Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER"— Presentationens avskrift:

1 UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

2 Välkommen till Business Sweden
The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka bilden av Sverige som en handlingskraftig, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner Med Sverigenyttan i fokus gör vi Sverige mer attraktivt att göra affärer med Vi underlättar för svenska företag att växa internationellt och underlättar för utländska företag att investera i forskning och utveckling som stärker Sveriges kompetens- och teknikkluster. + =

3 Global närvaro 87 kontor, 57 länder Read from the slide

4 BRANSCHFOKUS ICT Hälso- och sjukvård Kreativa näringar Säkerhet
Tillverkande industri Energi- och miljöteknik Transportsystem Livsmedel Vi erbjuder allt som krävs för att exportera ett företags produkter och tjänster . Vårat internationella nätverk ger tillgång till värdefulla affärsmöjligheter.

5 Hur jobbar vi ? - småföretag
Vi är en professionell och global konsultverksamhet som stöttar svenska företag med att utveckla sin export och handla med utlandet Våra tjänster är helt eller delvist subventionerade av svenska staten mot små företag Små företag definieras som under 50 anställda och mindre än 10 M€ i omsättning Mycket information finns att tillgå på vår hemsida för alla företag Vi tillhandahåller generell exportinformation för alla företag Vi anordnar en lång rad events, seminarier, kampanjer och utbildningar för alla företag Steps to Export (STE) programmet är kostnadsfritt för små företag Business Sweden

6 VÅRA TJÄNSter - småföretag
Exportstöd via mail eller telefon och vår hemsida Besök av våra exportkonsulter för en dialog Exportförberedelse (Steps to Export) Marknadsval Marknadsintroduktion Exportutveckling Sälj- och marknadssupport på plats Seminarier, mässor, events, utbildningar, matchmaking, delegationsresor mm

7 Småföretagsprogrammet
Business Swedens erbjudande till småföretag Från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats Erbjudandet innehåller kostnadsfria eller subventionerade tjänster som syftar till att öka svenska småföretags internationella affärer Vi erbjuder ett komplett paket med såväl våra regionala exportrådgivare i Sverige som utlandskontoren Vårt småföretagsprogram i åtta steg riktar sig till svenska företag med högst 10 miljoner euro i omsättning och max 50 anställda Det kan genomföras i sin helhet eller i den omfattning som passar det enskilda företaget Varje år deltar företag Steg 1 – Internationella affärsmöjligheter Vi ger dig en bild av affärsmöjligheter på olika marknader via e-post, vår webbsida och seminarier som vi med jämna mellanrum håller på olika platser i Sverige. Steg 2 – Export- och handelsinformation Vi svarar på frågor om tullar, produktkrav, leverans- och betalningsvillkor, samt förser dig med marknadsinformation för att du ska kunna avgöra om en marknad är intressant. Steg 3 – Steps to Export Dialog Du får hjälp att klargöra dina ambitioner och förutsättningar under ett personligt möte samt en presentation av våra relevanta tjänster och andra aktörers möjlighet att stötta. Steg 4 – Steps to Export Affärsplan Vi hjälper dig att arbeta fram en exportstrategi, som bland annat svarar på När en satsning bör göras, Var, mot Vem, Hur och Varför. Steg 5 – Marknadsvalsanalys Vi jämför ett större antal marknader för att kunna avgöra i vilken ordning de ska bearbetas. Bedömningen baseras på bland annat marknadsmognad, marknadsstorlek, försäljning, konkurrens, tullar, lagar och regler, logistik, kreditrisker och politiska risker. Steg 6 – Affärschansprojekt Om vi tillsammans kommer fram till att det finns förutsättningar för lyckade affärer på någon marknad, erbjuder vi dig att delta i ett affärschansprojekt. Det ger dig möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt ta ett första steg in på en ny marknad. Steg 7 – Steps to Export Utveckling För dig som har kommit längre med dina internationella affärer, men som ändå skulle uppskatta kvalificerad hjälp, kan vi erbjuda ett mer anpassat stöd på hemmaplan för ditt företag. Vi kallar det Steps to Export Utveckling. Steg 8 – Sälj- och marknadssupport Vi sköter sälj- och marknadsaktiviteter för att göra ditt företag mer känt på en aktuell marknad, som till exempel att hitta potentiella kunder och lämpliga lokaler eller rekrytera personal.

8 Steps to Export™ business plan
8. AFFÄRSPLAN EXPORT Affärsplan export Uppföljning Expansion Fortsättning 7. NÄR? Intern kravanalys Priskalkyl Etableringskalkyl Handlingsplan 6. HUR? Val av etableringsform Ställa Partnerkrav Representantsökning Utveckla representantnätet 5. VART? Vad styr marknadsvalet Marknadsprioritering Preliminärt marknadsval Marknadscheck /Marknadsundersökning 4. VEM? Företagets plats i värdekedjan Kunder Representanter Andra intressenter 3. VAD? Framgångsfaktorer på befintliga marknader EFN analys SWOT-analys på exporterbjudandet Fråga marknaden om produkten 2. VARFÖR? Exempel på exportmotiv Grundmotiv Lista på företagets exportmotiv Exempel på exportstyrkor 1. NULÄGE Företagsprofil Affärsidé och vision SWOT-analys på företaget Produkt / Marknads / Kundmatris - P/M/K-matris

9 Möte 5 Möte 4 Möte 3 Möte 2 Möte 1 Eget arbete (100 h)
Steps to Export™ business plan 4-6 mån Coaching 1 Coaching 2 Coaching 3 Coaching 4 Nuläge Varför - Export Vad - Export Vem - Export Vart - Export Hur - Export När - Export Affärsplan - Export Möte 5 Möte 4 Möte 3 Möte 2 Möte 1 Eget arbete (100 h)

10 Utvärdering av steps to export affärsplan
- Vad blir resultatet ? Efter STEPS planerade 72 % att öka sina exportsatsningar 2 år efter STEPS ökade företagen sin exporttillväxt med 55 % 85,25% kundnöjdhet 72% av företagen planerar att öka sina exportsatsningar 85,25% kundnöjdhet 55% ökad exporttillväxt 2 år efter initial kontakt Det lönar sig att anlita Exportrådet innan man startar sin exportsatsning ! Kompetensutveckling

11 Steps to export program i skaraborg
Steps to Export Sep 2013 i Lidköping – man kan anmäla intresse på vår hemsida redan nu Planerat start November 2013 i Skövde, eller tidigare vid behov Planerat start Januari 2014 i Mariestad, eller tidigare vid behov Planerat start Mars 2014 i Falköping, eller tidigare vid behov Minst 8 företag max 12 per program, 6-7 företag kan gå bra vid behov Man bör vara 1-2 deltagare per företag från ledning, marknad eller liknande ledande funktioner 4-6 mån program med föreläsningar (5 halvdagar), eget arbete och coachning på plats hos företaget Programmet förutsätter att företaget har export potential, ambitioner och avsatt egen tid för att deltaga Slutresultatet är en genomarbetat professionell affärsplan för företagets exportsatsning Kostnadsfritt för företag under 50 anställda och max 10 M€, administrativ avgift på SEK för program material, fika, lokal mm. tas ut per företag. Vi kan väl börja med att titta på den nedersta raden. Alla de tre nordiska länderna inom top 5. Kanske inte förvånande men visar på vikten av handel i regionen. Tyskland är främst 2008 Norge var det land vi exporterade mest till under första halvåret i år Positiv balans med no medan ve importerar mer än vi exporterar både från dk och fi Vi handlar liknande produkter med varandr Livsmedel DK Maskiner Fi Bränslen, tjänster Gränshandel är det ganska svårt att hitta exakta siffror på storlek men det är en omfattande handel både mellan Sv-No och Sv-Dk. Ingen tvekan kring vad som handlas. Strömstads systembolag Sveriges största Vi handlar mycket med varandra och som vi har hört idag är en stort del distanshandel. Det finns fortfarande stor potential i Norden pga av den höga IT-mognaden, den höga disponibla inkomsten i länderna och de gemensamma språket. Kommer in lite mer på detta senare

12 Steps to export program i lidköping Anmälda företag till programmet i höst
Vi kan väl börja med att titta på den nedersta raden. Alla de tre nordiska länderna inom top 5. Kanske inte förvånande men visar på vikten av handel i regionen. Tyskland är främst 2008 Norge var det land vi exporterade mest till under första halvåret i år Positiv balans med no medan ve importerar mer än vi exporterar både från dk och fi Vi handlar liknande produkter med varandr Livsmedel DK Maskiner Fi Bränslen, tjänster Gränshandel är det ganska svårt att hitta exakta siffror på storlek men det är en omfattande handel både mellan Sv-No och Sv-Dk. Ingen tvekan kring vad som handlas. Strömstads systembolag Sveriges största Vi handlar mycket med varandra och som vi har hört idag är en stort del distanshandel. Det finns fortfarande stor potential i Norden pga av den höga IT-mognaden, den höga disponibla inkomsten i länderna och de gemensamma språket. Kommer in lite mer på detta senare

13 Närvaro i skaraborg - Småföretagsprogrammet
Vår mission svarar på frågan: Varför är vi här och vad kan vi bidra med till världen I vårt dagliga arbete? Den svenska versionen lyder: ”Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med”. Business Sweden ska vara en attraktiv affärspartner som får Svenska företag och affärsintressen att växa internationellt genom att: identifiera nya möjligheter förmedla rätt kontakter, erbjuda rätt tjänster besitta den bästa kunskapen Vi ska även bidra till en fortsatt positiv image av Sverige.

14 Business Sweden i Skaraborg – mindre företag
Carsten Billeschou Regional Exportrådgivare Skaraborg Business Sweden Fabriksgatan Lidköping Mobil: +46 (0) Med hjälp av vår affärsutvecklingsprocess Steps to Export Affärsplan, går vi igenom de frågeställningar ett företag behöver ha svar på innan de ger sig ut på export. Med en väl genomarbetad exportstrategi tar företaget fram en Affärsplan Export. Denna ökar företagets möjligheter att lyckas med sin export högst väsentligt.


Ladda ner ppt "UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER"

Liknande presentationer


Google-annonser