Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tam Johnson Tomas Johansson Lisa Söderberg.  Testfiler - EPUB 3.0 och Z39.98-2012  Förlagssamarbete  Förstudie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tam Johnson Tomas Johansson Lisa Söderberg.  Testfiler - EPUB 3.0 och Z39.98-2012  Förlagssamarbete  Förstudie."— Presentationens avskrift:

1 Tam Johnson Tomas Johansson Lisa Söderberg

2  Testfiler - EPUB 3.0 och Z39.98-2012  Förlagssamarbete  Förstudie

3  Exempelfiler - EPUB 3.0 och Z39.98-2012  Förlagssamarbete  Internutredning

4 TPB har tagit fram ett interndokument som ger en analys av EPUB-utveckling och dess eventuella påverkan på TPB  Utgångspunkter ◦ Gemensam upphandling av XML. Klar senast december 2014 ◦ Nya format: EPUB 3.0 och Z39.98-2012 ◦ Den pågående Pipeline2-utvecklingen  Områden i fokus ◦ Varför nya format? ◦ Format och spelarmarknad ◦ XML-upphandling ◦ IT ◦ Förlagssamarbete

5  EPUB 3.0 ◦ Innehåller grundläggande Daisy funktionalitet och mer ◦ Potential till bredare konsumtions möjligheter ◦ Internationell och kommersiell standard  Z39.98-2012 ◦ Ökad flexibilitet ◦ Ökad möjlighet till semantisk noggrannhet ◦ Bättre lämpad som inputformat till EPUB 3.0

6  Synkroniserad text och ljud  Ökad tillgång till innehåll genom ett inbyggt stöd för MathML, SVG och javascript  Användare interaktivitet  Möjlighet till uttalsförbättringar i en lokal talsyntes genom PLS, SSML och CSS3

7 Javascript function PlayAudio() { var audio = document.getElementById('lokeSnarkAudio'); audio.innerHTML = " "; document.getElementById('audio1').play(); }

8  Stödet finns i många program som redan stöder EPUB 2, dock oftast inte den senaste funktionaliteten, exempelvis Media Overlays  Readium  I ett växande antal webbaserade tjänster  BISG (Book Industry Study Group) och EPUB 3.0 Support Grid: http://www.bisg.org/what-we-do-12-152- epub-30-support-grid.php

9 * Image courtesy of adamr at FreeDigtalPhotos.net

10  6 st på både EPUB 3.0 och Z39.98-2012 ◦ Innehållande Media Overlays, MathML, SVG och otf- typsnitt  Leverantörer som erfarna EPUB-producenter  Kvarstår en del handledning från ett tillgänglighetsperspektiv

11  Ska vara klar senast dec 2014  Förlängning av nuvarande DTBook-avtalen  Vilka format ska upphandlas? ◦ Scenarier:  DTBook  Z39.98-2012 och DTBook  Z39.98-2012, DTBook och EPUB Centrala utmaningar: stabilitet, kostnadseffektivitet och beredskap inför framtiden ◦ Upphandlingsdokumentation och riktlinjer ◦ Förlagens betydelse

12 Inköp Produktion Arkiv Distribution

13 • Inköpsgränssnitt • Intern inköpsdatabas (Dynamics Ax) • Legimus (TPB-katalog) • Gränssnitt gentemot externa leverantörer (leverans och validering) • Intern produktionsverktyg: • Konverteringsverktyg • TTS • Arkivsystem

14  Internkompetens vad beträffar format samt mjuk- och hårdvaror  Koll på förlag och distributörer  Omarbetning av kriterier för tillgänglighet

15  Bakgrund – filjagande: goda kontakter  Opal  Avtal  Produktion  Lansering, distribution  Nästa steg  Demo

16  Tidigare samarbeten med förlag angående leverans av förlagsfiler  Syftet är att påvisa tillgänglighetsmöjligheterna som finns i EPUB 3.0 för förlagen  Lika villkor för alla läsare

17  Knyter kontakter med ett antal bokförlag på Bok och biblioteksmässan 2011  Ingår i samarbete med barnboksförlaget Opal som genom avtal förbinder sig att bidra med material till en EPUB 3.0-version av bilderboken ”Full fart på Loke”

18  Villkor: titel, format, utformning  TPB:s och förlagets skyldigheter  Tillvarata bokens tillgänglighet över tid

19  Leverans av slutgiltig förlagsfil från Opal  Beställning av EPUB 3.0-uppmärkning från indisk producent Planman  Beställning av inläsning och ljudanimationer från Frekvens produktion AB  Slutgiltig synkronisering av text och ljud sker internt på TPB.

20  Samtidig publicering tryckt bok – EPUB3 bok  TPB demonstrerar boken för andra förlag och vid olika informationstillfällen  Opal saknar distribution av e-böcker Tryckte upp ett bokmärke med QR-kod Ny terminologi? Ebok+

21  Fortsatt samarbete med andra förlag på marknaden för att ytterligare arbeta in tillgänglighetsperspektivet  Utveckla mallen för dessa samarbeten  Adressera marknadsförings- och distributionsfrågan ytterligare  Experimentera med formatets möjligheter i andra typer av utgivning


Ladda ner ppt "Tam Johnson Tomas Johansson Lisa Söderberg.  Testfiler - EPUB 3.0 och Z39.98-2012  Förlagssamarbete  Förstudie."

Liknande presentationer


Google-annonser