Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse om samarbete mellan parterna i ”skoter-Sverige” Syfte: Att effektivisera och samordna arbetet för en hållbar snöskotertrafik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse om samarbete mellan parterna i ”skoter-Sverige” Syfte: Att effektivisera och samordna arbetet för en hållbar snöskotertrafik."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse om samarbete mellan parterna i ”skoter-Sverige” Syfte: Att effektivisera och samordna arbetet för en hållbar snöskotertrafik.

2 Överenskommelse om samarbete mellan parterna i ”skoter-Sverige” ÖK 2007-12 Handlingsplan -07, -08, …

3 Nuläge Önskvärt läge: ”En hållbar snöskotertrafik” Överenskommel- sen med hand- lingsplaner visar vägen mot målet! Överenskommelse om samarbete mellan parterna i ”skoter-Sverige”

4 Handlingsplan 2007 (ex på områden): •Information •Bättre tillsyn, bevakning, övervakning •Regler om fordon och trafik •Miljö och trafiksäkerhet •Skoterleder – infrastruktur •Organisation – ansvar och delaktighet Överenskommelse om samarbete mellan parterna i ”skoter-Sverige”

5 Information •Informationsmaterial om regler för skotertrafik i Sve/No/Fin (förarbevis, reglering av trafik m m). (VV, NV m fl) •Informationsmaterial ”Renar och skotertrafik” (liknande det som görs gemensamt av SSR och VV om ”Renarna på vägen”). (SSR, VV) Exempel på åtgärder 2007

6 Bättre tillsyn, bevakning, övervakning •Bättre tillsyn/bevakning/övervakning för att komma till rätta med problem med alkohol, fortkörning, påverkan på människor/natur/friluftslivet, körning i förbudsområden och regleringsområden. (Polisen, NV, Lst) •”Safety riders”/ledvärdar enligt modell från USA/Canada. (Snofed) •Idé: Kommun som försöksområde för naturbevakare inom de områden som kommunen har beslutat. (Åre) •Öka de civila fjällräddarnas befogenheter? (Lst/polisen) •Förenkla rapportering – direkt på plats. (Polisen) •Dialog om prioritering av resurser (t ex insatsveckor). (Polisen, VV) •Högre straffsatser/bötesbelopp. (Polisen, Lst) Exempel på åtgärder 2007

7 Regler om fordon och trafik •Fördelning av olika fordon (4-hjuling/snöskoter) i trafikregistret. (VV) •Ta fram fakta om skrotning/skrotningspremie för snöskotrar. (VV) •Undersökning av omfattning av terrängfordonstrafiken i fjällen (reg.uppdrag som ska vara klart juni 07). (Lst BD) •Körkort i st f förarbevis (Regeringen) •Fjällsäkerheten. Begränsning av högkamsmattor och ”racingskotrar” utanför tävlingsarenor. (NV, fjällsäkerhetsrådet) Exempel på åtgärder 2007

8 Miljö och trafiksäkerhet •Alkolåsförsök (VV, Snöfo?) •Etanolförsök (VV, BioFuel Region, kommuner i AC län, Snöfo?) •Renare skotrar - arbetsmiljöfråga (SSR) •Säkerhetsveckor (enligt koncept från USA/Canada) (Snofed i samverkan med andra parter) Exempel på åtgärder 2007

9 Skoterleder – infrastruktur •Enhetlig skyltning av skoterledspassager över väg (VV) •Digital information om lednätet (”prototyp” tas fram för BD län) (VV) •Hur säkerställa lederna över tiden? Avtal med markägare. (LRF) •Friluftsmärkning (vandringsled, vinterled, snöskoterled) – enhetlig och tydligare märkning och bättre information. (NV) •Statlig utredning (Regeringen) Exempel på åtgärder 2007

10 Organisation – ansvar och delaktighet •Tydliggörande av huvudmannaskapet för skoterfrågan. Vilka roller har man och vem har ansvar för vad? Tydligare skrivningar i regleringsbrev? (VV, NV, RPS) •Bildande av ”Nationellt snöskoterråd”. En gemensam organisation med samverkan över aktörsgränser. En samordnare (t ex VV) för att driva arbetet effektivare. (VV, NV, RPS, Lst, kommuner, SSR, Snofed, LRF, Sv. Friluftsliv?) •Samordning av skoterforum och skoterriksdag (Snofed, VV,..) Exempel på åtgärder 2007


Ladda ner ppt "Överenskommelse om samarbete mellan parterna i ”skoter-Sverige” Syfte: Att effektivisera och samordna arbetet för en hållbar snöskotertrafik."

Liknande presentationer


Google-annonser