Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rusmiddelprofil af den unge (1)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rusmiddelprofil af den unge (1)"— Presentationens avskrift:

1 Rusmiddelprofil af den unge (1)
De forskellige rusmidler Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? Hvilke rusmidler har du prøvet? Alkohol, hash, pot, skunk, amfetamin, esctasy, LSD, svampe, kokain, heroin, rygeheroin, lightergas, piller m.m. (Vedr. hash, pot og skunk: Hvordan indtager du det? Hvordan kan du bedst lide at indtage det?) Hvor gammel var du første gang du prøvede? Hvor ofte tog du rusmidlet? Hvor længe stod forbruget på? Hvor meget tog du? Hvilket rusmiddel foretrækker du? Hvad for nogle rusmidler har du prøvet indenfor de sidste 3 mdr.? Rusmiddelmønster - De rusmidler du har brugt indenfor de sidste 3 mdr., hvornår brugte du dem? Hver dag?, om morgen?, om aftenen?, inden du skal sove?, i weekender, til fester m.m.? Bruger du rusmidler når du er alene, eller er det altid sammen med venner? Hvor mange af dine venner bruger rusmidler og hvor tit gør de det? Synes du dit forbrug af rusmidler er steget eller faldet i den senere tid? Eller er dit forbrug det samme? Hvor mange penge tror du, at du har brugt på rusmidler de sidste 3 mdr.? Højrisikosituationer Hvornår er det nemmest at undvære rusmidlet? Hvornår er det sværest at undvære rusmidlet? Hvad er det typisk for situationer, hvor du tager rusmidler? (Bestemte steder, mennesker og/eller følelser). Mestring Når du bruger rusmidler, er det så noget du har besluttet dig for, eller er det bare noget der pludselig sker? Har du lavet regler for, hvornår det er Ok eller ikke Ok at bruge rusmidler? Hvordan får du typisk stoppet, når du først er begyndt? ( Undersøg om den unge bruger passive eller aktive stop metoder). Hvordan plejer du typisk at reagere, når du er i tilbagefald? Er der noget du tænker vi kan gøre for at hjælpe dig, hvis det skulle ske for dig igen? Unge-teamet. Århus Amt.

2 Rusmiddelprofil af den unge (2)
Rusmiddeladfærd Hvad har du som pædagog observeret i fht. mulig rusmiddeladfærd? Humør: - humørsvingninger? - aggressiv/voldelig? - ligegyldighed? - enten/eller tænkning? Social adfærd: - ændring i døgnrytmen? (bl.a. at den unge har svært ved at komme op om morgenen eller svært ved at sove) - passivitet? - isolation/tilbagetrækning fra andre? - ændring i hygiejne/personlig pleje? - benægtelse/omgåelse af sandheden? -forsvarspræget adfærd? (i fht. at snakke brug af rusmidler) Koncentration/hukommelse: - manglende koncentration? - svært ved at huske? Andet: - kriminalitet? - salg af seksuelle ydelser? Rusfunktion og forventninger Hvad bliver du bedre til når du er påvirket? Hvad bliver du dårligere til? Hvad er det gode ved rus? Hvad er det dårlige ved rus? Hvordan er forholdet mellem forventninger til rus og reel rus? Problemerkendelse Oplever du, at dit brug af rusmidler giver dig problemer? Er du bekymret for dit forbrug af rusmidler? Er der andre der er bekymret for dit forbrug af rusmidler? Parathed for ændring (motivation) Er du interesseret i at arbejde på at nedsætte eller stoppe dit forbrug af rusmidler? Hvad er det der gør, at du enten er interesseret i eller ikke interesseret i at nedsætte / stoppe dit forbrug? Hvis du besluttede dig for at nedsætte/stoppe dit forbrug af rusmidler, hvor stor tiltro har du til at det ville lykkes? (Ex. på en skala fra 0-10?) Unge-teamet. Århus Amt.

3 Beskrivningar avseende ungdomar och missbruk
Drogens effekt medicinsk och psykologisk Sidoeffekter “ ” Kognitiv påverkan Emotionell påverkan Avgiftning medicinsk och psykologisk Behandling Återfall Prevention Familjereaktioner

4 Problematiserings frågor till en experimenterande tonåring
Några av frågorna kommenteras så att tanken bakom dem belyses. Hur många gånger behövde du röka för att du skulle få effekt (subjektivt upplevt rus)? Kommentar: Denna fråga fäster uppmärksamheten på cannabis’ komplexitet, och hur inkörningsperioden varierar från individ till individ. Däremot vet vi idag inte något om orsaken till detta fenomen.

5 Hur många gånger har du rökt cannabis?
Kommentar: Svaret ger en bild av hur ärlig den unge tänker vara. Om han ger ett svepande svar, som t.ex ett par gånger, så ber man honom precisera. Hur lång tid gick innan du rökte nästa gång efter du fick effekt? Kommentar: Denna fråga ställs för att visa för tonåringen att han har fattat ett beslut att fortsätta använda cannabis.

6 Varför rökte du igen? Vilken effekt fick du då? Hur lång tid har det varit mellan de tillfällen som du har rökt? Kommentar: Detta för att se om avståndet mellan röktillfällen har blivit kortare. Vad i ruset tycker du bäst om? Vilken effekt fick du? Eftersom missbrukaren normalt inte reflekterar och sätter ord på sina upplevelser blir detta en anledning till att göra det, vilket medför att han funderar även när han får ett återfall. Reflektion och cannabisrökning går inte ihop.

7 Vilken sorts cannabis har du använt?
Kommentar: Återigen är det viktigt att göra den unge uppmärksam på att han, om han har använt flera sorter, har bildat sig en uppfattning om vilken som tilltalar honom bäst. Vad tycker du om de olika sorterna? Vilken var bäst respektive sämst?

8 Hur lång tid tog det innan du började röka varje vecka?
När upplevde att du började fungera sämre tankemässigt? Kommentar: Efter ett antal månaders regelbundet (4- 6 ggr/m) cannabisrökande så funderar man inte längre i tidsperspektiv. Därför är det nödvändigt att intervjuaren för in ett tidsperspektiv. Vilka var de tecken som du upptäckte? När märkte du att minnet började bli sämre? Kommentar: Det är på ett sämre fungerande när eller arbetsminne som cannabisrökare först märker att de har börjat fungera sämre.

9 Vem vet om att du använder Cannabis?
Bryr du dig om att dessa vet om det? Har du märkt att du får svårare att hitta ord när du ska berätta för andra vad du har tänkt på? Har du börjat stamma? Kommentar: Cannabis påverkar psykomotoriken, vilket innebär att om man har intentionen att göra en rörelse så behöver det inte betyda att den blir gjord. Så om man vill uttala ett ord så är det inte nödvändigtvis så att musklerna får de signalerna som de behöver för agera.

10 Har du märkt att du blir sittande när du precis har rökt på?
Kommentar: ett exempel på hur psykomotoriken påverkas. Att även om du vill resa dig så ids du inte? Vet du vad det beror på? Upplever du cannabisrökning som ett problem? Hur känns det dagarna efter du har rökt? Har du svettningar, huvudvärk, dålig mage, koncentrationsstörningar, eller är rastlös? Kommentar: Detta är vanliga abstinenssymptom vid intensivt cannabismissbruk.

11 Vilka andra droger har du använt?
Vilka effekter har dessa gett dig? Vad händer om du kombinerar alkohol och cannabis? Kommentar: Cannabiseffekten förstärks om man först röker och sedan dricker. Har det hänt att du har tackat nej till en holk? Om ja, varför då? Har det hänt att du har bestämt dig för att röka men sedan ändrat dig? Om ja, varför då?

12 Röker du ensam eller i grupp eller...?
Vad känner du till om Cannabis?

13 Livslinje Första gången Flera ggr/vecka Varje vecka ? ? Ålder ? Tid

14 Nätverkskarta Familj Ej missbrukande vänner Släkt Missbruks- kompisar Andra

15 för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i
En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund

16 Innehåll: Om cannabis Hur påverkar cannabis mig? Varför röker jag cannabis? Testa ditt sätt att tänka som cannabisrökare Vad händer när jag slutar? Hur förblir jag drogfri?

17 Ange, om du kan, tre skäl till varför Du röker cannabis:
Varje cannabismissbrukare har sitt eget missbruksmönster! Du kan bli medveten om ditt eget genom att t ex fråga dig: Vilket röktillfälle känns viktigast under en normaldag? Svar Måste du röka cannabis innan du gör något speciellt, ex ser på film, träffar kompisar, lyssnar på musik? Svar

18 Varför ska jag sluta? Det finns givetvis många skäl till att sluta. Ange, om du kan, tre skäl till varför Du vill sluta just nu: Vad behövs för att Du ska kunna sluta?

19 CANNABISMÖNSTER, den nya identiteten,
som blir ett filter som effektivt sorterar bort allt negativt som sägs om cannabis. Alla röker cannabis. Jag kan sluta när jag vill, men inte just nu. Mitt cannabisrökande är inget problem, kärnkraften är ett problem. Alkoholen är ju tillåten och det är mycket giftigare. Cannabis är ett naturpreparat. Jag blir kreativ och konstnärlig därför kan jag fortsätta att röka cannabis. Jag känner många cannabisrökande vänner som är sådana som denna beskrivning, men inte jag. Jag är unik och immun mot de negativa effekterna. Jag fungerar bäst när jag är lagom stenad. Jag har en brist som måste kompenseras med cannabis.


Ladda ner ppt "Rusmiddelprofil af den unge (1)"

Liknande presentationer


Google-annonser