Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AUDIT och DUDIT 2010 Ninni Lundh

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AUDIT och DUDIT 2010 Ninni Lundh"— Presentationens avskrift:

1 AUDIT och DUDIT 2010 Ninni Lundh
Kunskap till praktik, Region Gävleborg och Landstingets Folkhälsoenhet

2 Presentation Namn Arbetar som …
Erfarenhet av riskbruk, missbruk/skadligt bruk, beroende? Förväntningar på dagen?

3 Varför prata om alkohol?
Alkoholen skapar flera typer av problem bl a Sociala problem Närstående, barnen har det jobbigt, risksituationer Mängdfrågor - skadligt Alkoholens/drogens ”giftighet”/skadeverkningar för kroppen, psyket och det sociala sammanhanget Kunskap och motivation hjälper ofta Beroendetillstånd Besatthet, hjärnskada, tillvänjning, abstinens Inte lika enkelt som en livsstilsfråga

4 Riskkonsumtion – pedagogisk term
Alkoholkonsumtion som kan ge skador Alkoholkonsumtion som överstiger 9 standardglas per vecka för kvinnor (36 cl starksprit) eller >4 glas vid ett och samma tillfälle (berusningstillfälle) 14 standardglas per vecka för män (56 cl starksprit) eller > 5 glas vid ett och samma tillfälle (berusningstillfälle) Gäller friska normalviktiga personer och är ett medicinskt ställningstagande. Hur mycket man kan dricka utan ta skada är dock väldigt individuellt och de här rekommendationer ska ses som generella.

5 Vad är ett standardglas?
4 cl sprit (40%) 2 x 33cl lättöl 50 cl folköl (3,5%) 33 cl starköl (5,2%) 15 cl matvin (restaurang) 8 cl starkvin En flaska vin innehåller 5 standardglas

6 Alkonacka Sort Standardglas En flaska lättöl till lunch 6 dagar 3
Tre glas vin under fin middag fredag En 4:a whisky före middag lördagkväll Två glas vin till maten lördagkväll Punsch till kaffet (4 cl) Veckokonsumtion = 40 cl sprit (40%)

7 Riskbruk Alkoholkonsumtion som överstiger
9 standardglas per vecka för kvinnor (36 cl starksprit) eller >4 glas vid ett och samma tillfälle (berusningstillfälle) 14 standardglas per vecka för män (56 cl starksprit) eller > 5 glas vid ett och samma tillfälle (berusningstillfälle)

8 Mer omfattande insatser
Diagnos/bedömning enligt ICD-10 Skadligt bruk % ? Beroende (tidigt, mellan, sent stadium) 5,2 % av männen män (ökat 25%) 3,3 % kvinnor kvinnor (ökat 50%) riskbruk skadligt bruk / missbruk Riskbruksresonemang beroende Kort rådgivning Specialiserad beroendevård Öppenvårdsinsatser Riskbruk ca 17% av männen 9% av kvinnorna Mer omfattande insatser

9 Totala alkoholkonsumtionen
Antalet tillfällen med berusningsdrickande har ökat med cirka 40 procent mellan 1998 och 2004. drygt 8 liter (100% alkohol) ,5 liter - hur mycket är det?

10 Mer än 10 liter 100% sprit per vuxen?
En flaska lättöl per dag blir nio flaskor sprit (40%) på ett år! (ca 2 cl x 365 dagar = 730 cl delat med 75 cl = flaskor) Fem glas vin i veckan blir 14 flaskor starksprit på ett år (5 glas x 4 cl = 20 cl x 52 veckor = 1040 cl delat med 75) Fem stora stark i veckan blir 20 flaskor sprit på ett år (5 x 6 cl = 30 cl x 52 = 1560 delat med 75) En vinbox innehåller 4 flaskor vin – en box i månaden blir mer än en 75:a i månaden

11 10 liter 100%

12 Hur vanligt är det? 64 procent av de unga männen och 32 procent av de unga kvinnorna beskriver berusningsdrickande mer än två gånger i månaden (Andreasson och Grafman 2002). De unga med omfattande alkoholvanor har i växande omfattning blivit klienter med alkoholrelaterade problem. Andel vårdade åringar inom socialtjänsten och beroendevården ökade med 75 procent mellan 1998 och 2004. Dock är åldersgruppen 45-64  år fortfarande den största klientgruppen (Centrum för folkhälsa i Stockholm 2006).

13 Gävleborg Vi har en högre konsumtion än riksgenomsnittet
Vi har en högre dödlighet med alkohol i orsaksdiagnos Vi har en högre dödlighet i diagnoser som kan ha relation till hög alkoholkonsumtion Skillnader finns i länets olika kommuner

14 Hur vanligt är det bland våra patienter? Riket: Folkhälsoinstitutet
Av 1000 patienter om året inom pv är ca 150 högkonsumenter ytterligare drygt 150 berusar sig regelbundet och omkring 25 är alkoholberoende = nästan 30%!!

15 Vad söker dom för? Primärvård: Högt blodtryck, sömnbesvär, depression, alla möjliga sjukdomar och symtom … Upprepade recept av beroendeframkallande medel Akutsjukvård: Olyckstillbud, skador, förgiftning, depressioner, panikångest … Psykiatri: Depression, psykos, panikångest ….. Socialtjänst: Försörjningsstöd, problem i familjen…..

16 Hur närmar du dig detta? En stor majoritet, mellan 75 och 90 procent, av primärvårdspatienter tyckte i en enkätstudie att det var viktigt att man i hälso- och sjukvården tog upp frågor om levnadsvanor, bland annat alkoholvanor (Andreasson och Grafman 2002) Studier visar att uppmärksamhet och riskbruksinformation GÖR SKILLNAD!

17 Era funderingar? Hinder? Möjligheter? Hos dig? Hos patienten? Tid?

18

19 Alkoholens hälsoeffekter?
Rekommendera inte alkohol som medicin Avråd inte från måttligt drickande i det enskilda fallet, men ta hänsyn till kända kontraindikationer Informera om att de gynnsamma effekterna uppnås vid mycket måttlig konsumtion Avråd alltid från berusningsdrickande Avråd alltid deprimerade klienter från att dricka alkohol Inga säkra nivåer för gravida

20 AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test Screening
Testet mäter alkoholbeteendet och vanliga negativa konsekvenser av alkohol Testet har mycket hög tillförlitlighet Sensivitet och specifitet (KI) Rekommenderas av WHO och SoS

21 AUDIT-formuläret Innefattar endast 10 frågor 3-5 svarsalternativ
Normerade värden, 0-40 poäng Konsumtionen mäts i standardglas Går fort och är enkelt Kan användas för uppföljning Formulär ger mer än lösa frågor

22 Instruktion och begrepp

23 Konsumtion och berusningsdrickande

24 Problem-beroende

25 Problem- missbruk (DSMIV) /skadligt bruk (ICD10)

26 Poängberäkning Fråga 1-8:
Ger 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng räknat från vänster till höger. Fråga 9-10: Ger 0, 2 eller 4 poäng räknat från vänster till höger.

27 Normvärden ♂≤ 8 poäng ♀≤ 6 poäng

28 Hur sammanställer jag AUDIT?
Räkna ihop antalet poäng Män 8 respektive kvinnor 6 poäng riktvärde Högre poäng indikerar alkoholproblem Se efter var poängen befinner sig (riskbruk, missbruk/skadligt bruk, beroende) Räkna ut antalet standardglas/vecka

29 Hur svårt är det? Fråga varandra - två och två
Fem minuter vardera maximalt

30 Ställa frågorna … Reflektera över Är patienterna ärliga?
Hur det kändes att bli frågad Hur det kändes att ställa frågorna Var det någon fråga som du undrar över? Är patienterna ärliga?

31 Vad gör jag med resultatet?
Inget? - kan ändå ha effekt… Återkoppling Kort intervention och uppföljning Informativt samtal > 20 p = Hänvisa till beroendemottagningarna för bedömning/diagnos 10-20 p och ingen förändring med riskbruksresonemang

32 Hur kommer man igång?

33 Vad säger jag? ”Vi har som rutin att fråga en del i början av kontakten med oss om bland annat alkohol” ”Det är inte alltid man tänker på hur mycket alkohol man dricker en vanlig vecka.. ” ”Vi gör en sammanställning av din veckokonsumtion..” ”Eftersom du står på en del mediciner vill jag ställa några frågor kring det..”

34 Vad säger jag? ”Skulle du vilja veta mer om hur alkoholen kan påverka de besvär som du har?” ”Idag vet man att oro och ångest kan förvärras av alkohol även i måttlig mängd – är det något du funderat på?” ”Har du funderat på om det här kan ha någon inverkan på hur du mår?” ”Kan du tänka dig att minska till hälften under närmaste tiden?” ”En del människor är mer känsliga för alkohol…”

35 Att tänka på Rutiner Systematik Dokumentation Uppföljning
Sammanställning på gruppnivå?

36 Rutiner vid screening (exempel)
Ta tillfällen att informera om hur alkoholen påverkar det som personen söker er för Vid …. eller … ska..dr/ssk/kurator/socialsekreterare ställa AUDIT-frågorna Vid poäng <6/8 – ingen speciell åtgärd Vid > 6/8 p men < 20/22 p riskbruksresonemang/motiverande samtal och uppföljning, provtagning (CDT, MCV och leverprofil) Vid >20/22 p hänvisning till Beroendemottagningen för fortsatt utredning (ASI, ADDIS) och åtgärd

37 Identifiera problemet med AUDIT och/eller GT och CDT
ALKOHOL – upptäcka, utreda, bedöma, planera, behandla och följa upp Etablera kontakt med patient/klient Identifiera problemet med AUDIT och/eller GT och CDT AUDIT poäng? Män: < 7 poäng Kvinnor: < 5 poäng 8-15 poäng 6-13 poäng 16-19 poäng 14-17 poäng >20 poäng >18 poäng Inga problem, intervention inte nödvändigt Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI) Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI) Diagnostisk bedömning av problemet och dess svårighets-grad (DSM-IV eller ICD-10) Minst en uppföljning med AUDIT och/eller GT och CDT Några uppföljningar med AUDIT och/eller GT och CDT Utredning med ASI och MAPS samt personbedömning med psykologiska tester Strukturerad psykosocial behandling med t.ex. motivationsmetodik, psykodynamisk terapi, 12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi, och/eller par/anhörig terapi Läkemedelsbehandling med Campral, Revia och/eller Antabus Observera att MAST kan användas i stället för AUDIT DOK eller ADAD (ungdomsversion) kan användas i stället för ASI GT och CDT kan kompletteras med t.ex. ASAT och ALAT Regelbunden uppföljning med ASI och MAPS och/eller GT och CDT Låg kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Hög kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Sammanfattning från Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) av Claudia Fahlke, Ulf Berggren & Jan Balldin (Göteborg Alcohol Research Project)

38

39 FRAMES Feed-back- du delger patienten din bedömning
Responsibility- Det är patientens ansvar att förändra sitt drickande Advice -... men du kan ge råd Menue -... och dessa råd kan utformas som en meny, där det finns olika alternativ Empathy - Ett empatiskt förhållningssätt fungerar bäst Self-efficacy - du kan stärka patientens tilltro till sin förmåga att göra förändringar

40 TIPS om förhållningssätt och tekniker www.riskbruk.se se under verktyg
Samtalet sker i Empatisk anda. Patientens inneboende förmåga att klara av att ändra sina vanor uppmuntras (Self-efficacy) och i förhållningssättet markeras att det handlar om patientens eget val och ansvar (Responsibility).     Samtalet inkluderar Feed-back när det gäller patientens egen konsumtion i jämförelse med allmäna befolkningen *, diskussion om möjligt samband mellan patientens symtom och alkoholvanor, förklaring av vilka gynnsamma effekter minskad alkoholkonsumtion kan ha och diskussion om vad patienten kan göra för att lättare klara en minskad konsumtion * (Advice och Menu).   Målet är vanligen minskat drickande snarare än avhållsamhet från alkohol.   Ofta förekommer "boostersessioner", som kan vara en del av ordinarie återbesök av andra skäl än alkohol.

41 DUDIT – Drug Use Disorders Identification Test
Tungt narkotikamissbruk Totalt ca ”Lätt” narkotikaberoende? Läkemedelsberoende? Substitutionsbehandling? Man räknar med att ca personer har missbruk eller beroende av läkemedel!!

42 När fråga om beroendeframkallande läkemedel och narkotika?
Nytt recept av läkemedel med risk för missbruk-skadligt bruk eller beroende Återkommande recept av beroendeframkallande läkemedel Tidigare känt riskbeteende (alkohol annat) Annat aktuellt riskbeteende/beroende Tecken på abstinens av de respektive substanserna Alltid vid vissa kontakter

43 DUDIT Viktigt att prata igenom på arbetsplatsen vilka rutiner man ska ha och hur man ska dokumentera Se mer information på:

44 Fakta Alkohol och hälsa; Sven Andréasson och Peter Allebeck; 2005
Alkohol som sjukdomsorsak /del 1 och 2 Systembolaget se AlkoholHälsa Läkartidningen 2006 Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion  Aktuella telefonnummer Beroendeenheter i samverkan landsting och kommuner

45 Att läsa vidare Folkhälsoinstitutet www.fhi.se
se verktygslådan Info om MI Alkoholförebyggande insatser i primärvården; Sven Andréasson Inom kort

46 Interaktiva självtest och information

47 Frågeformulär Direktlänk för att hämta formulär:
AUDIT DUDIT CAGE Finns flera varianter på nätet, även på andra språk

48 Är det här något för dig? Runda


Ladda ner ppt "AUDIT och DUDIT 2010 Ninni Lundh"

Liknande presentationer


Google-annonser