Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 GLASMÄSTERIAVTALET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 GLASMÄSTERIAVTALET."— Presentationens avskrift:

1 1, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 GLASMÄSTERIAVTALET

2 2, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Avtalsperioder •2010-05-01 – 2011-03-31 •2011-04-01 – 2012-04-31

3 3, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Grundlön •2010-05-01 – 2011-03-31 130 kr •2011-04-01 – 2012-03-31133 kr

4 4, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Lön •Höjs med 1,90 avtalsår 1 •Höjs med 3,25 avtalsår 2

5 5, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Arbetstidsförkortning •Utökas avtalsår 1 med 2 timmar till 34 tim per år från 2010-01-01 •Utökas avtalsår 2 med 2 timmar till 36 tim per år från 2011-01-01

6 6, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Helglön •Helglön utges med utgående lön från 2010-05-01

7 7, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Föräldralön •Föräldralön utökas med ytterligare en månad från 2010-11-01

8 8, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Fast och rörlig del vid ackord •Avtalsår 1 fast del 92 kr och rörlig del 36,50 kr från 2010-05-01 •Avtalsår 2 fast del 91 kr och rörlig del 38,50 kr från 2011-04-01

9 9, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Utbetalningsnivå •Utbetalningsnivå vid ackord är: grundlön + 12% •Garanterad lägsta lön vid ackord är: 1,3 x rörlig del + fast del

10 10, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Resor/traktamente •Vid tjänsteresa med egen bil ersättes kostnader för vägtullar/trängselavgift av arbetsgivaren •Används egen bil i tjänst räknas tjänsteresa från bostaden •Ändamålsenlig och godtagbar boendestandard •Arbetsgivare ersätter kostnad för ”dagens lunch” om arbetstagaren saknar möjlighet att hålla mat o dryck varm eller kall

11 11, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Anställningens ingående och upphörande •Tidigare anställda som har återanställningsrätt, har företräde till återanställning, innan anlitande av bemanningsföretag sker •Arbetsgivaren är skyldig att i direkt samband med anställningens upphörande, utfärda arbetsgivarintyg till arbetstagaren

12 12, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 Arbetsmiljö •På begäran av arbetstagaren ska arbetsgivare bekosta vaccination för Hepatit A+B


Ladda ner ppt "1, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 GLASMÄSTERIAVTALET."

Liknande presentationer


Google-annonser