Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning och support

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning och support"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning och support
Maria Carlsson Karolina Ross Rikard Sohlenius

2 Nya begrepp Godkänd granskare för FMIS Godkänd registrerare för FMIS

3 Godkänd granskare för FMIS
Ska i samband med fältarbete: självständigt göra antikvariska bedömningar dokumentera i enlighet med praxis för FMIS

4 Godkänd registrerare för FMIS
Ska kunna: med hjälp av olika tekniska verktyg registrera nyfynd och eventuellt redigera äldre registreringar dokumentera i enlighet med praxis för FMIS

5 Utbildning Vem utbildas till registrerare?
Utbildade granskare för FMIS De som genomgår utbildning för att få motsvarande granskarkompetens I första hand riktat till Skog & historia-projekt och fornminnesinventeringar

6 Utbildning Hur går utbildningen till? Registreringsklienten
Utbildning i Visby 2-3 dagar Registreringssessioner skickas till FMIS för granskning När sessionerna uppfyller kraven godkänns registreraren

7 Utbildning Hur går utbildningen till? FältGIS Utbildning i Visby
3-4 dagar Kursdeltagaren tränar hemma Uppföljning hos kursdeltagaren 2-3 dagar Registreringssessioner skickas till FMIS för granskning När sessionerna uppfyller kraven godkänns registreraren

8 Utbildning Manualer Manualer finns att hämta på Fornsöks hemsida, Registreringsklienten installation registreringsteknisk manual Lämningstyplistan Handledning för inventering och dokumentation del 1. Fälthandledning del 2. Exempelsamling

9 Utbildning Manualer Registreringsklienten FältGIS
Registreringsinstruktioner – ärendehandläggning FMIS-registreringsklient (i första hand instruktioner för handläggning av ärenden) Användarmanual – Registreringsapplikation för FMIS FMIS och fastighetskartan Att transformera kartor till SWEREF 99 med hjälp av ArcGIS FältGIS FältGIS – Fältfångst Användarmanual FältGIS2 Anslut en ny GPS till handdator Att registrera ytstora lämningar med FältGIS Hur man fyller i kvalitetsmärkningen när man arbetar med FältGIS Att transformera FältGIS-filer till SWEREF 99 TM Uppdatera metadata i KMS Konverteringsverktyg

10 Ansvarsfördelning RAÄ Godkänd registrerare Övriga aktörer
Registreringsklienten KMS konverteringsverktyg FältGIS Datauttag Hårdvara: stationär dator, handdator och GPS Mjukvara: ex. ArcGIS, ArcPad Internetuppkoppling Brandväggar Underlag, t ex kartor Koordinattransformering LM ansvarar för support kring kartservice Länsstyrelsen ansvarar för eget kartdata Producenter av mjukvaror

11 Registreringsklienten (Intrasis)
Problem vid installation, ominstallation och avinstallation Microsoft Vista Uppkoppling mot Internet – vid uppdatering av metadata samt vid registrering Begränsad keycode För många bilder och för många geometrier För långa bildtexter

12 KMS konverteringsverktyg
Uppdatera metadatakontexten Kontrollera adressen Uppkoppling mot Internet vid uttag från KMS Ej för stora uttag

13 Fjärrtjänsten Flera olika inloggningar
Lösenordet till portalen måste bytas med jämna mellanrum Måste radera sessioner samt tömma gammal data i Dropbox Inloggningen låser sig Problem att komma åt webbsidan Mer stabil miljö är på väg

14 Felmeddelande Save objekt… Kan inte hitta FMI-servern…
Ett objekt av typen… vid registrering Ogiltig tidsstämpel Obligatoriska attribut Tomt felmeddelande vid uttag av gamla RAÄ-nr Felmeddelanden KMS Konverteringsverktyg - Registreringsklienten

15 FältGIS Ett gammalt system - Svåranpassat till nya mjukvaror
- Bör byggas om

16 FältGIS Två versioner: Likheter mellan versionerna: Skillnader:
ArcPad6 och ArcPad7 samt windowsmobile 5 ArcPad8 och ArcPad10 samt windowsmobile 6 Likheter mellan versionerna: Samma blankett Samma sökvägar Samma begränsningar och buggar Skillnader: - Utseendet på ArcPad

17 Support

18 Support Telefontider: 9-11.30, 13-16 (mån-fre) Telefon: 08-5191 8571
E-post: Fråga oss hellre en gång för mycket!

19 Frågor?


Ladda ner ppt "Utbildning och support"

Liknande presentationer


Google-annonser