Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier"— Presentationens avskrift:

1 Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier
Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm

2 Vad är stadsodling? Perspektiv Sigtuna / Märsta
All sorts odling i staden av alla aktörer (kan även inkludera djurhållning) Exempel på stadsodling (utifrån upplåtelseform): Villaträdgårdar (privat) Lägenhetsträdgårdar / balkongodling (flerbostadsområden – kommunalt / privat) Stadsdelsträdgårdar / Community Gardens (självorganiserade av stadens invånare – ex. i förenings- / kooperativ form på kommunal mark) – ex. Trädgård På Spåret i Stockholm, Matparken i Gottsunda, Uppsala Ofta uppmärksammade initiatiativ från den civila rörelsen. Koloniträdgårdar (föreningar på kommunal mark) Kommunal stadsodling - ex. Slottsträdgården i Malmö Skolträdgårdar – på väg tillbaks? Ideell stadsodling - ex. Grogruppen Växtnära i Märsta eller Stiftelsen Rosendals Trädgård i Stockholm Privat, kommersiell stadsodling – ex. ”sociala / ekologiska entreprenörer” inom takodling, växthusodling, biodling etc. Tillfällig stadsodling / Installation – ex. ”Guerilla odling”

3 BÜRGERGARTEN LASKERWIESE - en stadsdelspark i Berlin.
Via en ny förvaltningsform, så kallade public access community gardens, ges olika intressegrupper möjlighet att sköta om stadsparker i centrala Berlin där ofta stadsodling bedrivs Foto: Pim Bendt

4 Varför stadsodling i Sigtuna kommun?
Viktigt bidrag till den Hållbara staden – social / kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt lokal motståndskraft (resilience) Social / kulturell hållbarhet: gemenskap, möten, integration, hälsa, utbildning, folkbildning, skönhet… Ekologisk hållbarhet: ökar biologisk mångfald (ex. historiska växter och växter från andra delar av världen), mindre transport och emballage, koldioxid- och dagvattenupptag, ökad kompostering… Ekonomisk hållbarhet: fler arbetstillfällen, höjd attraktivitet / status för Sigtuna kommun, minskade hushållsutgifter… Lokal motståndskraft: ökad lokal motståndskraft / säkerhet mot framtida förändringar / kriser vad gäller matförsörjning / transport / fossila bränslen…

5 Stadsodlingsgruppen Syfte
Verka för, stimulera och inspirera till: Stadsodling (fossilfri) för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning: grönsaks-, bär-, fruktodling, kulturväxter, växter från andra länder, medicinalväxter etc. i köksträdgårdar, koloniträdgårdar, lägenhetsträdgårdar, balkongodling, historiska trädgårdar, örtagårdar, stadsdelsträdgårdar, skolträdgårdar, fruktträdgårdar, villaträdgårdar etc. Strategier: Samverkan, Inspirationsträdgårdar, Utbildning, Bondens marknad, Skolmat (lokal och årstidsbaserad)…

6 Stadsodlingsgruppen Strategier
Verka för, stimulera och inspirera till: Samverkan med Sigtuna kommun för att stadsodling integreras i kommunens Översiktsplan och Miljömål (brukarmedverkan) Bild från Sigtuna kommuns Miljöprogram

7 Stadsodlingsgruppen Strategier
Verka för, stimulera och inspirera till: Samverkan: att skapa gränsöverskridande samverkan kring odlingsfrågor mellan Sigtuna kommun, privata aktörer och civilsamhället – som Omställning Sigtuna, Naturskyddsföreningen, Koloniföreningar, Studieförbund som ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Svenska kyrkan, Frikyrkan, Sigtunastiftelsen, Sigtuna folkhögskola, Kommunala skolor som Naturskolan, Friskolor som Josefinaskolan, Förskolor, Bostadsföretag, Bostadsrättföreningar, Konferensanläggningar etc. Ex. ”Landsharing” – förmedla odlingsbar mark mellan odlare och markägare via OS hemsida

8 Stadsodlingsgruppen Strategier
Verka för, stimulera och inspirera till: Inspirationsträdgårdar för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning: Grogruppen Växtnära’s trädgård vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård – existerande och väl fungerande. Initierat av Studiefrämjandet, samarbete med AF Märsta och handhas idag av Svenska kyrkan i Märsta Historisk trädgård / Örtagård i Sigtuna - planeringsfas (landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna) Konstkoloni och Stadsdels-/Skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola? Historiska trädgårdar i Viby by?

9 Dalal Jaafar Al-Memaar, Carina Hedin och Mayada Yousef i Grogruppen Växtnära i Märsta säljer sina egenodlade grönsaker och snittblommor från olika delar av världen. Foto: Jeanina Santiago

10 Förslag för Historisk trädgård / Örtagård i Sigtuna stad av landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna

11 Stadsodlingsgruppen Strategier
Verka för, stimulera och inspirera till: Kunskap / Utbildning / Folkbildning: studiecirklar, odlarkurser, ekologisk matlagning, seminarier, medborgarmöte, framtidskafé, film och samtal, medborgarutbildning, skolmaterial, bibliotek, ”Helpers”… Ex. ”Helper” – odlare som (via OS hemsida) ger tillgång sin odlingskunskap, odlartips, lånar ut odlingsredskap etc.

12 Handlingsplan Hur gå vidare med stadsodlingsfrågan i Sigtuna kommun?
Samverkan med Sigtuna kommun kring integrering av stadsodling i översiktsplan / miljömål Inspirationsträdgårdar: Grogruppen Växtnära! Historisk trädgård / örtagård i Sigtuna - planeringsfas Konstkoloni / skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola? Efterlysa / förmedla andra existerande Inspirationsträdgårdar - vilka? Studiecirkel i stadsodling / odlarkurs via Studieförbund? Bondens marknad hösten 2013? Efterlysa / förmedla ”Helpers” och ”Landsharer’s”? ???

13 Exempel på ”motståndskraftig” stadsodling i Havanna, Kuba, som svar på bränsle-, matmässig, ekonomisk kris i början av 1990-talet

14 Stadsdelsodlingen Matparken i Gottsunda, Uppsala
Stadsdelsodlingen Matparken i Gottsunda, Uppsala Bild från Matparken’s hemsida


Ladda ner ppt "Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier"

Liknande presentationer


Google-annonser