Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öka Trygghet & Trivsel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öka Trygghet & Trivsel."— Presentationens avskrift:

1 Öka Trygghet & Trivsel

2 Tillfället gör tjuven

3 Tjuvens 10 i topp 1 Kontanter 2 Smycken 3 Datorer (laptops)
4 Videokamera/Kamerautrustning 5 CD- och DVD-spelare/skivor 6 Matsilver 7 Videospelare/TV/ Hemmabio 8 Konst 9 Telefoner 10 Dyrare kläder 3

4 Vad avhåller från bostadsinbrott
Mycket människor i området Vetskap om hund Gallergrind Fönstergaller Vetskap om larm Synliga människor i området Frågvisa människor i området Säkerhetsdörr Väl synbart inbrottsobjekt (fönster/dörr med boende mitt emot, företag, trafikerad gata el. liknande Antal lås på dörren Kamerabevakning Vetskap om att människor finns i området (ex. i angränsande lägenhet) Typ av lås på dörren Skylt om larm Brytskydd med negativ brytvinkel längs hela dörrbladet Skylt om kamerabevakning Skylt om grannsamverkan Skylt om bevakat

5 Säkerhetspyramiden

6 Vad är Grannsamverkan?

7 Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet
Socialt nätverk Samarbeta, stödja och hjälpa varandra Gemensam målsättning för en bra bomiljö

8 Organisation

9 Uppstart Grannsamverkan
Uppstart Grannsamverkan! (kan initieras av tex fastighetsägare, villaägarförening, boende, polisen) Dela ut ett ”grannbrev” i området, ordna ett upptaktsmöte eller knacka dörr… Engagera kontaktombud med ansvar för gård/gata/trapphus, helst en person per hushåll. Utbildning av kontaktombud hos polis/kommun Upprätta namnlista över kontaktombud (om det är flera) Skapa E-postlistor för ex. varningar och Grannsamverkaninfo. Bestämma hur många, och var Grannsamverkansskyltarna ska sättas upp (kontaktpersonerna tillsammans). Tillhandahålla märkutrustning (lån av polisen eller inköp egna).

10 Minimikrav för Grannsamverkan
Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel". Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du reser bort. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Dessutom rekommenderar vi; Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden. Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.

11 Knep Social kontroll – uppmärksamhet ”Bebodd bostad”
- promenader, rastning av hund, tilltala främmande personer, kontakt m grannar ”Bebodd bostad” - informera grannar - timerstyrda lampor under mörker - utomhusbelysning med rörelsevakt - tömd brevinkast - radio påslagen

12 Vad kan föreningen göra?
Broken Windows – bra förvaltning Säkerhetsdörrar klass 3, rätt monterade Lås/spärrar på terrassdörrar och fönster Låsa porten hela dygnet Stöldskyddsskåp Montera elektroniskt nyckelsystem (portkoder fungerar på ärliga personer) Otillåten andrahandsuthyrning Parkeringsavtal

13

14 Bra hemsidor www.samverkanmotbrott.se www.polisen.se

15 ring 112 ring 114 14 Vid kontakt med polisen i allmänhet
Vid pågående eller nära förestående brott ring 112

16 Tack för er tid…. Lars-Göran Strid Bf - samordnare Södertörns polismästardistrikt /

17

18 Se på ditt boende som en tjuv...
Var är risken för upptäckt minst? Se över låsen på dörrar och fönster - dåliga dörrar /fönster - baksidan eller undanskymda platser - balkongdörrar och fönster i markplanet

19 Skyltar och dekaler Skyltar:
Lämnas ut av närpolisen till huvudkontaktombud / kontaktombud då Grannsamverkan kommit igång. Minst 50% av de boende ska ha gått med för att få skyltar. Dekaler: Lämnas ut av närpolisen vid uppstart. Fördelas till de medverkande via kontaktombuden. Lämnas till de boende när de skriver upp sina kontaktuppgifter på ”GSV-listan”.

20 Vad kan du själv göra? Du kan ingripa mot brott på många sätt utan att
agera handgripligen. Du avgör själv hur och när du ska ingripa. Beakta alltid den risk du själv utsätter dej för, om du har för avsikt att ingripa handgripligen mot en gärningsman.

21 Följande bilder brukar jag oftast visa tillsammans med en låssmed som hjälper mig att prata kring skalskyddet

22 Huvudkontaktombudet Anordnar ett upptaktsmöte /delar ut GSV-broschyr.
Engagerar kontaktombud med ansvar för ca 5-15 hushåll. Upprättar namnlista över kontaktombud. Lämnar namnlistorna till närpolisen. Tillsammans med kontaktombuden: - Bestämmer hur många och var Grannsamverkansskyltarna ska sättas upp - Hämtar skyltar, dekaler och övriga trycksaker hos närpolisen. - Inhandlar eller lånar märkutrustning. - Fördelar materialet till kontaktombuden (samt samlar in namnlistor över deltagarna i Grannsamverkan från kontaktombuden)

23 Kontaktombudet Deltar i den utbildning som polisen erbjuder.
Informerar och engagerar grannarna med hjälp av häftet ”grannsamverkan i praktiken”. Upprättar en lista över de grannar som deltar i Grannsamverkan och förmedlar till dem som är med (Listan lämnas även till huvudkontaktombudet om sådan finns i föreningen). Fördelar trycksaker, märkutrustning och dekaler. Ger grannarna tips om brottsförebyggande åtgärder. Sätter upp Grannsamverkansskyltar på överenskomna platser.

24 Mekaniskt inbrottsskydd
Var är risken för upptäckt minst? Se över låsen på dörrar och fönster - dåliga lägenhetsdörrar - baksidan eller undanskymda platser - fönster mot loftgångar - balkongdörrar och fönster i markplanet

25 Mekaniskt inbrottsskydd
Fönster Fönsterlås Fönsterspärrar

26 Mekaniskt inbrottsskydd
Terassdörr Låsbart handtag Säkerhetsspanjolett C-profil alt Secustrip Sparkskyddande plåt

27 Mekaniskt inbrottsskydd
Terassdörr eller fönster C-profil Secustrip Säkerhets-kantregel

28 Mekaniskt inbrottsskydd
Förråd med dörrar Sektionering Renodling Negativ brytvinkel Låssystem

29 Larm Larm är komplement till andra förebyggande åtgärder.
Lokallarm är avsedda att påkalla grannars och förbipasserandes uppmärksamhet. Uppringande larm (larmcentral eller telefon)

30 Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet
Socialt nätverk Samarbeta, stödja och hjälpa varandra Gemensam målsättning är en bra bomiljö

31 Vad avhåller från bostadsinbrott
Mycket människor i området Vetskap om hund Gallergrind Fönstergaller Vetskap om larm Synliga människor i området Frågvisa människor i området Säkerhetsdörr Väl synbart inbrottsobjekt (fönster/dörr med boende mitt emot, företag, trafikerad gata el. liknande Antal lås på dörren Kamerabevakning Vetskap om att människor finns i området (ex. i angränsande lägenhet) Typ av lås på dörren Skylt om larm Brytskydd med negativ brytvinkel längs hela dörrbladet Skylt om kamerabevakning Skylt om grannsamverkan Öppen dörr Skylt om bevakat område

32

33 Fastighetsägaren, hyresgästföreningen, polisen, trappvärden
Bl.a. Anordnar ett upptaktsmöte. Engagerar kontaktombud med ansvar för gård/hus/trapphus, helst en person per 5-15 hushåll. Upprättar namnlista över kontaktombud. Utbildning hos polisen av kontaktombuden Lämna pant på märkutrust. för att få tillbaka den?


Ladda ner ppt "Öka Trygghet & Trivsel."

Liknande presentationer


Google-annonser