Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO?"— Presentationens avskrift:

1 Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO?
Mårten Ebers Öresundsbrokonsortiet Mats Eliasson, Framsteg

2 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO
Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

3 ”Målet är att växa utan att bli stor!”
Framsteg AB ”Framsteg AB levererar produkter och tjänster inom beslutsstöd och verksamhetsutveckling.” Kontor i Stockholm och Göteborg, Svensk industri har ju ett starkt fäste i Göteborg och det är därför naturligt med ett stort kontor på Väst sidan. Har ca 20 anställda med många års erfarenhet från industri och underhållsmarknaden Grundat 2002. Jobbar med agenturverksamhet på produktdelen. ”Målet är att växa utan att bli stor!”

4 Produkter Actuates rapportplattform används för att bygga webbaserade rapporter från multipla datakällor till krävande informationsanvändare, internt och/eller externt. QlikView från QlikTech är ett komplett system för affärsanalys. Systemet är snabbt att implementera och är lätt att lära sig använda. Pervasives produkter används för integration, migrering samt transformering av data. Actuate är beslutsstödet som sitter i många system som t.ex IBMs Maximo QlikView är det snabbast växande verktyget på marknaden och har ca 20% marknadsandel i Norden 12.8 nya företagskunder per dag.

5 Verksamhetsutveckling
Analys av verksamhets- och IT stöd Verksamhets utvecklingseminarie Utveckling av UH processerna. Projektledning Kravställning Worksshops för UH nyckeltal

6 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO
Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

7 IT- Underhållstrappan
Beslutstöds behov ! Rapportstrategi, olika Analysverktyg för organisationen, Sammanfogning av flera databaser Långsiktigt Driftsäkerhet Ständiga för- bättringar Nya planer, FU-ronder, instruktioner Underhåll och Produktion sätter upp lika mål Teknisk, ekon. Analys, strategisk Inköp/ materialförs. Samarbete Delaktighet Hierarkisk styrning Från av- hjälpande till förebyggande AO - modulen planering, FU Instruktioner Inköp/ materialförs. Beslutstöds behov ! Anläggning, reservdelslistor arbetsorder Brandkårs- mentalitet Använder anl. register ev. reservdel. En kulturförändring för både UH och Produktion! Haveriorienterat arbete Kortsiktigt

8 Dem olika stegen till affärsnyttan.
Analysera verksamheten Säkerställa rätt arbetsprocesser. Systemstödsbehov ska vara väldefinierade. Stödjer dagens system verksamheten? Säkerställa framtidens Verksamhet/ systemstöd genom en väldefinierad kravspecifikation. Analys/design Implementera dem identifierade förändringarna i verksamheten. Komplettera färdigställ IT-stöd enligt kravspecifikation Tätt samarbete med leverantör för att säkerställa framtida uppgraderingar. Implementera Säkerställa arbetsmetoder och de nya systemstöden från dag ett. Mäta utfall mot de uppsatta målen. Starta upp analysen och vidareutvecklingen av verksamheten. Värdeskapande

9 Standardisering av artiklar,
Mål MAGU AB Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT Målområde Specifika mål TAK Servicegrad FU/Planering Lagervärde Tillgänglighet Kost. Effektivitet, Support. Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet

10 Teknisk tillgänglighet
Mål MAGU AB Nyckeltal Processer Best Practice Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Anläggning Felklasser, Anläggn. prioritet Reservering material, Prisavtal, art. katalog Arbetsorder AO-typer, beredning felkodsrapportering Kategorier, kompetenser Verktyg, kalender Inköpsavtal, alla inköp Via IO Beredda arbetsinstr. Self service ITIL Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Resurser Inköp IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Förråd Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag FU Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Service desk

11 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO
Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

12 Mårten Ebers Ericsson Produktutveckling IKEA Logistik Logistik HP
Affärssystem Oracle Drift och Underhåll ÖSB June 2007

13 Driftenhetens Uppgift
Förbindelsen ska vara säker Förbindelsen ska vara tillgänglig Den totala anläggningen ska bevara sitt värde över livstiden Nöjda kunder som betalt för sin passage! June 2007

14 1. Bidrag till ÖSBs driftsresultat
Teknisk Drifts Uppgift 1. Bidrag till ÖSBs driftsresultat Bidra till lönsamhet 2010 och säkra återbetalningstiden samt reinvesteringskalkylen. 2. Hur utför vi underhåll för att nå bästa totalekonomi? Öka systematiken, kostnadsmedvetenheten och ta fram en Underhållsstrategi. 3. Hur klarar vi en kraftig trafiktillväxt med en hög tillgänlighet? Öka driftsäkerheten och andelen automatkunder. June 2007

15 Vad vill vi förbättra? Teknisk Drift behöver skapa större fokus på drift och underhåll av förbindelsen MEN IDAG För lite fokus på drift och underhåll Arbetsprocesser och rutiner fortfarande anpassade efter ”Bygga Bro” Administrativa stödsystem för drift och underhåll är inte implementerade på ett sätt som stöder drifts och underhållsarbetet Dokumentation är spridd över hela organisationen Beslutsstödet – skörda frukterna June 2007

16 ..men talar vi samma språk?
Marknad Underhåll Ledning Ekonomi “Kommunikations Gap” UH-personal June 2007 16 16

17 Processen Var startade vi? Var är vi nu? Vart vill vi komma?
Maximo 4.1.1 Var startade vi? Utveckla Implementera Var är vi nu? Vart vill vi komma? Driftsäkerhet June 2007

18 Så här började det .. Behov av bättre beslutstöd!

19 .. och vi konstaterade! Meridian Maximo TC Logg SCADA SESAM Navision

20 Verksamhetsanalys Analysera verksamheten
Säkerställa rätt arbetsprocesser. Systemstödsbehov ska vara väldefinierade. Stödjer dagens system verksamheten? Säkerställa framtidens verksamhet/systemstöd genom en väldefinierad kravspecifikation.

21 Uppdraget Syfte: Syftet med Verksamhetsanalysen Teknisk Drift är att gå igenom befintlig verksamhet och beskriva den önskade framtida situationen för underhållsarbetet på Öresundsförbindelsen och de relaterade affärsprocesserna, samt att beskriva hur det uppgraderade Maximo skall kunna vara ett stöd för de enskilda medarbetarna samt för ÖSB. Samtidigt skall en analys av ÖSB`s befintliga och framtida behov av IT-stöd genomföras. Dessa olika stöd kommer i huvudsak behöva stödja följande processer i verksamheten. Beslutstöd för alla verksamheter Service/Underhåll Presentera en rekommendation till Öresundsbron hur man ska gå vidare med verksamhet och IT-stöd.

22 HUR MÅR FÖRBINDELSEN? Uppdraget Säkerhetsmässigt Ekonomiskt
Miljömässigt

23 Målsättning IT-stöd Navision SCADA Gemensamma (TC Logg) processer
Maximo Navision IT-stöd Meridian Gemensamma processer (TC Logg)

24 Vad har vi gjort? Samlade in grundinformation ÖSB UH vision från Driftsavdelningen och Serviceentreprenörer Genomförde en detaljerad analys av UH-processer per systemansvarsområde Förberedde önskade scenarier per systemområde Dokumenterade luckor Bekräftade framtida UH processer genom arbetsmöten Prioriterade framtida UH processer 24

25 Skapat värde Generella arbetsprocesser Beslutsstödsstrategi
Kravspecifikation - Omfattning av grundsystem Förslag till införandeplan Gränssnittsstrategi mot andra stödsystem

26 Processen Utveckla Implementera Var är vi nu? June 2007

27 Handla Upp Uppgradering av Maximo
Implementation av de identifierade förändringarna i verksamheten både gällande arbetsprocesser och beslutsstöd. Komplettera färdigställ IT-stöd enligt kravspecifikation Tätt samarbete med leverantör för att säkerställa framtida uppgraderingar.

28 Förslag på tidplan

29 Vart vill vi komma? Driftsäkerhet

30 Skapa totalt värde Marknad Ledning Ekonomi Underhåll UH-personal Värde
30

31 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO
Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

32 Frågor ?


Ladda ner ppt "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO?"

Liknande presentationer


Google-annonser