Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PayPer: Paying for Performance in Public transports

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PayPer: Paying for Performance in Public transports"— Presentationens avskrift:

1 PayPer: Paying for Performance in Public transports
Erik Allenström

2 Varför ökad kollektivtrafik?
Miljö (dubblad kollektivtrafik minskar persontrafikens utsläpp med 20% i Sverige) Samhällsekonomi (årlig samhällsekonomisk vinst på drygt fyra miljarder SEK i Sverige) Dessutom ökad trafiksäkerhet, jämställdhet, livskvalitet… Källa:

3 Projektmål Utveckla och testa affärsmodeller och stödjande teknik för att: Låta trafikhuvudmän betala bussoperatörer baserat på prestation, t ex CO2 / passagerkilometer, passagernöjdhet, punktlighet) Låta bussoperatörer betala OEMs baserat på prestation, t ex fordonskilometer, fordonskvalitet, CO2-utsläpp. Visa att de nya affärsmodellerna stimulerar till 5% minsking av CO2-utsläpp passagerare. … utan höjd kostnad för huvudmannen … med bibehållen eller ökad kundnöjdhet … med bibehållen eller ökad vinstmarginal för operatörer och OEM.

4 + Två affärsmodeller Trafikhuvudman Bussoperatör Fordonsleverantör
KARLSTADS UNIVERSITET

5 Begränsande faktorer idag
Statisk affärsmodell utan incitament för operatören att öka volym och kvalitet på resandet. Fast kilometerersättning utgör typiskt 90% av betalningen. Operatörer ”tjänar” på fel saker. Kvalitet regleras genom detaljerade inflexibla regler. Trafikhuvudman Affärsmodell Bussoperatör Affärsmodell Fordonsleverantör

6 Begränsande faktorer idag
Ofta transaktionsbaserad modell där operatören köper in bussar efter given specifikation. Leverantörens kompetens inom underhåll och handhavande utnyttjas ej. Direkta incitament för minskad underhållskostnad saknas för leverantören. Operatörer har svårt att ge bussarna rätt underhåll. Trafikhuvudman Affärsmodell Bussoperatör Affärsmodell Fordonsleverantör

7 Problem med bussunderhåll
Problem med bussunderhåll

8 Exempel på prestationsbaserade kontrakt
Trafikhuvudman + Passagerarkilometer - Utsläpp - Kvalitetsbrister Affärsmodell Bussoperatör Affärsmodell + Fordonskilometer - Kvalitetsbrister - Otillgänglighet vid utsatt tid Fordonsleverantör

9 Projektdeltagare Projekttid: augusti 2012 – december 2014.
Värmlandstrafik AB Lars Bull, VD Nobina Sverige AB Lennart Salomonsson, trafikchef Volvo Technology Erik Allenström, projektledare Volvo Bus Maria Wedenby Ahlberg, soft product strategy Karlstad Universitet Bo Enquist, professor SAMOT Lars Witell, professor CTF Projekttid: augusti 2012 – december 2014. Total budget: 5,5 MSEK

10 Erik Allenström M.Sc. erik.allenstrom@volvo.com


Ladda ner ppt "PayPer: Paying for Performance in Public transports"

Liknande presentationer


Google-annonser