Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fotosession – Teknik, handhavande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fotosession – Teknik, handhavande"— Presentationens avskrift:

1 Fotosession – Teknik, handhavande

2 Ett mått på hur mycket ljus som släpps in i kameran.
Exponering: Ett mått på hur mycket ljus som släpps in i kameran. Styrs av vilken kombination av bländare och exponeringstid som används. Bländare (Aperture) Mått på hur stor öppning för ljusinsläpp som som objektivet har. Anges i bländartal: 1,4 – 2 - 2,8 – 4 – 5,6 – Bländartal=brännvidden/objektivets öppning i mm t.ex. bländare 4 vid 50mm brännvidd är en öppning på 12,5 mm (50/12,5=4) Varje stegs ökning av bländare innebär en fördubbling av ljusinsläppet. Val av bländare. Liten bländare (högt bländartal t.ex. 16) ger stort skärpedjup, bra vid bilder där man vill ha skärpa från förgrund till långt bort i bilden. Stor bländare (lågt bländartal t.ex. 4) ger kort skärpedjup, bra om man vill frilägga något i bilden, kan vara bra vid porträttfoto. Mindre bländare ger allmänt bättre optisk kvalitet, en del optik har inte maximal skärpa vid största bländaren. Ibland ändrar man bländaren för att man vill ha en viss tid, se nedan.

3 Kort exponeringstid Stort skärpedjup Litet skärpedjup
Skärpedjup Hur mycket skärpa som finns i bilden från nära till långt bort. Stort skärpedjup Litet skärpedjup Exponeringstid (Shutter) Tid anges i delar av sekunder 1/15 - 1/30 – 1/60 - 1/ / /500 – 1/1000 Varje stegs ökning av exponeringstid innebär en fördubbling av ljusinsläppet. Val av exponeringstid Kortare tid, ”fryser” rörliga delar av motivet, det gör också att skakningsoskärpa märks mindre. Längre tid gör rörliga delar av motivet suddiga, kan var en fördel om man vill åskådliggöra fart och rörelse. Varje stegs ökning av tid innebär en fördubbling av ljusinsläppet. Kort exponeringstid Lång exponeringstid

4 ISO: Mått hur känslig för ljus som kameran är, ett ökat ISO-tal innebär att signalerna från sensorn till kameraminnet förstärks så att man man fotografera när ljuset är dåligt. Nackdelarna med högre ISO är ökad brus, vilket är störningar i signalerna från sensor till minnet, detta visar sig genom olikfärgade ”gryn” i bilden. Dubbling av ISO-talet är dubblering av ljusmängd ( osv.) Färgtemperatur (WB, White Balance) Kameran anpassar sig till vilken typ av ljus man fotograferar i det kan vara dagsljus eller t.ex. lampljus. Detta sker normalt automatiskt men man har möjlighet att styra detta själv. Brus Orsaker till högre brus: Högt ISO tal Många pixlar på liten sensor, fler pixlar och mindre sensor ger mer brus Kvalitet på signalhantering i kameran RAW – JPEG Jpeg är ett komprimerat format för lagring av bilder, de flesta bilder som hanteras är i jpeg format. På vissa kameror, systemkameror och avancerade kompaktkameror kan man välja mellan att lagra i Jpeg eller RAW. RAW är ett format som sensorn levererar och är ett mycket bättre utgångsläge för bildbehandling, vill man arbeta med sina bilder efter fotograferandet så är RAW att föredra.

5 Exponeringprogram P Programautomatik, kameran väljer en lämplig kombination av tid och bländare. Ibland finns speciella program för olika motivtyper. T.ex. landskap, idrott , porträtt. Då väljs speciellt lämpliga kombinationer av tid och bländare för dessa olika ändamål. A Bländarförval, man väljer bländare och kameran väljer rätt tid till denna bländare. S Slutarförval man väljer tid och kameran väljer rätt bländare till denna tid M Manuell, man väljer själv både tid och bländare, normalt har man en indikering i sökaren/displayen som visar om exponeringen är rätt. Exponeringskompensation. Man ställer in en generell justering av exponeringsvärden, lite mörkare eller lite ljusare Gaffling I vissa fall är det svårt att få korrekt exponering, gaffling innebär att kamera exponerar ett antal bilder med alternativa ljusvärden t.ex steg. Histogram Ett grafisk diagram som visar hur exponeringen blivit, värdena skall fördelas över x-axeln och får inte gå ut över kanten, då är bilden över- eller underexponerad.

6 Korrekt exponerad 3 steg underexponerad 1 steg överexponerad 3 steg överexponerad

7 Avståndsinställning Kameror har någon form av autofokus, ibland kan man välja att ställa in kameran för antingen en, några få autofokuspunkter eller funktion där man arbetar med ett stort antal punkter. Kameran analyserar då bilden och bedömer var skärpan skall läggas. Ibland kan man behöva styra var i bilden skärpan skall vara, det kan då vara lämpligt att ha en punkt som man styr dit skärpan skall vara eller att man ställer in skärpan manuellt. Val av Optik: Vidvinkel Få med mycket i bilden Förstärker perspektiv i bilden Ge stort skärpedjup Tele För att komma nära. T.ex. vid djurfotografering Kort tele dvs ett tele som inte är speciellt kraftigt är ofta bra vid porträttfotografering. Detta för att få lite skärpedjup och frilägga motivet från störande bakgrunder. Normal Ger samma perspektiv som ögat ser Teleförlängare Ett tillbehör för systemkameror som man sätter mellan kamerahus ger en ökning av bränvidden är ofta 1,4x eller 2x.

8 Zoom kontra Fast optik Zoom är praktisk och skapar flexibilitet och rörlighet. Jämfört med fast optik är en zoom tekniskt sett en kompromiss med ibland mer optiska fel som följd. Fördelen med fast optik är ofta mindre format och bättre kvalitet för samma kostnad. Optisk/Digital zoom. Digital zoom innebär att man i kameran gör ett utsnitt av bilden och lagrar denna vid fotograferingen, poängen med digital zoom kan ifrågasättas, detta går att göra i efterhand på ett enkelt sätt i ett bildbehandlingsprogram. Det som är intressant när man väljer kamera är omfånget på den optiska zoomen. Makro Att kunna fotografera mycket nära för detta kan man använda en Makrooptik det är oftast en fast optik, den fungerar också som normal optik. Några andra sätt att fotografera makro Försättslinser, skruvas fast i objektivets filtergänga. (kräver inte systemkamera) Mellanringar, förlänger objektivet, dvs flyttar ut linsen i förhållande till kameran. Bälg, samma princip som mellanringar med med steglös förskjutning av objektivet Omvändningsring, fäster objektivet bak-och-fram på kamerahuset, skruvas fast i objektivets filtergänga.

9 Blixt Inbyggd, ett smidigt alternativ som alltid är tillgängligt, fungerar bra som upplättningsblixt i dagsljus. Lös, gärna en går att vinkla, ger oftast kraftigare ljus och större möjligheter att styra ljussättning, som t.ex. slå blixten i ett vitt tak om man är inomhus. Stativ Flerben ger bäst stöd Enben, snabbt att jobba med men inte samma stöd som ett med flera ben Fickstativ, kan fungera för små och lätta kameror Andra stöd hjälpmedel, bönpåse, klämstativ, stödja kameran mot t.ex ett bord. Filter Vid digital fotografering har behovet av filter minskat, detta med tanke på hur lätt det är att göra korrigeringar i efterhand. Några kan man dock nämna Polarisation, tar bort reflexer och gör färger mera mättade, att ta bort reflexer på ytor är svårt att gör i efterhand. Skylight/UV, används mest för att skydda objektivets front lins mot slag och repor. Tonat gråfilter, t.ex. för att göra himlen mörkare än övriga bilden skapar en dramatisk effekt.

10 Några länkar: (stor fotosajt) (om bildbehandling) (Stor site med tester av kameror och objektiv) Siter som säljer foto, bra när man vill veta vad som finns att köpa.


Ladda ner ppt "Fotosession – Teknik, handhavande"

Liknande presentationer


Google-annonser