Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd 2008 Magnus Liljeström Vokativ Ab.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd 2008 Magnus Liljeström Vokativ Ab."— Presentationens avskrift:

1 Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd 2008 Magnus Liljeström Vokativ Ab

2 Inställning till biståndsanslaget Förändring 2004-2008

3 Inställningen till biståndsanslaget 1982-2008 (justerat för vet ej och ej svar)

4 Biståndsviljan och ekonomin 1992 - 2008

5 Utveckling av Sidas index 2002 – 2008

6 Sverige har nog med egna problem som borde lösas först, sedan kan vi börja tänka på andra länder.

7 Jag tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna

8 Sverige ska inte vara generösare mot de fattiga länderna än vad andra rika länder är

9 Stöd från andra länder kan medverka till att ett fattigt land utvecklar sin förmåga att klara sig själv

10 Stöd till konfliktlösning leder på sikt till ökad fred i världen

11 Bistånd bidrar inte till att minska problemen i de fattiga länderna

12 Svenskt bistånd bidrar till en bättre värld

13 Sverige ger bistånd mest för att få ett bättre internationellt anseende

14 De ansvariga för det svenska biståndet har mycket kunskap om förutsättningarna i de fattiga länderna

15 Jag tror att det svenska biståndet går till de insatser som gör mest nytta

16 Jag skulle vilja veta mer om svenskt bistånd

17 Hur ofta har du diskuterat orättvisor mellan fattiga och rika länder?

18 Har ditt engagemang och intresse för utvecklingen i fattiga länder ökat eller minskat under det senaste året?

19 Huvuddelen av biståndet bör gå till - snabba insatser vid katastrofsituationer - insatser som bekämpar fattigdom på lång sikt

20 Huvuddelen av biståndet bör gå till snabba insatser vid katastrofsituationer

21 Huvuddelen av biståndet bör gå till insatser som bekämpar fattigdom på lång sikt

22 Vad är viktigt för att minska fattigdomen i världen?

23 För att man ska minska fattigdomen i världen – hur viktigt är...

24 Alla människor har lika värde, av solidaritet bör man därför stödja dem som lever under omänskliga förhållanden.

25 Betyg på biståndets effektivitet

26 De rika länderna kan påverka utvecklingen i fattiga länder på andra sätt än genom bistånd

27 Vi bör låta de fattiga länderna själva bestämma vilka insatser biståndet ska gå till

28 Vi bör minska de rika ländernas jordbrukssubventioner

29 Rättvisa handelsvillkor är nödvändigt för att minska fattigdomen

30 Levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio åren

31

32 Balansmått för frågan: ”Levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio åren”

33 Svenskarnas bild av fattiga länder

34 Index för bilden av fattiga länder

35 Vart tror du det mesta av det svenska biståndet går idag?

36 Vart skulle du själv vilja rikta biståndet?

37 Går biståndet till ”rätt” områden?

38 Har du bidragit till någon frivillig biståndsorganisation det senaste året?

39

40 Problem som krig och miljöförstöring i fattiga länder påverkar indirekt svenska levnadsförhållanden.


Ladda ner ppt "Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd 2008 Magnus Liljeström Vokativ Ab."

Liknande presentationer


Google-annonser