentationer


Google-annonser