Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsundersökning 2012 Organisationsutredningen 2012-03-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsundersökning 2012 Organisationsutredningen 2012-03-21."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsundersökning 2012 Organisationsutredningen 2012-03-21

2 Data och metod •Internetundersökning genomförd i början av januari 2012 med 6 930 respondenter, slumpmässigt utvalda bland de av partiets medlemmar som vi har e-postadress till. •Reslutaten är viktade utifrån kommunpolitiska uppdrag, kön, ålder och distriktstillhörighet.

3 Allmänt •7 av 10 nya går med på egen hand – lite värvning. •Går med p g a värderingar och politik. •½ passiva, ¼ aktiva. •Första maj största medlemsaktivitet, följt av möten.

4 75 procent av de under 35 vill lägga mer tid på partiet Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (p<0,001)

5 Medlemmar under 35 år vill delta i större utsträckning Alla skillnader mellan grupperna är statistiskt signifikanta (p<0,05)

6 Medlemmar under 35 år vill delta i större utsträckning Alla skillnader mellan grupperna är statistiskt signifikanta (p<0,05)

7 Medlemmarna och nöjdhet •Hur nöjda är medlemmarna med sitt medlemskap? •Vad skapar nöjdhet? •Vilka konsekvenser ger nöjdhet?

8 Medlemmarnas nöjdhet – mediokert betyg

9 Samband med nöjdhet - översikt Nöjdhet Möjlighet att hålla sig informerad Möjlighet att påverka i samhället Möjlighet till social gemenskap Bemött på ett nedlåtande sätt i verksamheten  =-0,16  =0,15  =0,19  =0,23 R 2 =0,32  =antal standardavvikelser ökning i nöjdhet som en ökning av en standardavvikelse i den oberoende variabeln ger Stanna kvar som medlem Vill delta i partiverksamhet - i synnerhet utåtriktad Självupplevd aktivitets- nivå  =0,11

10 Prediktorer för nöjdhet – betyg (1/2)

11 Prediktorer för nöjdhet – betyg (2/2)

12 Nya medlemmar 0-3 år och mottagande (1/2) Skillnaden mellan grupperna är signifikanta för alla behandlingar utom telefonsamtal. Medlemmar som fått antingen personlig träff eller introduktionsutbildning betraktar sig som aktiva i 2-3 ggr så stor utsträckning.

13 Nya medlemmar 0-3 år och skäl att gå med (2/2)

14 Konsekvenser av nöjdhet (1/2) Skillnaden mellan grupperna är signifikanta (p<0,001).

15 Konsekvenser av nöjdhet (2/2) Alla skillnader mellan grupperna är signifikanta (p<0,001).

16 Åtgärder – •Gör medlemmarna mer nöjda så att de stannar kvar och vill delta i verksamheten genom att –öka möjligheterna till socialt umgänge –öka möjligheterna att påverka i samhället –motarbeta nedlåtande behandling, ofta pga åsikt –ta hand om nya medlemmar genom personliga träffar och introduktionsutbildningar –ta särskilt god hand om de som inte kommer via sidoorganisationer eller är ”födda sossar” –få fler att bli aktiva alternativ arbeta med medlemskapets värde för passiva medlemmar

17 Vilka argument fungerar vid värvning?

18 Undersökning om intresse för medlemskap i politiska partier •SIFO-mätning i internetpanel i september 2011. •1004 respondenter. •Män och borgerliga sympatisörer något överrepresenterade men inga större skillnader i svar mellan grupper i de redovisade frågorna.

19 22 % kan tänka sig att bli medlem i S •Något vanligare i åldersgruppen under 29 år samt över 50 år. •Något vanligare i mindre kommuner (under c:a 50 000 invånare). •Något vanligare i inkomstgrupp under 400 000 kr i årlig inkomst före skatt. •Bästa selekteringsvariabeln är att ha röstat på S i riksdagsvalet 2010. Bland dessa är det 72 procent som kan tänka sig att gå med.

20

21


Ladda ner ppt "Medlemsundersökning 2012 Organisationsutredningen 2012-03-21."

Liknande presentationer


Google-annonser