Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?"— Presentationens avskrift:

1 Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?
Gunnar Gustavsson, IBM Mats Eliasson, Framsteg

2 Agenda Olika implementationssätt
Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning Best Practice MAXIMO Övriga frågor

3 Allt för vanlig implementation
Mycket diskussioner runt hur systemet ska sättas upp. IT-avdelningen tycker inte att det nyinköpta systemet möter kraven på vad dem satt upp som policy. Mycket diskussioner med leverantören varför systemet inte klarar av de saker kunden önskar. Verksamheten känner sig överkörd och blir negativt inställda till det nya systemstödet. Utveckla/Implementera Analys/design Skönt nu är vi igång. Måste snacka med IT, vi får ju inte ut något från systemet. Alla i projektet är slutkörda och orkar inte mer. Ingen fortsatt utveckling. Värdeskapande Vi måste verkligen ha ett nytt system detta går inte längre!

4 Värdebaserad implementation
Involvera verksamheten och IT tidigt I processen. Säkerställa rätt arbetsprocesser. Beslutstödsbehov är väldefinierade. Säkerställa framtidens IT-stöd genom en väldefinierad kravspecifikation. Analys/design Färdigställa IT-stöd enligt kravspecifikation Tätt samarbete med leverantör för att säkerställa framtida uppgraderingar. Rätt utbildningsnivå för alla användare. Utveckla/Implementera Säkerställa användandet av de nya systemstöden från dag ett. Mäta utfall mot de uppsatta målen. Starta upp vidareutvecklingen av verksamheten. Värdeskapande

5 Agenda Olika implementationssätt
Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning Best Practice MAXIMO Övriga frågor

6 Tydliggörande av målen
Anläggningstillgänglighet Förebyggande Underhåll Underhållskostnad Strategiskt inköpsarbete Resursutnyttjande Optimering av förrådsvärde Att gå från reaktivt till proaktivt arbetssätt Taktiskt Händelsestyrt Strategiskt Värde

7 Standardisering av artiklar,
Mål MAGU AB Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT Målområde Specifika mål TAK Servicegrad FU/Planering Lagervärde Tillgänglighet Kost. Effektivitet, Support. Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet

8 Mål MAGU AB 2008-09 Specifika mål Nyckeltal Tillgänglighet
Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Tillgänglighet Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Ledtid IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Kost. Effektivitet, Support. Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst

9 Mål MAGU AB 2008-09 Nyckeltal Processer Teknisk tillgänglighet
Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Anläggning Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Arbetsorder IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Resurser Inköp Förråd Förebyggande Underhåll Service desk

10 Agenda Olika implementationssätt
Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning Best Practice MAXIMO Övriga frågor

11 Arbetsorderhantering Automatisering av flöden
Best Practice områden Anläggning Inköp Arbetsorderhantering Fakturakontroll FU Automatisering av flöden Förråd SLA

12 Andel utrustningar med felklass
Anläggning Best Practice Nyckeltal Anläggningsstatus Andel utrustningar med felklass Allokering av felklasser Arbete / anläggningsprioritet Anläggningsprioritet

13 Arbetsorderhantering
Best Practice Nyckeltal Statuskoder AO per AO-Typ AO-Typer Planerade AO / totalt antal AO Beredning av AO Planerat / utfall Tilldelning av AO AO med felkod / totalt antal AO Felkodsrapportering

14 FU – repetetiva arbeten
Best Practice Nyckeltal Beredda arbetsinstruktioner Planerat / utfall Tillståndsstyrt FU Antal tillståndsstyrda FU / samtliga FU Uppföljnings AO med felkod Antal uppföljnings AO / antal FU

15 Fördelning internt / externt
Resurser Best Practice Nyckeltal Resurskategorier Beläggningsgrad Kompetenser Fördelning internt / externt Kalender Verktyg

16 Reservering av material
Förråd Best Practice Nyckeltal Reservering av material Uttag reserverat / totalt antal uttag Gemensam artikelkatalog Antal direktuttag / antal uttag Prisavtal Andel köp mot avtal Mobil lösning

17 Attest av inköp i förväg
Best Practice Nyckeltal Attest av inköp i förväg Ledtid från behov till beställning Alla inköp via inköpsorder Antal inköp mot avtal / inköp totalt Inköpsavtal utöver prisavtal Antal e-handels inköp / inköp totalt E-handel Tjänstekatalog

18 Fakturakontroll Best Practice Nyckeltal E-faktura
Antal e-fakturor / Samtliga fakturor Faktura elektroniskt via scanning Antal fakturor som matchar / Samtliga fakturor Attest innan köp Antal fakturor utan IO / Samtliga fakturor

19 IT Service Management Best Practice Nyckeltal Service Desk
Antal öppna tickets Self Service Antal Self Service tickets / samtliga tickets ITIL Tid för återställande av tjänst

20 SLA Best Practice Nyckeltal
Uttalad servicenivå mellan UH och produktion Serviceuppfyllelse Uttalad servicenivå mot entreprenörer

21 Automatisering av flöden
Best Practice WorkFlow Rapporter Eskalering KPI:er Cron task

22 Teknisk tillgänglighet
Mål MAGU AB Nyckeltal Processer Best Practice Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Anläggning Felklasser, Anläggn. prioritet Reservering material, Prisavtal, art. katalog Arbetsorder AO-typer, beredning felkodsrapportering Kategorier, kompetenser Verktyg, kalender Inköpsavtal, alla inköp Via IO Beredda arbetsinstr. Self service ITIL Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Resurser Inköp IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Förråd Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag FU Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Service desk

23 Frågor ?


Ladda ner ppt "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning?"

Liknande presentationer


Google-annonser