Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Provrötning av marina substrat Docent Ulrika Welander Linnéuniversitetet Institutionen för bygg- och energiteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Provrötning av marina substrat Docent Ulrika Welander Linnéuniversitetet Institutionen för bygg- och energiteknik."— Presentationens avskrift:

1 Provrötning av marina substrat Docent Ulrika Welander Linnéuniversitetet Institutionen för bygg- och energiteknik

2 Indelning av presentationen *Bakgrund *Praktiskt arbete *Resultat *Slutsatser

3 Rötning (Kalmar biogas AB process) En biologisk och följaktligen känslig process.Viktigt att inte giftiga ämnen kommer in i processen. Det måste finnas någon potential kvar. EJ redan nedbrutet material.

4 Biogas

5 Provrötning av marina substrat Två anläggningar i länet som kan ta emot dessa substrat. Kalmar Biogas AB och Odensviholm.

6 Provrötning av marina substrat Satsvisa försök med tillsats av organismer (ymp) från Kalmar Biogas anläggning Alger: ”Bara” enkla satsvisa försök (långa avstånd från alger till biogasanläggningar, svårt att skörda större mängder på våra kuster, WAB-projektet i Trelleborg tittar på alger, Cd problematik i rötresten) ca 200 Ndm 3 metan/kg organiskt material N=normal (0 o C, 1bar)

7 Provrötning av marina substrat Skarpsill: Satsvisa försök ca 460 Ndm 3 metan/kg organiskt material Vass: ca 400 Ndm 3 metan/kg organiskt material Musslor: ca 270 Ndm 3 metan/kg organiskt material

8 Provrötning av marina substrat

9

10 Provrötning av marina substrat blå staplar=egna resultat

11 Provrötning av marina substrat Vass kontinuerligt våtrötningsförsök

12 Provrötning av marina substrat • Kalmar biogas AB´s försöksreaktorer ca 30 l/st • Blandning av lantbruksbaserade substrat • Tillsats av vass i en reaktor den andra fungerade som referens

13 Provrötning av marina substrat Vass kontinuerligt våtrötningsförsök Metanpotentialen för vassen var ca 220 Ndm 3 metan /kg organiskt material *Uppehållstid 24 dygn, temperatur 52 o C *Det lönar sig med avseende på energibalans att röta vass (Manuskript accepterat för publikation i Journal of Cleaner Production i samarbete med KTH)

14 Provrötning av marina substrat Vass torrötning labskala (LTH) Totalt metanutbyte efter 107 dagar 212 Ndm 3 /kg organiskt material Metanhalten 48% i lakbäddsreaktorerna och 60% i metanreaktorerna Lång tid Ca 20% i metanbildningssteget och 80% i hydrolyssteget

15 Provrötning av marina substrat Vassen innehåller lignocellulosa vilket är svårt att bryta ner Förbehandling? I denna studie frystes vassen och klipptes till 2-3 cm bitar.

16 Provrötning av marina substrat *Kalmar Biogas process är komplex med en blandning av råmaterial för rötningsprocessen. Det spelar roll för sammansättningen hos mikroorganismsamhället. Processen kördes dessutom vid högre temperatur vilket snabbar på reaktionerna. Torrötningen kördes vid 37 o C.

17 Provrötning av marina substrat Musslor-torrötning labskala (LTH) Total metanpotential 44 dagar 330 Ndm 3 /kg organiskt material Ca 70% i metanbildningssteget och 30% i hydrolyssteget. Metanhalten i metan reaktorerna 67% lakbäddsreaktorerna 58%. Högt protein innehåll kan leda till risk för inhibering av processen. För mycket ammoniak är giftigt.

18 Provrötning av marina substrat Torrötning-musslor pilotskala Ny anläggning byggdes sommaren/hösten 2011 Ingen annan anläggning i denna skala hittades 500 kg musslor plockades av dykare på Ölandsbron Lakbädd ca 300 l, metanreaktor (40 l)

19 Provrötning av marina substrat Torrötning-musslor pilotskala

20 Hydrolysen fungerade -Skalen var tomma efter körning. -Metan bildades ca 70%. -Processen var nybyggd och det fanns inte tid att testa den före start av musselrötningen. -Tekniska problem med loggning av data, gasfickor mm -Sista perioden gick balanserna ihop -Inget motsäger att potentialen var den samma som i labförsöken -Processen är nu ombyggd och väntar på nya uppdrag…..

21 Provrötning av marina substrat Slutsatser *Metanpotentialen för substraten är god *En del tekniska problem med skörd etc *Energibalansen för vassrötning positiv. Ekonomin är inte lika enkel.


Ladda ner ppt "Provrötning av marina substrat Docent Ulrika Welander Linnéuniversitetet Institutionen för bygg- och energiteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser