Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räkna enligt BBR 2006 och EN med BASTIAN® -program och databas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räkna enligt BBR 2006 och EN med BASTIAN® -program och databas"— Presentationens avskrift:

1 Räkna enligt BBR 2006 och EN 12354 med BASTIAN® -program och databas
Exempel på verifiering av luft- och stegljudsisolering i väggar och bjälklag trafikbullerisolering i yttervägg, fönster och uteluftsdon (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

2 (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007
Presentationer BASTIAN, exempel horisontell isolering mot steg- och luftljud vertikal isolering mot steg- och luftljud trafikbullerisolering Indata, hur byggs databasen upp ? Kan man lita på beräkningar ? Bakgrund till BASTIAN, Europastandarden EN 12354 (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

3 Skärmbild i BASTIAN vid start:
1. Räkna horisontell eller vertikal ljudisolering, mot trafikbuller ? Välj här! 2. Rumsmått, klicka och skriv ! (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

4 Ange först hur väggar och bjälklag är infästa i varandra, sk
Ange först hur väggar och bjälklag är infästa i varandra, sk. knutpunkter (junctions): 3. Dubbelklicka och välj typ av knutpunkt ! (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

5 Välj sedan väggar och bjälklag ur databasen:
5. Mottagarrummet kopieras från sändarrummet, kan ändras vid behov (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007 4. Dubbelklicka och välj byggelement !

6 Välj golvbeläggning, väggisolering eller undertak:
(c) Simmons akustik & utveckling ab 2007 6. Dubbelklicka och välj i listan !

7 (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007
Klart ! Läs av vägd ljudisolering: R’w (luftljud) L’n,w eller L’nT,w (stegljud) Se frekvenskurvor för direktljud och flanker, %-bidrag per transmissionsväg Se vägda tal med alla anpassningstermer (olika spektrum) (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007 7. Läs av resultaten !

8 Vertikal ljudisolering
Räkna stora rum – dimensionerande för luftljud, räkna små rum med flera tunga väggar, dimens. stegljud Granska ritade knutpunkter, dynamisk samverkan, typ-nr Prova olika bjälklag, tjocklek på avjämning och typ av golvbeläggning i samverkan Det kan vara effektivare att byta avjämning och/eller bjälklags-profil och/eller antal bärande väggar än att bygga upp övergolv – eller kanske är det tvärtom! Räkna! På några minuter har man provat ett antal möjliga kombinationer, och fått fram lösningar som klarar kraven Se på andel direktljud/flank, åtgärda största transmissionsvägarna först (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

9 (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007
(c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

10 Beräkna ljudnivån inomhus från trafik mm
Man ser %-transmission för varje fönster, uteluftsdon, väggparti samt utomhus och inomhus ljudnivåer – beräknade i tredjedels oktavband. Optimalt produktval, utan krångel med olika vägda tal och anpassningstermer! Man ser A-vägda ljudnivåer direkt! Välj typ av yttervägg, fönster, fönsterdörr och uteluftsintag Välj ljudkälla från ett brett urval. Typspektrum för fordon enl. SS25267 bil D och nya Nordiska trafik- bullermodellen NORD2005 finns i databasen. (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

11 Lyssna på hur det låter inomhus från trafik eller andra ljudkällor
Välj typ av ljudkälla Välj aktuellt Worksheet (vägg, fönster mm) Välj typ av rum A/B-test mellan två Worksheet möjlig, t.ex. före/efter fönsterbyte Datorn dämpar ”originalljudet” utomhus efter beräknad ljuddämpning i varje tredjedels oktavband, och lägger sedan till rumsklang mm. För att få ett korrekt lyssningsintryck skall man ”auralisera” på en ljudnivå som ligger något över bakgrundsljudet i lyssningsrummet. (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

12 Hur byggs BASTIAN- databasen upp?
Tillverkare kan enkelt annonsera sina produkters ljudisolering i databasen, på basis av provningar (lab. eller i fält) eller teoretiska beräkningar Ljudisolering för äldre byggnader finns inlagda (med stöd av SBUF, projekt 11254) Databasen distribueras kvartalsvis till användare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, med uppdaterade värden och nya produkter inlagda I samarbete med DB Akustik och SINTEF Byggforsk (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

13 Steg 1 – Beställning & produktdata
Tillverkaren: Välj ut vilka produkter som skall ingå i databasen, ibland med stöd av akustikkonsult eller provningslaboratorium Bestäm produkternas benämningar i databasen (namn, nr etc) Ta fram ljuddata för produkterna, i provningsprotokoll eller med stöd av teoretiska beräkningar, som visar luftljuds- och/eller stegljudsisolering (-förbättring). Vi ställer vissa krav på dokumentationen av ljuddata, se /advertise. Ta fram en bildfil på konstruktionen (550x550 pixlar, 256 färger) Ta fram en kort informationstext (1-2 rader) om produkten, web-länk till produktblad eller liknande för utförligare information Tillverkaren sänder in uppgifterna för granskning och inmatning. Nya databasfiler distribueras ca kvartalsvis till >100 abonnenter över hela Norden. Vi koordinerar databasfilerna med DB/Sintef. (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

14 Steg 2 – inmatning i databasen
Så här skrivs värdena in: Kategori/Produkttyp Benämning på produkten Bildnamn (.JPG) Reduktionstal, dB Norm. stegljudsnivå, dB Ytvikt, kg/m2 Kritisk frekvens fc, Hz Byggmått, m Tillverkarna ansvarar för sina produktvärden (vi granskar) Om det finns fel i uppgifterna sänds en ny databasfil ut Alla databasversioner sparas (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

15 Steg 3 – utseende i databasväljaren
Såhär kan prod-ukten se ut när användaren skall välja i listorna: Databasen har produkter från flera länder. Landsfilter. ”Typkonstruktioner” läggs in för att möjliggöra beräk-ningar i gamla hus, t.ex. SAU (oss), Nordtest, SBUF, NBI eller branschorgan (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

16 Steg 4 – hur beräkningarna görs
Användarna d-klickar på ytorna. Valbara konstruktioner presenteras i listan Programmet beräknar sammanlagd ljudiso-lering och ljudtrycksnivå i mottagarrummet med hänsyn till ljudkällans spektrum och ljudnivå, produkternas area, flanktrans-mission och samverkan mellan byggdelarna Tillverkarna behöver inte presentera förvän-tad ljudklass, med diverse förbehåll om ans-lutande konstruktioner – produktens egen-skaper i aktuell byggnad hanteras korrekt! Alla beräkningar görs enl. SS-EN 12354, råd i SS och BBR 2006 (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

17 Kan man lita på beräkningar?
Jämförelser med >100 fältmätningar  aktuellt råd: - håll minst 1 dB marginal mot krav i SS håll minst 3 dB marginal mot äldre krav, 4-5 dB för lätta bjälklag (värdet beror på typ av bärande stomme) Använd bara produkter med väl underbyggda indata Kvaliteten i produkter och monteringsarbete avgörande – fel och brister är inte inräknade i marginalerna ovan Läs mer på avsnitt Akustikhandboken och Akustikguiden Se även FAQ, svar på vanliga frågor och ”problem” i akustikguiden och på (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

18 BASTIAN version 2.2-2.3 – fler funktioner, lättare att använda
implementerar SS-EN standarden (del 1-3), som har revolutionerat det byggakustiska planeringsarbetet lägger till modell för dubbla tunga väggar, sandwich-/tegel väggar gör det lätt att följa BBR och tillämpa standarden databasen innehåller många kvalificerade produkter som klarar kraven på plats i byggnad, vilket underlättar byte till ”tekniskt likvärdigt alt.” och stimulerar konkurrensen medger uppskattningar av direkt ljudtransmission och flanktrans-mission, med hänsyn till alla medverkande byggdelar Siffror och diagram i all ära…Använd auraliseringen – lyssna på hur det låter i praktiken inne i huset ! Nu med nätverksaccess och databaser från flera länder (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

19 EN-standarderna i BBR avsnitt 7
SS-EN Byggakustik – Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement Del 1: Luftljudsisolering mellan rum Del 2: Stegljudsisolering mellan rum Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud Indata är laboratorievärden eller fältvärden för enskilda byggdelar, bestämda med ISO standardiserade mätmetoder, eller med teoretiska beräkningar. Vi granskar indata före publicering. Beräkningsmodellen utnyttjar väl beprövade statistiska modeller, motsv. ”värmeledning”. Ger viss osäkerhet, särskilt i låga frekvenser. Rimlig precision, jämförelser görs fortlöpande mot fältmätningar Beräkningsresultat är samma vägda sammanfattnings-värden som anges i BBR / SS (R´w, L´n,w, Cx-termer) (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007

20 (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007
Mera information Om BASTIAN och databaserna Ladda hem programdemo: Läsa artiklar: länk Böcker&Artiklar Kontakta oss: (c) Simmons akustik & utveckling ab 2007 (20)


Ladda ner ppt "Räkna enligt BBR 2006 och EN med BASTIAN® -program och databas"

Liknande presentationer


Google-annonser