Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med Disgen 5 Lägg till foto. Distanskurs med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med Disgen 5 Lägg till foto. Distanskurs med"— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med Disgen 5 Lägg till foto. Distanskurs med
Bengt Kjöllerström E-post: Kom igång med Disgen 1 © Bengt Kjöllerström

2 Modul 5 – Lägg till foto Ändra och komplettera uppgifter.
Vilka personer har jag registrerat? Lägg till foto Samla foton Konvertera till digital form Bearbeta bilden Bildens storlek Lägg in bilderna i mappen DgPic Lägg till bilder på respektive ansedel Skriv ut en ansedel. Kom igång med Disgen2 © Bengt Kjöllerström

3 Läs mer om … 4. Lägg till bilder i Disgen 10. Antavla med foton
Kom igång med Disgen 3 © Bengt Kjöllerström

4 Dags för kontroll Det är lätt hänt att fel slinker in. Därför måste du kontrollera! En del uppgifter kände du inte till när du skrev in dem, kan du finna svaren nu? Är namnen rätt stavade? Är datum korrekta? Är orter angivna som Disgenorter? Dvs är lampan tänd? Har alla uppgifter en god källa? Kom igång med Disgen 4 © Bengt Kjöllerström

5 Vilka personer har jag matat in?
Klicka på Kikarikonen Klicka Nollställ Klicka Sök En söklista med samtliga registrerade öppnas. I exemplet ser du att jag lyckats få med samma person flera gånger. Inte bra! Med så många fel kan det vara lättare att börja om från början. Kom igång med Disgen 5 © Bengt Kjöllerström

6 Lägg till bilder på släktingar
Skaffa bilder Bearbeta bilder Beskär Förbättra Storleken bestäms av Disgen när vi gör antavlan. Kopiera dem till Disgens bildmapp DgPic Lägg till porträtt i Disgen Hämta in bild som porträtt Lägg till Bildtext Lägg till Anmärkning Kom igång med Disgen 6 © Bengt Kjöllerström

7 Bearbeta digitala bilder utanför Disgen
Samla foton Konvertera till digital form Bearbeta bilden Bildens storlek Namnge bilder Kopiera bilder till mappen DgPic i Disgens datamapp Kom igång med Disgen 7 © Bengt Kjöllerström

8 Bearbeta digitala bilder
Ett bildbehandlingsprogram kan helt förändra bilder. Läs mer i min handledning För antavlan kan det vara lämpligt att Beskära Justera ljus Med Gratisprogrammet Picasa kan du åstadkomma en hel del Kom igång med Disgen 8 © Bengt Kjöllerström

9 Picasa från Google Hämta Picasa från picasa.google.se
Ett gratis bildbehandlingsprogram Möjligheter att bearbeta foton Beskära Ta bort röda ögon Automatisk förbättring med Jag chansar. Kom igång med Disgen 9 © Bengt Kjöllerström

10 IrfanView ett snabbt bildprogram
Litet kompetent gratisprogram från Beskär Justera färger automatiskt Röda ögon Döp om Kom igång med Disgen 10 © Bengt Kjöllerström

11 Photoshop elements En förenklad version av fotografernas favoritprogram. Kostar ca 1000 kronor. Kan även retuschera bilder och mycket mer. En 30 dagars testversion kan laddas ner från Är du intresserad av bilder är det värt att testa detta. Kom igång med Disgen 11 © Bengt Kjöllerström

12 Sträva efter enhetliga bilder
Skär bort ovidkommande detaljer. I så stor utsträckning som möjligt bör man beskära bilder till samma format. Välj gärna några få standardformat! Porträtt 5x4 cm Gruppbilder 8x13 cm Använd gärna automatisk korrigering av färg och kontrast för ge bilderna likartat utseende. Kom igång med Disgen 12 © Bengt Kjöllerström

13 Bilder i Disgen Disgen hanterar .jpg och .tiff filer.
Ska man använda Internetfunktioner bör man använda .jpg. På Internet fungerar inte å, ä och ö eller mellanslag. Bildens upplösning: 100 dpi på nätet 300 dpi i tryck Störe punkttäthet ger större filer. Kom igång med Disgen 13 © Bengt Kjöllerström

14 Namnge bilder så att du hittar dem!
Använd en standard för att namnge bilderna. Efternamn_Fornamn_Fodelsear.jpg Pal_Bjorkstrom 1852.jpg Inga svenska tecken Inga mellanslag Sträva efter att vara konsekvent! Kom igång med Disgen 14 © Bengt Kjöllerström

15 Två typer av bilder i Disgen
Porträtt Det kan bara finnas en bild som porträtt. Behandlas som en speciell notis. Finns till både personer och gifte. Bild 6 Det kan finnas flera bilder av denna typ av notis. Placeras i levnadsbeskrivningen av en person i samma ordning som notiserna. Kom igång med Disgen 15 © Bengt Kjöllerström

16 Skapa ordning med undermappar
Bilder till Disgen ska placeras i mappen DgPic Blir det många bilder kan man använda undermappar Familjen Farfars familj Farfars anor Farmors anor Morfars familj Morfars anor Mormors anor Kom igång med Disgen 16 © Bengt Kjöllerström

17 Var finns Disgens datamapp?
Disgens datamapp heter Dg82data. Under Arkiv i Disgen finns Öppna datamappen. Den datamapp som ditt Disgen använder öppnas. Du känner igen detta fönster, Utforskaren, från tex spara och öppna dialogerna Klicka på de olika mapparna för att se vad de innehåller. Under Arkiv i Disgen finns också Byt datamapp. Kom igång med Disgen 17 © Bengt Kjöllerström

18 Innehållet i Disgens datamapp Dg82data
I datamappen dubbelklickar du på DgPic, för att öppna den. Kom igång med Disgen 18 © Bengt Kjöllerström

19 Lägg till undermappar i DgPic
När mappen DgPic är öppen högerklickar du i den. Välj Nytt och sedan Mapp. Skriv in det nya namnet. Klicka OK. Upprepa för att lägga till fler mappar. Kom igång med Disgen 19 © Bengt Kjöllerström

20 Utforskaren avslöjar diskens innehåll
Öppna Utforskaren genom att samtidigt trycka på Win + E. Välj en disk och öppna den. Nu visas diskens innehåll av mappar och filer. Dubbelklicka på en mapp för att visa dess innehåll. Kom igång med Disgen 20 © Bengt Kjöllerström

21 Sök efter mapp med Utforskaren
Skriv in dg82data i sökrutan Tryck på Entertangenten Sökresultatet visas. Här ser du att jag har flera mappar dg2data, så det gäller att hålla reda på dem. Kom igång med Disgen 21 © Bengt Kjöllerström

22 Kopiera med utforskaren
Leta reda på den mapp där du har dina bearbetade bilder och öppna den. Välj bilder att kopiera Håll nere Shift för att markera en följd av bilder Håll ner Ctrl för att välja flera bilder Högerklicka och välj Kopiera Bläddra till Disgens datamapp dg82data och öppna DgPic. Högerklicka och välj Klistra in. Kom igång med Disgen 22 © Bengt Kjöllerström

23 Hämta in Porträtt På fönstret Ändra personuppgifter välj fliken Porträtt. Klicka på Hämta! Mappen DgPic öppnas. Välj rätt bild! Klicka OK! Kom igång med Disgen 23 © Bengt Kjöllerström

24 Lägg in bilder till personerna
Lägg till porträtt i Disgen Öppna aktuell mapp i DGPic Välj bild som visas i rutan Klicka OK I Familjebilden syns det inte att porträtten finns. Kom igång med Disgen 24 © Bengt Kjöllerström

25 Lägg till fler bilder Markera personen. Klicka Ändra personnotiser.
Välj Notisfliken Välj Ny notis Klicka på Bild 6 Kom igång med Disgen 25 © Bengt Kjöllerström

26 Infoga fler bilder Klicka på Hämta som tidigare och välj rätt bild.
Observera att på denna meny finns fler flikar än på porträttmenyn Grunddata = bilden Bildtext = vem föreställer bilden Anteckningar = vem har tagit bilden Här bör du också ändra bildens storlek från 5 mm till 50 mm Kom igång med Disgen 26 © Bengt Kjöllerström

27 Ange bildtext och källa
Markera fliken Bildtext och skriv en lämplig text. Markera fliken Anteckningar och ange källan. Klicka OK Kom igång med Disgen 27 © Bengt Kjöllerström

28 Ange bildtext och källa till porträtt
Markera personen. Klicka Ändra personnotiser. Välj Notiser Markera Porträtt Klicka på Ändra Här kan du nu lägga till Bildtext Anteckningar Kom igång med Disgen 28 © Bengt Kjöllerström

29 Ange bildtext och källa
Porträttbilden har nu fått fler flikar. Grunddata – den tidigare fliken. Bildtext – Lägg till en bildtext. Anteckningar – Lägg till var bilden kommer från. Kom igång med Disgen 29 © Bengt Kjöllerström

30 Koppla in alla bilder du har i DgPic
Markera personen i familjebilden Klicka Ändra personnotiser Välj fliken Porträtt Hämta rätt bild Klicka OK Upprepa för alla bilder! Kom igång med Disgen 30 © Bengt Kjöllerström

31 Skriv ut en ansedel Gör den person vars ansedel du vill skriva ut till centrumperson. Tryck på skrivarikonen. Välj utskriftsform visas. Välj Ansedel. Klicka på Fortsätt. Kom igång med Disgen 31 © Bengt Kjöllerström

32 Inställningar för ansedel - Innehåll
Bokstavsmarkeringarna anger vilket innehåll som tas med för de olika personerna. Klicka på Ändra för att se vad de betyder. Avsluta med att klicka knappen <<Välj/Spara Kom igång med Disgen 32 © Bengt Kjöllerström

33 Välj notistyper som ska ingå i antavlan
Bocka för de notistyper som ska ingå på ansedeln. Tryck OK när du är klar. Kom igång med Disgen 33 © Bengt Kjöllerström

34 Ansedelns - utseende Valen här bestämmer utskriften.
Avsluta med att klicka knappen <<Välj/Spara Kom igång med Disgen 34 © Bengt Kjöllerström

35 Inställningar för ansedel - Stilar
Välj typsnitt, stil, grad och färg för de olika texterna på ansedeln genom att klicka på motsvarande knapp. Avsluta med att klicka knappen <<Välj/Spara Kom igång med Disgen 35 © Bengt Kjöllerström

36 Granska före utskrift! Välj inte Skriv ut!
Välj Granska! Antagligen blir du inte nöjd med resultatet första gången. Välj Inställningar Välj Skrivarinställningar Granska på nytt! Troligtvis behöver du upprepa dessa steg flera gånger innan du blir nöjd. När du är helt nöjd välj Skriv ut Kom igång med Disgen 36 © Bengt Kjöllerström

37 Alternativ för utskrift
Skrivare utskrift på inkopplad skrivare. Textfil ren text skrivs till en fil. RTF-fil kan bearbetas vidare i Word, innehåller porträtt men ej grafiska element PDF-fil kan läsas med Adobe reader. Kräver att pdf-skrivare är installerad. Om ett val är grått har du inte den skrivaren. Kom igång med Disgen 37 © Bengt Kjöllerström

38 Skrivarinställning Välj skrivare Välj pappersstorlek Välj Orientering
Klicka OK Kom igång med Disgen 38 © Bengt Kjöllerström

39 Granska utskriften först!
Klicka aldrig på Skriv ut utan att först ha granskat vad som kommer ut! Det kan bli många sidor till papperskorgen. Kom igång med Disgen 39 © Bengt Kjöllerström

40 Granska ansedeln Zooma till lämplig nivå.
Bläddra genom de olika sidorna. Om sidorna inte ser ut som du vill välj Avbryt och ändra på någon av inställningarna. Är sidorna perfekta kan du välja Skriv ut. Kom igång med Disgen 40 © Bengt Kjöllerström

41 Modulen är slut Ta en paus! Reflektera! Vad nytt har du lärt dig?
Vad vill du fråga Bengt om? Gör det! Repetera! Berätta för cirkeldeltagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter! Kom igång med Disgen41 © Bengt Kjöllerström

42 Lycka till! Kom igång med Disgen 42 © Bengt Kjöllerström


Ladda ner ppt "Kom igång med Disgen 5 Lägg till foto. Distanskurs med"

Liknande presentationer


Google-annonser