Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Luckan r.f. 2008. BAKGRUND - 1992 - 1998 i Svenska teatern, Luckan myntades … behov av fysisk plats för det finlandssvenska … info om Svenskfinland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Luckan r.f. 2008. BAKGRUND - 1992 - 1998 i Svenska teatern, Luckan myntades … behov av fysisk plats för det finlandssvenska … info om Svenskfinland."— Presentationens avskrift:

1 © Luckan r.f. 2008

2 BAKGRUND - 1992 - 1998 i Svenska teatern, Luckan myntades … behov av fysisk plats för det finlandssvenska … info om Svenskfinland och informationssamordning socialt, kulturellt, samhälleligt - 1998 till Glaspalatset (utökades från 4m 2 till 44m 2 ) - 1998 startar även andra Luckor - 2000 självständig förening - 2003 startar VERANDAN (samarbete med Helsingfors stad, Kulturfonden och Luckan) - 2004 flytt till Forumkvarteret; Infocenter, kulturproducent, shop - Sedan 2006 utvecklas Luckan till projektkoordinator; Ung Info (2005) Produforum (2007) IT-rådgivning Bridge (2008)

3 Luckorna i Finland Var och en suverän Vettigt för framtiden? Mer samordning? Åland?

4

5 Organisation och ledning - Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. - Ägarna: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Folkhälsan, Sydkustens LF och SSC - Styrelsen; ordf. Henrik Wolff + 5 ledamöter - Finansiärerna 2007 17 privata stiftelser och fonder, Offentliga bidragsgivare: Statliga, UVM, Länsstyrelsen, ESF- ilmedel, Kommunala, Städerna i huvudstadsregionen. - Produforum Svenskfinland från och med 2008 inbegriper alla hkommuner i landet.

6 Ekonomi – en ständig utmaning - Arbetar med trestegsmodell - Likviditetsproblem - Avsaknad av adekvat kommunal finansiering samt kontinuerliga iiistadsbidrag för ordinarie verksamhet. - Stigande driftskostnader ► samma understödspraxis ► problem

7 BUDGET 2007 - Privat finansiering cirka 450 000 euro - Offentlig finansiering cirka 50 000 euro (samt ESF-finansiering 110.000)

8

9 Luckan som lokal... Det svenska rummet... Dagstidningar, broschyrer, program... Möteslokal, träffpunkt för finlandssvenskar institutioner, Svensk Oas... Utställningar och vernissage... IT och kunddatorer Koordinering, initiering av olika samarbets- och utvecklingsprojekt.

10 Verksamhet Försäljning, Infotjänst, Kultur samt Övrigt ( koordinering av Projekt, lokalen Luckan, det svenska rummet ) Luckans Shop - Försäljning av biljetter och produkter med finlandssvensk anknytning Uppgift: - främja intresset för kulturaktiviteter i regionen på svenska (allt samlat vpå ett ställe) - synliggöra produkter som stöder Luckans verksamhet och det sfinlandssvenska kulturarvet.

11 INFOTJÄNST (även UngInfo) Uppgift: Informationstjänsten betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhälls- områden, kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom webbtjänster.

12 WEBBTJÄNSTER

13 KULTUR OCK KULTURPRODUKTION (Verandan) Uppgift: - teater, musik, film, klubbar, saftsalonger, utbildningstillfällen - utställningar - workshops och konstfostran för barn och ungdomar - producent & samproducent - alltiallo hjälpare för kulturskapare

14 - Cirka 64 000 fysiska besök 2007 Antalet fysiska Luckankunder i procent 2006: arbete 7 socialt 5 utbildning 7 tidningar 15 datorer 37 evenemang 13 fonder 10 - Cirka 450 000 virtuella besök 2007 - E-post- och Internetförfrågningar per månad 2007 370 evenemang 100 pressmeddelanden 40 servicekatalogen 30 seniorer behöver kunskap 25 jobbsökande 25 fonder/Fyrk 40 praktiska problem hemma och socialt KUNDSTATISTIK Kundgruppstillhörighet 2007 Svenskspråkiga 60 % Finskspråkiga 20 % Utlänningar 20% (datorer och handledning, utveckling under 2008 BRIDGE)

15 VÄXANDE PROJEKT I LUCKAN - Kulturutvecklingsprojektet för hela Svenskfinland, Produforum - Det finlandssvenska medborgarkontoret i regionen samlad telefon- & Internetservice samt en gemensam fysisk svensk punkt - Integrationsprojket (BRIDGE) - Koordinering av svensk ungdomsinformation, Ung Info - Plattform för det nordiska

16 - Samarbete (partners) - Synergier - Projekt - Ambassadörer (låg tröskel)


Ladda ner ppt "© Luckan r.f. 2008. BAKGRUND - 1992 - 1998 i Svenska teatern, Luckan myntades … behov av fysisk plats för det finlandssvenska … info om Svenskfinland."

Liknande presentationer


Google-annonser