Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Romarriket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Romarriket."— Presentationens avskrift:

1 Romarriket

2 Rom Grundades vid floden Tibern på
600 talet f.v.t. då folket där slöt sig samman till en stad med en gemensam kung Romulus och Remus Två barn som ska ha ammats av varginna, de grundlägger senare staden Rom – Romulus dödar sin bror

3 Republiken Rom (från ca 500 f.v.t.)
Patricier – överklass med politisk makt Plebejer – övriga invånare Senat – Patriciefamiljernas överhuvud (rådgivare till ledarna som fattade vissa beslut) Konsuler – 2 stycken ledde Rom (nya valdes varje år från senaten), i fred och generaler i krig – måste ha senatens stöd Folkförsamling – alla fria män, men gruppvisa röster och patricierna var indelade i fler grupper

4 Krig och erövring Ständiga småkrig 270 f.v.t. hela Italien
I slutet av 100-talet f.Kr. sträckte sig Romarriket över hela medelhavsområdet Varför alla krig? Försvar, rikedomar, ära Krigens följder Svårt för småbönder(exsoldater); flytt till städerna Fler stora jordbruk Slavar Allt färre i krigstjänst (måste äga jord), yrkessoldater

5 Hur kunde det stora riket hållas ihop?
Erövrade folk i Italien blev medborgare eller bundsförvanter - Militärtjänst mot skydd Folk i provinserna Skatt Soldater höll ordning, kväste uppror effektivt Handel, god ekonomi – stark militärmakt Ofta effektiv ledning av riket

6 Klientsystemet Klienten hörde inte till familjen, men var skyldig familjefadern (patron) fullkomlig trohet mot beskydd och hjälp Lever kvar i Syditalien – ursprung till maffian på sicilien

7 Kvinnan i Rom Paterfamilias – oinskränkt makt över familjen
Förmyndarskap – undantag: tre 3 barn, borta 3 nätter/år Fick ha egendom Social frihet Fick inte formellt delta i politiken Stärkt ställning mot slutet av republiken Krig; större ansvar Bättre ekonomi – ökad hemgift

8 Slaveriet Under Ceasars tid var 3 miljoner av ca 12 miljoner
människor i Italien slavar Vem? följder? - Få tekniska framsteg – varför? - Stor betydelse för handel och hantverk Varför upphörde slaveriet? - Fattigdom (300-talet), fri arbetskraft

9 Från republik till kejsardöme
Varför? Inre strider p g a ekonomisk ojämlikhet Oenighet kring utdelning av jord till egendomslösa Plundring och mord Soldater var lojala mot generalerna istället för Staten - Ceasar startade ett Inbördeskrig och segrade och blev diktator Ceasar mördas p.g.a. nya reformer (15 mars 44 f.Kr.)

10 Kejsardömets början Nytt inbördeskrig Augustus (Caesars adoptivson),
den förste kejsaren - 30 år f.v.t. vald till princeps, den främste i Senaten, makt över krigsmakten på livstid. - Fortfarande 2 konsuler, men Augustus fattade alla viktiga beslut

11 200 år av fred, och ekonomisk ”stabilitet”
Italien smälte samman med de erövrade områdena till en politisk och ekonomisk enhet. Östra delarna rikare kulturellt och ekonomiskt, gamla hellenistiska riken – grekiska Västra delarna hade lägre ekonomisk och kulturell nivå, städer med inre självstyre – Latin

12 Bröd och skådespel Gladiatorspel – hålla befolkningen lugn, socialhjälp

13 Gladiatorspelen Vem? Krigsfångar, brottslingar, kristna eller judar.
Hård träning Överlevande gladiator kunde ändå dödas om publiken eller kejsaren så ville Skonad – pengar, kunde köpa sig fri förbjöds 438 e.Kr. Efter 85 år så förbjöds också djurhetsningar. Det mesta av skatten i Italien gick till militären, gladiatorspel och för att bygga arenorna.

14 Kristendomens insteg Först judisk sekt
Förföljelse – hot mot enat rike, vägrade offra Mer accepterat Stadsreligion från 391 All traditionell religion förbjöds Varför? löfte om frälsning och uppståndelse, alla välkomna

15 Romarrikets sönderfall
Varför? - Rikets storlek - Inbördeskrig - Galna kejsare - År 395 – delning i två självständiga riken: Östrom och Västrom Västrom gick snabbt under p g a: minskade skatteintäkter Otrygghet – strider med germanska stammar minskad handel Östrom fanns kvar till 1453

16 Arvet från Antiken - Rom
Arkitektur Rättsväsen Retorik Kristendom Drömmen om ett enat Europa

17 Latinet Talesätt/uttryck: ”carpe diem”, ”tempus fugit”, ”alter ego”, ”errare humanum est”, ”cogito ergo sum”, ”veni, vidi, vici” upphov till många språk (franska, spanska, Italienska mfl.) Lånord: forum, vademecum, servus, felix Prefix: ad-, pro-, pre-, sub-, ex-, in- m.fl. Suffix: -tion/sion, -us, -al, -ium, -rie m.fl.


Ladda ner ppt "Romarriket."

Liknande presentationer


Google-annonser