Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Reservation för förändringar!)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Reservation för förändringar!)"— Presentationens avskrift:

1 (Reservation för förändringar!)
GY2011 – så är det tänkt (Reservation för förändringar!)

2 Lokala varianter har tagits bort
Färre studievägar Lokala varianter har tagits bort

3 Större skillnad mellan programmen
Elever som går yrkesprogram blir inte automatiskt behöriga till högskola

4 Nytt på ämnesfronten Entreprenörskap hamnar på schemat och alla ska läsa historia Ämnesplaner istället för kursplaner

5 Nya gymnasieprogram Humanistiska programmet och
Ekonomiprogrammet kommer tillbaka Medieprogrammet försvinner Program slås ihop och förändras

6 Betyg A-F, där A är bäst och F är underkänt
Ny betygsskala Betyg A-F, där A är bäst och F är underkänt

7 Gymnasieexamen Yrkesexamen: 2500 p varav G i Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1, engelska 5 och matematik 1. Även efter lärlingsutbildning. Högskoleförberedande examen: 2500 p varav G i Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1,2,3, engelska 5, 6 och matematik 1

8 Skolformer Kommunala gymnasier Friskolor Landsting Stiftelser

9 Programformer Nationella program Särskilda varianter
Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar

10 Nationella yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

11 Behörighet för yrkesprogram
G i minst 8 ämnen. Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt ytterligare fem ämnen Engelska kan undantas. Det gäller huvudsakligen för elever som kommit sent till Sverige.

12 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

13 Behörighet för högskoleförberedande program
G i minst 12 ämnen. Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio ämnen till. Engelska kan undantas Särskilda behörigheter finns, tas upp vid respektive program

14 Barn- och fritidsprogrammet
Strukturplan på 3 år och 2500 p. Alla som går Barn- och fritidsprogrammet läser: Välj en inriktning på 300 p Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Engelska Historia Historia 1a: Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik Matematik Naturkunskap Naturkunskap 1a: Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap 1a: Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Programgemensamma karaktärsämnen Barn- och fritid 700 Hälsa Hälsopedagogik 100 Naturkunskap Naturkunskap 1a: Pedagogik Kommunikation 100 Lärande och utveckling 100 Människors miljöer 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Samhällskunskap Samhällskunskap 1a: Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Fritid och hälsa 300 p Fritids- och friskvårdsverksamheter Fritids - och friskvårdsverksamheter 200 Fritids- och idrottskunskap Fritids - och idrottskunskap 100 Pedagogiskt arbete 300 p Pedagogik Barns lärande och växande 100 Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete 200 Socialt arbete 300 p Socialt arbete Socialt arbete 200 Sociologi Sociologi 100 Gymnasiearbete 100 För behörighet till högskola krävs att eleverna väljer svenska 3 och engelska 6 som individuellt val! Individuellt val 200

15 Välj programfördjupning för 600 p
Bevakning och säkerhet Bevakning och säkerhet 300 Dansorientering Dansorientering 100 Digitalt skapande Digitalt skapande Entreprenörskap Entreprenörskap 100 Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation Eventteknik Eventteknik 100 Fritids- och friskvårdsverksamheter Bad- och friskvårdsanläggningar 100 Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100 Fritidsmiljöer och arenor 100 Grundläggande vård och omsorg Grundläggande vård och omsorg 100 Hälsa Kost och hälsa 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa Juridik Rätten och samhället 100 Konferens och evenemang Konferens och evenemang 100 Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 Massage Massage Massage Matematik Matematik Mediekommunikation Textkommunikation 100 Musik Bruksspel och ackompanjemang 100 Rytmik 100 Naturguidning Naturguidning Naturguidning Yrkesutgångar Badpersonal Idrottsplatspersonal Personlig tränare Väktare Personlig assistent Assistent inom boende och daglig verksamhet Barnskötare Elevassistent Kolla upp: det fattas ämnen i programfördjupningen. Engelska 6 och Svenska 3 ska finnas med eftersom man ska kunna ha behörighet till högskola

16 Gymnasiearbetet -Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkes-utgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. -Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. -Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer

17 Naturvetenskapsprogrammet
Strukturplan på 3 år och 2500 p. Alla som går Naturvetenskapsprogrammet läser: Välj en inriktning på 300 eller 400 p Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Engelska Historia Historia 1b 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik Matematik Matematik Matematik Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Programgemensamma karaktärsämnen Naturvetenskap 450 Biologi Biologi Fysik Fysik Kemi Kemi Moderna språk Moderna språk 100 Naturvetenskap 400 p Biologi Biologi Fysik Fysik Kemi Kemi Matematik Matematik Naturvetenskap och samhälle 300 p Geografi Geografi Samhällskunskap Samhällskunskap Ett naturvetenskapligt ämne: eller Fysik Kemi Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200

18 Välj programfördjupning för 200 eller 300 p
Biologi Biologi Bioteknik 100 Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a 100 Engelska Engelska Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande 100 Entreprenörskap 100 Filosofi Filosofi Filosofi Fysik Fysik Fysik Geografi Geografi Geografi Geografiska informationssystem 100 Historia Historia Historia Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Humanistisk och 100 Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 Miljö- och energikunskap 100 Politik och hållbar utveckling 100 Kemi Kemi Konst och kultur Kultur- och idéhistoria 100 Konstruktion Konstruktion Konstruktion Matematik Matematik Matematik Matematik – specialisering 100 Moderna språk Naturvetenskaplig specialisering Naturvetenskaplig specialisering 100

19 Gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasie-arbeten.

20 Gymnasiegemensamma ämnen 600 NA Gymnasiegemensamma ämnen 1150 HU
Yrkesförberedande Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Engelska Historia Historia 1a: Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik Matematik Naturkunskap Naturkunskap 1a: Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap 1a: Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk NA Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska Engelska Engelska Historia Historia 1b 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik Matematik Matematik Matematik Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk HU Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska Engelska Engelska Historia Historia 1b 100 Historia 2 – kultur 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik Matematik Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk

21 Karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen FP 400
Fordons- och transportbranschen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 Fordonsteknik Fordonsteknik - introduktion 200 Programgemensamma karaktärsämnen EK 350 Företagsekonomi Företagsekonomi Juridik Privatjuridik 100 Moderna språk Moderna språk Psykologi Psykologi Programgemensamma karaktärsämnen VF 400 Ellära Ellära grund 100 Systemkunskap Systemuppbyggnad 100 Värmelära 100 Verktygs- och materialhantering materialhantering 100

22 Barn- och fritidsprogrammet
Efter examen från programmet ska eleverna kunna arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkes-områden eller i fritids- och friskvårds-sektorn På programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden Inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete BF

23 Bygg- och anläggningsprogrammet
Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom bygg- och anläggning Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning (i samarbete med Munkagård), Måleri (företagsförlagd) och Plåtslageri (företagsförlagd), Anläggningsfordon BA

24 El- och energiprogrammet
Efter examen på programmet ska eleverna ha de kunskaper som krävs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation Inriktningar: Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Energiteknik EE

25 Fordons- och transportprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta som mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare Inriktningar: Personbil, Lastbil och mobila maskiner (i samarbete med Munkagård), Transport (i samarbete med transportföretag), Godshantering, Karosseri och lackering Lämplighetsintyg för körkort! FT

26 Handels- och administrationsprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom handelsyrken eller administrativa yrken Inriktningar: Administrativ service, Handel och service HA

27 HV Hantverksprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom branschen för det valda yrket Inriktningar: Finsnickeri, Florist (Munkagård), Frisör, Textil design, Övriga hantverk HV

28 Hotell- och turismprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen Inriktningar: Hotell och konferens, Turism och resor Branschen ställer krav på språkkunskaper HT

29 Industritekniska programmet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell material-bearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning Inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik IN

30 Naturbruksprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog Eleverna ska också ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier, främst med koppling till naturbruk Inriktningar: Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård NB

31 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, t ex i restaurang, bageri och med färskvaror Inriktningar: Kök och servering, Färskvaror, delikatess och catering, Bageri och konditori RL

32 VVS- och fastighetsprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS Inriktningar: VVS, Fastighet, Kyl- och värmepumpteknik, Ventilationsteknik VF

33 Vård- och omsorgsprogrammet
Efter examen från programmet ska eleven ha kunskap att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Inom programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden Programmet saknar inriktningar VO

34 Ekonomiprogrammet Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik, och andra samhällsvetenskapliga områden Inriktningar: Ekonomi, Juridik EK

35 ES Estetiska programmet
Efter examen ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena Inriktningar: Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater, Estetik och media ES

36 Humanistiska programmet
Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap Inriktningar: Kultur, Språk HU

37 Naturvetenskapsprogrammet
Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle Den som vill in på Naturvetenskaps-programmet ska ha godkänt i biologi, fysik och kemi NA

38 Samhällsvetenskapsprogrammet
Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation Den som vill in på samhällsvetenskaps-programmet ska ha godkänt i historia, samhällskunskap, geografi och religion SA

39 Teknikprogrammet TE Efter examen på programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-studier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden Inriktningar: Design och produkt-utveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Teknikvetenskap, Samhällsbyggande och miljö Den som vill in på Teknikprogrammet ska ha godkänt i biologi, fysik och kemi

40 Men media då? Estetik och media (ES)
Medier, information och kommunikation (SA) Informations- och medieteknik (TE)

41 Friskolor Drottning Blanka Sveriges Ridgymnasium LBS
Varbergs Praktiska Kanske fler????? Plusgymnasiet?

42 Särskilda varianter Energiteknik (TE) Naturestetisk variant (NA)
PSI idrott

43 Spetsutbildningar 20 utvalda utbildningar finns på försök fram till 2014 Finns inom bl a matematik, fysik och naturvetenskap, språk, samhällsvetenskap, historia, finans, bioteknik… Lund, Danderyd, Lysekil, Göteborg, Borås, Härnösand m fl… Intresserad? Fråga, så får du veta mer!

44 International Baccalaureate
Internationell gymnasieutbildning 2-årig, men alla som går i Sverige läser ett pre-IB (=våra gymnasiegemensamma ämnen) Engelska är huvudspråk Välj om inriktningen ska motsvara NA eller SA Halmstad, Kungabacka, Borås, Göteborg är inom pendlingsavstånd

45 Att söka till annan ort - frisök
Du har rätt att söka gymnasieutbildning på annan ort även om samma utbildning finns där du bor. Du kan erbjudas plats när alla elever på den orten antagits, om det blir platser över! Blir du antagen utgår inget inackorderingstillägg. Du kan ansöka om ersättning för dagliga resor

46 Fritt sök Inom länet (utom Kungsbacka) söker alla hallänningar på lika villkor även till kommunala gymnasier Gäller också för riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar Inackorderingsbidrag kan sökas för studier på annan ort

47 Meritpoäng – planera framåt!!
Du får meritpoäng för studier i engelska, språk, matematik och ett antal andra kurser som varierar beroende på sökt högskoleutbildning. För att få meritpoäng för matte och engelska krävs att du har läst minst en kurs mer än vad som krävs för behörighet. För att du ska få meritpoäng för språk krävs att du har läst minst nivå 3. Läser du spanska nu ska du läsa det minst ett år till på gymnasiet. Läser du språket i två år får du meritpoäng för båda kurserna. Börjar du ett nytt språk ska du läsa det i tre år för att få meritpoäng.

48 Räkna betyg G = 10X16=160 poäng VG = 15X16=240 poäng
MVG = 20X16=320 poäng Meritvärdet bygger på de 16 bästa betygen

49 Vad händer under året? Enskilda samtal Klassinformationer
Föräldrainformationer kvällstid 19 november gymnasiemässa i Halmstad 1 december Besöksdag på PS Gymnasieskolorna har öppet hus Ansökan 1 mars – Ingen preliminäransökan! Intagning sker på slutbetyget

50 Intagningspoäng Intagningspoängen kommer att bero på:
Hur många platser som erbjuds på en viss utbildning Hur många elever som söker utbildningen Vilka betygspoäng dessa elever har

51 Vad påverkar valet? Intressen
Vem är jag? Vad vill jag? Hur tar jag mig dit? Föräldrar Betyg Lärare eller andra vuxna Svårt eller lätt i skolan Trender Kompisar Vår roll som vägledare är att försöka hjälpa eleven med att strukturera upp sina tankar. Vilka alternativ finns för just mig, finns det alternativ som jag inte vet om? Ibland hjälper vi eleven med att begränsa alternativen eller förvirra ytterligare om eleven ”fastnat” i sina föreställningar. Till sist jobbar eleven fram ett beslut om sitt gymnasieval (Eleven = Medvetenhet om mig själv; mina egenskaper (vem jag är), förmågor (sånt jag har fallenhet för) och färdigheter (sånt jag kan). Men också känslor, upplevelser och erfarenheter. Alternativen = i detta fallet gymnasieutbildningar Så måste dessa två ”storheter” sammanfogas; vilka är alternativen för just MIG? Vilka alternativ kan finnas utan att jag vet om det? Två riktningar; begränsa alternativen (om dom är för många) eller förvirra ytterligare (om eleven ”fastnat” i sina föreställningar). Så jobbar man sig fram mot ett beslut. Och varje beslut – i stort (registrera sitt gy-val) som smått (ta reda på något om sig själv eller alternativen) måste följas av en handling; att jag verkligen gör det jag måste för att komma vidare. ) viljan Korta eller långa val Medicinska hinder slumpen FÖRDOMAR ? 51

52 Välkommen med frågor och undringar!
Måndag – Almers skola Tisdag - Ankarskolan Onsdag – Hagaskolan Torsdag – fm Hagaskolan Fredag – Ledig 52


Ladda ner ppt "(Reservation för förändringar!)"

Liknande presentationer


Google-annonser