Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Birgitta Svensson Maj 2013 Vad kan vi göra för vägledarna? Utvärdering av VHS insatser för studie- och yrkesvägledare hösten 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Birgitta Svensson Maj 2013 Vad kan vi göra för vägledarna? Utvärdering av VHS insatser för studie- och yrkesvägledare hösten 2012."— Presentationens avskrift:

1 Birgitta Svensson Maj 2013 Vad kan vi göra för vägledarna? Utvärdering av VHS insatser för studie- och yrkesvägledare hösten 2012

2 267 vägledare på olika nivåer har lämnat förslag

3 Var arbetar du? Antal svarande 267 11 % = universitet/högskola (blå tårtbit)

4 Hur stor del av dem du vägleder har utländsk förutbildning? Antal svarande 267

5 Har instruktionsfilmerna på Antagning.se varit till någon hjälp? Antal svarande 267 1 % svarar: Mycket stor hjälp (gul tårtbit)

6 Vad behöver du för att guida sökande på Antagning.se på bästa sätt? • Fiktiv användaridentitet • Förbättrad sökfunktion – ökad träffsäkerhet och mer ”googleaktigt” • Förteckning A-Ö alt visuell överblick av utbudet (inkl. anmälningskatalogen åter) • Tydligare kalender/tidslinje • Listning av utbildningar som ”bara” kräver grundläggande behörighet Fullständig förslagslista lämnad till produktägaren för Antagning.se i februari Antal svarande 78 - fritextsvar

7 Fler önskemål kring Antagning.se • Fler filmer • Appar och interaktiva guider • Skriftlig beskrivning av anmälningsflödet • Enklare vägar till statistiken • Chattfunktion för elever på kvällstid • Informationsmaterial på lättare svenska • Kunna hitta kurser som ges på engelska Fullständig förslagslista lämnas till produktägaren för Antagning.se

8 Några kommentarer ”Har iphone och när man är ute i skolan skulle detta vara en mkt enkel visning för enskilda elever eller i små grupper” ”Jag tycker att Edwin och Anna-exemplen är strålande. Fortsätt så.”

9 Största hjälpen… • ”Största hjälpen vore klara regler kring dessa nya beslut och helst att de river upp och förenklar behörighets- och antagningsreglerna”

10 Har du haft hjälp av något av de tillämpningsfall som tagits fram för sökande med slutbetyg? 267 svarande 1 % svarar: mycket stor hjälp (gul strimma)

11 Har du haft hjälp av något av de tillämpningsfall som tagits fram för sökande med utländska gymnasiebetyg? 267 svarande 2 % svarar : mycket stor hjälp (gul tårtbit)

12 Vilken form av stödmaterial eller funktion skulle underlätta ditt arbete? • Förbättrad sökmotor på Antagning.se • Anmälningskatalogen tillbaka! • Allt som är interaktivt – inkl. räknefunktioner • Fiktiv användare • Bra frågeservice (chatt föreslår några) • Fler informationsträffar 93 svarande

13 Fler förslag • En funktion ”Hitta liknande utbildningar” • Filtrering av utbildningar utifrån grundl. behörighet respektive områdesbehörighet • Tydlig information/bilder som eleverna kan se tillsammans med SYV och mentorn • Utskriftsbara infoblad och powerpoint – måste vara lätt att hitta

14 Några kommentarer ”Det är viktigt att er information är lätt för sökande att ta till sig. Det är de som måste förstå er information i första hand” ”Jag tycker mest om att ringa er” ”Ge ut högskolekatalogen igen. Idag saknar de sökande översikt och ser inte mångfalden av de utbildningar som finns”

15 Hur skattar du nyttan för din egen del av den information som gavs om Antagning.se?* * på VHS träff i november 2012 God nytta och mer än så för ca 63 % 6 % svarar ingen nytta (vinröd tårtbit)

16 Hur skattar du nyttan av informationen om Gy11/Vux12 och tillämpningen för svenska betyg?* * på VHS träff i november 2012 267 svarande 3 % svarar: ingen nytta (vinröd tårtbit)

17 Hur skattar du nyttan av informationen om Gy11/Vux12 och tillämpningen för utländska gymnasiebetyg?* * på VHS träff i november 2012 267 svarande 9 % svarar: Ingen nytta (vinröd tårtbit)

18 Synpunkter på upplägg och innehåll • Mindre om Antagning.se och mer om regler • Längre tid hade behövts för så komplex info • Gör temadagar för vux resp gymnasiet • Mer tydlig genomgång med exempel • Mindre grupper är bättre • Fler träffar, oftare! Och lägg ut på webben • Åhörarkopior i förväg 100 svarande - fritextsvar

19 Hur vill du helst få fördjupad information om regelverket? Via webbplats Nyhetsbrev via e-post Kursupplägg i webbforum Webbföreläsningar Utbildningstillfällen i Stockholm Utbildningstillfällen i min egen region Annat förslag Våra förslag + utrymme för eget förslag 267 svarande Informanterna fick gradera alternativen 1-6

20 Utbildningstillfällen i min egen region: Hur vill du helst få fördjupad information om regelverket? 267 svarande ”Gradera alternativen 1-6. Det du föredrar ger du högst poäng osv.”

21 Nyhetsbrev som kanal för fördjupad information om regelverket Hur vill du helst få fördjupad information om regelverket? 267 svarande ”Gradera alternativen 1-6. Det du föredrar ger du högst poäng osv.”

22 Webben som kanal för fördjupad information om regelverket: Hur vill du helst få fördjupad information om regelverket? 267 svarande ”Gradera alternativen 1-6. Det du föredrar ger du högst poäng osv.”

23 Utbildningstillfällen i Stockholm: Hur vill du helst få fördjupad information om regelverket? 267 svarande ”Gradera alternativen 1-6. Det du föredrar ger du högst poäng osv.”

24 Webbföreläsningar som kanal för fördjupad information om regelverket: Hur vill du helst få fördjupad information om regelverket? 267 svarande ”Gradera alternativen 1-6. Det du föredrar ger du högst poäng osv.”

25 Kursupplägg i webbforum för fördjupad information om regelverket? Hur vill du helst få fördjupad information om regelverket? 267 svarande ”Gradera alternativen 1-6. Det du föredrar ger du högst poäng osv.”

26 Annat sätt/inga förslag 2012-09-26 Fyll i förslag som du graderar De flesta gav inga förslag

27 Hur kan vi erbjuda bra fördjupning om regelverket för vägledarna? 1.Utbildningstillfällen i min egen region 2.Nyhetsbrev via e-post 3.Via webbplats 4.Utbildningstillfällen i Stockholm 5.Webbföreläsningar 6.Kursupplägg i webbforum Sammanfattning av fråga 10 267 svarande Informanterna fick gradera alternativen 1-6

28 Fler förslag • Träffar med andra syv • Workshops • Obligatorisk vidareinformation från varje högskolas antagningsenhet • Tätare utbildningstillfällen • Chattfunktion • Vuxenutbilningstillfällen för sig

29 Vad ska finnas på den nya myndighetens webbsidor för vägledare? - några av de förslag som kommit in hittills är: • chattfunktion • informativ grafik • ”expertblogg” för kommentarer till nya beslut • enkel guide för vägledare som söker information i bedömningshandböckerna 99 svarande

30 Bra förslag, skriver vägledarna och föreslår också: • Lättnavigerat = så få klick som möjligt • Allt på ett ställe • Sökfunktioner + innehållsförteckning • Mer info om all praxis • Schabloner för olika typfall och typer av betyg Chatt, (informativ grafik), expertblogg, enkel guide 99 svarande

31 På webbsidor för vägledare, forts: • Vanliga frågor och svar • Telefonservice (förutom chatt) för svar direkt • Räknehjälp • Lättillgängligt informationsmaterial • Mer information om utländska betyg och IB • Uppdaterad info A och O 2012-09-26

32 Att tänka på ”Det finns en massa facebookgrupper för vägledare som är röriga utan tråd i informationen. Därför efterfrågar jag strukturerad information med tydlig ämneskoppling” ”För jobbigt vara med i alla diskussionsforum och bloggar // Sökfunktioner som direkt kopplar till lagar, förordning och regler eftersökes med styrka!”

33 Sista ordet ” I övrigt är det viktigt att ni bygger upp sidor som riktar sig till sökande så de förstår och inte MÅSTE vända sig till syv för info”


Ladda ner ppt "Birgitta Svensson Maj 2013 Vad kan vi göra för vägledarna? Utvärdering av VHS insatser för studie- och yrkesvägledare hösten 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser