Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utskott 23, Transport i städer Presentation styrelsemöte 131118 Svenska utskottets sammansättning 2012 - 2016 Einar Schuch Trafikverket, ordf Sven-Allan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utskott 23, Transport i städer Presentation styrelsemöte 131118 Svenska utskottets sammansättning 2012 - 2016 Einar Schuch Trafikverket, ordf Sven-Allan."— Presentationens avskrift:

1 Utskott 23, Transport i städer Presentation styrelsemöte 131118 Svenska utskottets sammansättning 2012 - 2016 Einar Schuch Trafikverket, ordf Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult, sekr Stina Nilsson, C trafikenheten Malmö stad Ma-Lou Wihlborg, avd.C trafikkontoret Göteborg Jeffery Archer, trafikkontoret Stockholm Marika Jenstav, Movea AB Tom Petersen, Trafikanalys Elisabet Renlund WSP, seniorkonsult trafikplanering Mona Pettersson, WSP logistik Leif Lindberg, teknisk C Norrköping Muriel Beser Hugosson, prodekan ABE KTH Håkan Jansson näringsdepartementet Johan Wadman trafikdirektör Upplands Lokaltrafik Föreslagna: Ulrika Honauer, Stockholm stad, fd Trafikverket, kvarstår? Susanne Ingo Trafikverket (troligen) COOP Karolina Isaksson K2/VTI Naturvårdsverket? SKL avböjt 1  TOTALT 13 fn (14)  Konsulter 4 (4)  Trafikverket 1 fn (3)  Kommuner 4 (5)  Övriga 4 (2) Ledande land: Danmark

2 Transport i städer Styrelsemöte 131118 2 Huvudsakligt arbetssätt Utskottsmöten  2 utskottsmöten per halvår  Kunskapsspridning med fördjupningstema, diskussion  Laget runt, uppdatering med nyheter inom övergripande teman  Besök/samarbete NordFou/Fou-organ/högskolor, myndigheter Seminarier (öppna)  1-2 per år i respektive land  Detaljerat tema bestäms per år Inga gemensamma publikationer planerade

3 Transport i städer Styrelsemöte 131118 1. Hållbara transporter, samverkan stadsmiljö/utveckling  Samling av information om utvecklingen  Nya arbetssätt och utvecklingsformer, tillgänglighet, miljö  Internationell och nationell utveckling 2. Varudistribution  Samarbete distributörer  Studier och erfarenheter av olika organisationer och samarbetsformer  Utveckling av samarbetsformer 3 Övergripande teman

4 Transport i städer Styrelsemöte 131118 Aktiviteter hittills  Ordf/sekr-möte Vejdirektoratet Köpenhamn  Studiebesök Trafikanalys, utskottsmöte  Studiebesök Norra länken, ordf/sekr.möte Trafikverket Solna  Seminarium Klimattilpasning Roskilde På kort sikt  Studiebesök Visualiseringscenter Norrköping  Utskottsmöte Transportforum Linköping 2014  Utskottmöte NVF:s årsmöte Solna 2014  Seminarium Köpenhamn våren 2014: Evne og vilje til at forandre en by 4


Ladda ner ppt "Utskott 23, Transport i städer Presentation styrelsemöte 131118 Svenska utskottets sammansättning 2012 - 2016 Einar Schuch Trafikverket, ordf Sven-Allan."

Liknande presentationer


Google-annonser