Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agneta Hörnell, professor, RD Inst f kostvetenskap, Umeå universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agneta Hörnell, professor, RD Inst f kostvetenskap, Umeå universitet"— Presentationens avskrift:

1 Amning efter 12 månader - vad säger rekommendationerna och forskningen?
Agneta Hörnell, professor, RD Inst f kostvetenskap, Umeå universitet Dietisternas Riksförbund (DRF)

2 WHO Exklusiv amning de första 6 månaderna
Fortsatt amning, tillsammans med lämplig tilläggskost upp till 2 år eller längre Rekommendationen gäller barn i alla länder Amning och HIV The 2009 recommendations promote the use of antiretroviral drugs (ARVs) earlier in pregnancy, starting at 14 weeks and continuing through the end of the breastfeeding period. WHO now recommends that breastfeeding continue until the infant is 12 months of age, provided the HIV-positive mother or baby is taking ARVs during that period. This will reduce the risk of HIV transmission and improve the infant's chance of survival.

3 Diskussion i Sverige om amning
Hur länge exklusivt Hur länge totalt Amningssiffrorna går ned – orsaker? Evidensbaserade rekommendationer – problematiskt?

4 Evidens från industriländer?
Evidens saknas för effekt av amning >12 månader MEN Många studier i utvecklingsländer visar positiva effekter Ingen anledning att tro att det skulle vara skadligt i industriländer även om hälsoeffekterna sannolikt är små I ett folkhälsoperspektiv kan små förbättringar i hälsoutfall få stor samhällelig betydelse, men vara av begränsad/ringa nytta för den enskilde Evidens för 6 månader exklusiv amning finns från både utvecklingsländer och industriländer, men effekten är naturligtvis större i utvecklingsländer.

5 Hälsoaspekter för mamman
Typ 2 diabetes Varje extra år sammanlagd amning HR 0.88 ( )/ 0.96 ( ) Om mamman haft graviditetsdiabetes ses ingen skyddande effekt Bröstcancer -4.3% ( ) per år amning Äggstockscancer >12m amning vs 0 amning (0.63( ) (ska tolkas försiktigt, retrospektiva studier Vikt, osteoporos, postpartum depression - oklart

6 Sverige Exklusiv amning de första 6 månaderna
Det är fördelaktigt om bröstmjölk utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre Var någon med och vet varför man i Sverige säger första levnadsåret? Något att diskutera på slutet?

7 American Academy of Pediatrics (AAP)
Ökad amningslängd ger betydande hälso-och utvecklingsmässiga fördelar för barnet och mamma Det finns ingen övre gräns för amningstidens längd och inga tecken på psykologisk eller utvecklingsmässiga skador från amning även under tredje levnadsåret eller längre Amerika har samma rekommendation som WHO

8 American Association of Family Physicians (AAFP)
Det finns hälsorisker med att avsluta amningen innan två års ålder Lång amning innebär inga hälsorisker för vare sig barn eller mamma Lång amning går emot den kulturella normen i USA och kräver därför stöd och uppmuntran En beräknad naturlig ålder för att avsluta amning är någonstans mellan två och sju år för människa (Dettwyler, K.A., A time to wean: The hominid blueprint for the natural age of weaning in modern human populations, in Breastfeeding: Biocultural perspectives, P. Stuart-Macadam, Editor 1995, Aldine de Gruyter: New York, U.S.A. p ).

9 Avhandling från Lund, 2001 Effekten av olika sorters komjölk under det andra levnadsåret. (Svahn, Johan, Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism., 2001, Lund University, Sweden). Slutsats: en speciell ”barnmjölk” anpassad till småbarns näringsbehov bör införas i Sverige dvs med bättre fettsammansättning och bättre järninnehåll än vanlig komjölk. Med det perspektivet kanske det rentav skulle vara fördelaktigt att stödja amning även efter första året (självklart i kombination med näringsriktig tilläggskost i tillräckliga mängder) för de mammor och barn som vill fortsätta amma.

10 Nestlé NAN Pro 3 Juniormjölk - god näring varje dag!
NAN Juniormjölk är särskilt anpassad för små magar eftersom den innehåller lämplig mängd protein och andra näringsämnen. Perfekt för små 1-2 åringar som kan dricka den varm eller kall och från mugg eller flaska - precis som dom har lust. För även om näringsbehoven är samma, är alla barn olika.

11 Skulle det rentav vara bra att uppmuntra längre amning än ett år i Sverige?


Ladda ner ppt "Agneta Hörnell, professor, RD Inst f kostvetenskap, Umeå universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser