Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rusmiddelprofil af den unge (1) De forskellige rusmidler -Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? -Hvilke rusmidler har du prøvet? Alkohol, hash, pot, skunk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rusmiddelprofil af den unge (1) De forskellige rusmidler -Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? -Hvilke rusmidler har du prøvet? Alkohol, hash, pot, skunk,"— Presentationens avskrift:

1 Rusmiddelprofil af den unge (1) De forskellige rusmidler -Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? -Hvilke rusmidler har du prøvet? Alkohol, hash, pot, skunk, amfetamin, esctasy, LSD, svampe, kokain, heroin, rygeheroin, lightergas, piller m.m. (Vedr. hash, pot og skunk: Hvordan indtager du det? Hvordan kan du bedst lide at indtage det?) -Hvor gammel var du første gang du prøvede? -Hvor ofte tog du rusmidlet? -Hvor længe stod forbruget på? -Hvor meget tog du? -Hvilket rusmiddel foretrækker du? -Hvad for nogle rusmidler har du prøvet indenfor de sidste 3 mdr.? Rusmiddelmønster - De rusmidler du har brugt indenfor de sidste 3 mdr., hvornår brugte du dem? Hver dag?, om morgen?, om aftenen?, inden du skal sove?, i weekender, til fester m.m.? -Bruger du rusmidler når du er alene, eller er det altid sammen med venner? -Hvor mange af dine venner bruger rusmidler og hvor tit gør de det? -Synes du dit forbrug af rusmidler er steget eller faldet i den senere tid? Eller er dit forbrug det samme? -Hvor mange penge tror du, at du har brugt på rusmidler de sidste 3 mdr.? Højrisikosituationer -Hvornår er det nemmest at undvære rusmidlet? -Hvornår er det sværest at undvære rusmidlet? -Hvad er det typisk for situationer, hvor du tager rusmidler? (Bestemte steder, mennesker og/eller følelser). Mestring -Når du bruger rusmidler, er det så noget du har besluttet dig for, eller er det bare noget der pludselig sker? -Har du lavet regler for, hvornår det er Ok eller ikke Ok at bruge rusmidler? -Hvordan får du typisk stoppet, når du først er begyndt? ( Undersøg om den unge bruger passive eller aktive stop metoder). -Hvordan plejer du typisk at reagere, når du er i tilbagefald? -Er der noget du tænker vi kan gøre for at hjælpe dig, hvis det skulle ske for dig igen? Unge-teamet. Århus Amt.

2 Rusmiddelprofil af den unge (2) Rusfunktion og forventninger -Hvad bliver du bedre til når du er påvirket? -Hvad bliver du dårligere til? -Hvad er det gode ved rus? -Hvad er det dårlige ved rus? -Hvordan er forholdet mellem forventninger til rus og reel rus? Problemerkendelse -Oplever du, at dit brug af rusmidler giver dig problemer? -Er du bekymret for dit forbrug af rusmidler? -Er der andre der er bekymret for dit forbrug af rusmidler? Parathed for ændring (motivation) -Er du interesseret i at arbejde på at nedsætte eller stoppe dit forbrug af rusmidler? -Hvad er det der gør, at du enten er interesseret i eller ikke interesseret i at nedsætte / stoppe dit forbrug? -Hvis du besluttede dig for at nedsætte/stoppe dit forbrug af rusmidler, hvor stor tiltro har du til at det ville lykkes? (Ex. på en skala fra 0-10?) Rusmiddeladfærd -Hvad har du som pædagog observeret i fht. mulig rusmiddeladfærd? Humør: - humørsvingninger? - aggressiv/voldelig? - ligegyldighed? - enten/eller tænkning? Social adfærd: - ændring i døgnrytmen? (bl.a. at den unge har svært ved at komme op om morgenen eller svært ved at sove) - passivitet? - isolation/tilbagetrækning fra andre? - ændring i hygiejne/personlig pleje? - benægtelse/omgåelse af sandheden? -forsvarspræget adfærd? (i fht. at snakke brug af rusmidler) Koncentration/hukommelse: - manglende koncentration? - svært ved at huske? Andet: - kriminalitet? - salg af seksuelle ydelser? Unge-teamet. Århus Amt.

3 Beskrivningar avseende ungdomar och missbruk Drogens effekt medicinsk och psykologisk Sidoeffekter “ ” Kognitiv påverkan Emotionell påverkan Avgiftningmedicinsk och psykologisk Behandling Återfall Prevention Familjereaktioner

4 Problematiserings frågor till en experimenterande tonåring Några av frågorna kommenteras så att tanken bakom dem belyses. Hur många gånger behövde du röka för att du skulle få effekt (subjektivt upplevt rus)? Kommentar: Denna fråga fäster uppmärksamheten på cannabis’ komplexitet, och hur inkörningsperioden varierar från individ till individ. Däremot vet vi idag inte något om orsaken till detta fenomen.

5 Hur många gånger har du rökt cannabis? Kommentar: Svaret ger en bild av hur ärlig den unge tänker vara. Om han ger ett svepande svar, som t.ex ett par gånger, så ber man honom precisera. Hur lång tid gick innan du rökte nästa gång efter du fick effekt? Kommentar: Denna fråga ställs för att visa för tonåringen att han har fattat ett beslut att fortsätta använda cannabis.

6 Varför rökte du igen? Vilken effekt fick du då? Hur lång tid har det varit mellan de tillfällen som du har rökt? Kommentar: Detta för att se om avståndet mellan röktillfällen har blivit kortare. Vad i ruset tycker du bäst om? Vilken effekt fick du? Eftersom missbrukaren normalt inte reflekterar och sätter ord på sina upplevelser blir detta en anledning till att göra det, vilket medför att han funderar även när han får ett återfall. Reflektion och cannabisrökning går inte ihop.

7 Vilken sorts cannabis har du använt? Kommentar: Återigen är det viktigt att göra den unge uppmärksam på att han, om han har använt flera sorter, har bildat sig en uppfattning om vilken som tilltalar honom bäst. Vad tycker du om de olika sorterna? Vilken var bäst respektive sämst?

8 Hur lång tid tog det innan du började röka varje vecka? När upplevde att du började fungera sämre tankemässigt? Kommentar: Efter ett antal månaders regelbundet (4- 6 ggr/m) cannabisrökande så funderar man inte längre i tidsperspektiv. Därför är det nödvändigt att intervjuaren för in ett tidsperspektiv. Vilka var de tecken som du upptäckte? När märkte du att minnet började bli sämre? Kommentar: Det är på ett sämre fungerande när eller arbetsminne som cannabisrökare först märker att de har börjat fungera sämre.

9 Vem vet om att du använder Cannabis? Bryr du dig om att dessa vet om det? Har du märkt att du får svårare att hitta ord när du ska berätta för andra vad du har tänkt på? Har du börjat stamma? Kommentar: Cannabis påverkar psykomotoriken, vilket innebär att om man har intentionen att göra en rörelse så behöver det inte betyda att den blir gjord. Så om man vill uttala ett ord så är det inte nödvändigtvis så att musklerna får de signalerna som de behöver för agera.

10 Har du märkt att du blir sittande när du precis har rökt på? Kommentar: ett exempel på hur psykomotoriken påverkas. Att även om du vill resa dig så ids du inte? Vet du vad det beror på? Upplever du cannabisrökning som ett problem? Hur känns det dagarna efter du har rökt? Har du svettningar, huvudvärk, dålig mage, koncentrationsstörningar, eller är rastlös? Kommentar: Detta är vanliga abstinenssymptom vid intensivt cannabismissbruk.

11 Vilka andra droger har du använt? Vilka effekter har dessa gett dig? Vad händer om du kombinerar alkohol och cannabis? Kommentar: Cannabiseffekten förstärks om man först röker och sedan dricker. Har det hänt att du har tackat nej till en holk? Om ja, varför då? Har det hänt att du har bestämt dig för att röka men sedan ändrat dig? Om ja, varför då?

12 Röker du ensam eller i grupp eller...? Vad känner du till om Cannabis?

13 Livslinje Första gången Varje vecka Flera ggr/vecka Ålder ? ? ? Tid

14 Nätverkskarta Familj Släkt Ej missbrukande vänner Missbruks- kompisar Andra

15 En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund

16 Innehåll: Om cannabis Hur påverkar cannabis mig? Varför röker jag cannabis? Testa ditt sätt att tänka som cannabisrökare Vad händer när jag slutar? Hur förblir jag drogfri?

17 Ange, om du kan, tre skäl till varför Du röker cannabis: 1........... 2........... 3........... Varje cannabismissbrukare har sitt eget missbruksmönster! Du kan bli medveten om ditt eget genom att t ex fråga dig: Vilket röktillfälle känns viktigast under en normaldag? Svar.................................. Måste du röka cannabis innan du gör något speciellt, ex ser på film, träffar kompisar, lyssnar på musik? Svar..................................

18 Varför ska jag sluta? Det finns givetvis många skäl till att sluta. Ange, om du kan, tre skäl till varför Du vill sluta just nu: 1......... 2......... 3......... Vad behövs för att Du ska kunna sluta? 1........... 2......... 3...........

19 Testa ditt sätt att tänka som cannabisrökare Har Du märkt: När det gäller din språklig förmåga < att Du har blivit sämre på att hitta ord till det Du vill beskriva, och att andra personer har svårt att förstå vad Du menar? Ja 9 Nej 9 •att Du har fått allt svårare att förstå vad andra menar? Ja 9 Nej 9  att Du upplever dig som avskärmad från din omgivning? Ja 9 Nej 9  att Du känner ensamhet?Ja 9 Nej 9  att Du är missförstådd?Ja 9 Nej 9

20 När det gäller din förmåga att dra korrekta slutsatser < att Du har blivit sämre på att iakttaga vad du säger och hur du beter Dig ?Ja 9 Nej 9  att Du noterar att misstagen upprepas men ser inte vad det beror på?Ja 9 Nej 9  att Du inte längre bryr dig om de misstag Du gör? Ja 9 Nej 9  att Du har känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet? Ja 9 Nej 9  att Du har känslor av att vara otillräcklig och misslyckad? Ja 9 Nej 9

21 När det gäller din flexibilitet i tanken < att Du inte kan göra många saker samtidigt utan att tappa tråden? Ja 9 Nej 9 <att Du har blivit mer och mer ensidig? Ja 9 Nej 9 <att Du har svårt att rikta uppmärksamheten? Ja 9 Nej 9  att Du har problem med att hålla koncentrationen? Ja 9 Nej 9  att Du inte lyssnar så mycket på vad andra tycker? Ja 9 Nej 9  att Du har svårt att diskutera på ett fruktbart sätt? Ja 9 Nej 9 • att Du och Dina cannabisrökande vänner talar till och inte med varandra. Ja 9 Nej 9

22 När det gäller minnet < att Du lätt tappar tråden när Du pratar? Ja 9 Nej 9  att Du glömmer avtal, tider, möten etc.? Ja 9 Nej 9  att Du har svårt att uppskatta tiden.? Ja 9 Nej 9  att Du har svårt att föreställa Dig flera dagar framåt? Ja 9 Nej 9  att Du känner att du har fått allt svårare att läsa böcker? Ja 9 Nej 9

23 När det gäller din förmåga att av delar sätta samman en helhet < att Du sällan ändrar Din åsikt, moral, eller värderingar? Ja 9 Nej 9  att Du har fått allt svårare att sortera all information? Ja 9 Nej 9  att Du har fått allt svårare att urskilja vad som är väsentlig information?Ja 9 Nej 9  att Du har fått allt svårare att ha känslan av att vara delaktig? Ja 9 Nej 9  att Du har fått allt svårare att förstå nyanserna i informationen? Ja 9 Nej 9  att Du uppfattar det som att du lever ett alternativt liv utanför samhället?Ja 9 Nej 9  att Du har känslor som "Jag är annorlunda, jag är inte som andra, jag är unik @ ?Ja 9 Nej 9  att Du har en växande känsla av att Du inte känner dig själv? Ja 9 Nej 9

24 När det gäller Din förmåga att kunna orientera dig i "rummet". < att Du inte lägger märke till vad som händer i din omgivning?Ja 9 Nej 9  att Du har svårt att skapa dags- och veckorutiner? Ja 9 Nej 9  att Du har svårt att upptäcka skiftningarna i årstiderna? Ja 9 Nej 9  att Du inte är så intresserad av vad som händer runt omkring dig?Ja 9 Nej 9 <att Du inte märker att tiden går? Ja 9 Nej 9  att Du inte bryr dig om relationer mellan människor? Ja 9 Nej 9 <att Du inte planerar Din dag? Ja 9 Nej 9

25 När det gäller ditt helhets- eller gestaltminne. < att Du har svårigheter att behålla nyförvärvade kunskaper?Ja 9 Nej 9  att Du har svårt att komma ihåg vilka relationer olika personer har till varandra?Ja 9 Nej 9  att Du har svårt att komma ihåg rutiner? Ja 9 Nej 9  att Du har en tilltagande osäkerhet i hur du ska uppföra dig? Ja 9 Nej 9

26 CANNABISMÖNSTER, den nya identiteten, som blir ett filter som effektivt sorterar bort allt negativt som sägs om cannabis. CAlla röker cannabis. CJag kan sluta när jag vill, men inte just nu. CMitt cannabisrökande är inget problem, kärnkraften är ett problem. Alkoholen är ju tillåten och det är mycket giftigare. CCannabis är ett naturpreparat. CJag blir kreativ och konstnärlig därför kan jag fortsätta att röka cannabis. CJag känner många cannabisrökande vänner som är sådana som denna beskrivning, men inte jag. Jag är unik och immun mot de negativa effekterna. CJag fungerar bäst när jag är lagom stenad. Jag har en brist som måste kompenseras med cannabis. C....................

27 Vad händer när man slutar med Cannabis? Det första steget varar i ca 12 dagar och bär en medicinsk prägel. Vad är viktigt att tänka på under denna fas av avtändningen?

28 Hur förblir jag drogfri? CTänk på hur Du ska säga till dina gamla kompisar att Du inte längre röker cannabis. CTänk på att Du ska planera dina dagar och veckor, skaffa dig nya rutiner. CHa en handlingsberedskap för de situationer som kan skapa stress. CDet är viktigt att skapa nya relationer. CHa en medvetenhet och eftertänksamhet i dina relationer till andra människor. CFörsök att skapa realistiska mål, så att ditt livsinnehåll ter sig hanterbart. CUndvik situationer som Du vet med dig kommer att leda till ett återfall. CNär du får sug, försök att hitta orsaken.

29 När Du återvänder till den här guiden efter ca. sex veckors drogfrihet. Är svaren på frågorna fortfarande desamma? #Vad har förändrats? #Har Du en känsla av att du har förbättrats? #Har Du en annan syn på vad som var ditt problem i början av avgiftningen jämfört med nu? #Har Du blivit bättre på att hantera din vardag? #Har Du lättare för att hitta ord till det du vill beskriva? #Har Du hittat tillbaka till den humor som Du känner är din egen? #Har Du blivit bättre på att hantera aggressivitet? #Har Du blivit bättre på att i tid upptäcka fel och misstag? #Kan Du numera deltaga i en diskussion på ett aktivt sätt? #Har Du ett aktivt sätt att lägga märke till, jämföra och tänka efter? #Har Du märkt en kvalitativ skillnad när Du läser en bok eller ser en film?


Ladda ner ppt "Rusmiddelprofil af den unge (1) De forskellige rusmidler -Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? -Hvilke rusmidler har du prøvet? Alkohol, hash, pot, skunk,"

Liknande presentationer


Google-annonser