Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskrivande texter Svenska vt-19 v. 13-17 Marlene, Camilla och Johan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskrivande texter Svenska vt-19 v. 13-17 Marlene, Camilla och Johan."— Presentationens avskrift:

1 Beskrivande texter Svenska vt-19 v Marlene, Camilla och Johan

2 Det här kommer vi att arbete med:
Genomgång av den beskrivande texttypen Läsning av modelltexter av den beskrivande texttypen Arbete i Zick Zack-boken för att lära sig de typiska dragen hos en beskrivande text Göra en turistbroschyr där ni ansvarar för att skriva olika beskrivande texter om ett tilldelat landskap. Ni ska till exempel skriva allmän fakta kring landskapet, ni ska skriva om landskapsdjur, landskapsblomma och om populära sevärdheter som förknippas med landskapet.

3 Arbetsgång Veckor Arbetsområde Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 17
Genomgång och arbete med texttypiska drag Vecka 14 Fortsatt arbete med texttypiska drag Introduktion av och arbete med uppgift ”turistbroschyr” Vecka 15 Arbete med ”turistbroschyren” PÅSKLOV Vecka 17 Fortsatt arbete och presentation av ”turistbroschyren”

4 Det här ska ni kunna när vi är klara (mål)
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kan urskilja texttypiska drag och skriva en text som på ett begripligt sätt följer den beskrivande texttypens struktur för innehåll, uppbyggnad och typiskt språkliga drag. Använder enkla beskrivningar och har viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp Kan urskilja texttypiska drag och skriva en text som på ett relativt tydligt sätt följer den beskrivande texttypens struktur för innehåll, uppbyggnad och typiskt språkliga drag. Använder utvecklade beskrivningar och har relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp Kan urskilja texttypiska drag och skriva en text som på ett tydligt sätt följer den beskrivande texttypens struktur för innehåll, uppbyggnad och typiskt språkliga drag. Använder välutvecklade beskrivningar och har god användning av ämnesspecifika ord och begrepp På denna nivå kan eleven skriva en enkel beskrivande text som innehåller nödvändiga delar som en inledande klassifikation och en beskrivning uppdelat i något stycke utifrån någon aspekt som kännetecken, föda och förekomst. Eleven skriver verben i presens och använder något ämnesspecifikt ord eller begrepp. På denna nivå kan eleven skriva en utvecklad beskrivande text med en inledande klassifikation och en beskrivning uppdelat i några stycken utifrån olika aspekter som kännetecken, föda och förekomst. Eleven skriver verben i presens och använder några ämnesspecifika ord eller begrepp På denna nivå kan eleven skriva en välutvecklad beskrivande text med en inledande klassifikation och en beskrivning uppdelad i flera stycken utifrån flera olika aspekter som kännetecken, föda, livscykel och förekomst. Eleven skriver verben i presens och använder flera ämnesspecifika ord och begrepp.

5 Börja med: Skriv 2-5 exempel på beskrivande texter som du har läst.
Lektion 1 Börja med: Skriv 2-5 exempel på beskrivande texter som du har läst. MÅL: Kunna veta minst en sak som är typiskt för den beskrivande texttypen Uppgift – Hitta likheten, jämför 3 beskrivande texter och stryk under likheterna (par) Introduktion och genomgång av den beskrivande texttypen Arbete i Zick Zack – boken (enskilt) s

6 Vad gör en beskrivande text?
Den beskriver till exempel: Vad någonting är (liljekonvalj är en ört som tillhör familjen sparrisväxter) Hur någonting ser ut (liljekonvaljen har gröna stora blad och små vita blommor) Hur någonting lever/växer (Liljekonvaljen blommar under sommarmånaderna och trivs bäst i skuggiga lundar och skogsbryn) Var någonting finns (Liljekonvaljen växer vilt i Sveriges lundar , i övriga Europa, västra och östra Asien samt i Kaukasus) Osv..

7 Vad är typiskt för en beskrivande text? (1/3)
Inleds med en klassifikation (En indelning i grupp, vad det man ska beskriva tillhör)

8 Forts. typiskt för beskrivande text (2/3)
En beskrivning indelad i olika stycken där varje stycke handlar om olika saker. I en faktatext om en djur brukar till exempel följande stycken finnas med: Klassifikation (vilken grupp djuret tillhör. T.ex. sorkar tillhör djurgruppen gnagare). Förekomst (Var den lever. T. ex. sorkar förekommer i Asien, Europa och stora delar av Nordamerika. Sorken trivs i lösa jordarter). Kännetecken (Hur den ser ut. T. ex. De flesta sorkar är råttlika djur med klumpig kroppsform och med dolda eller bara obetydligt synliga öron och mer eller mindre kort hårbeklädd svans). Föda (Vad den äter. T. ex. De flesta sorkar är växtätare där nötter, bär, rötter och frukter oftast är på menyn). Livscykel (Från födelse till död. T. ex. Sorkar lever drygt ett år och får många kullar. Sex kullar varje år med fyra - fem ungar i varje). Övrigt (Övrig intressant fakta).

9 Forts. beskrivande text (3/3)
I beskrivande texter skrivs verben i presens (T. ex. jagar, äter, finns, lever, har, blir, gömmer, kastar, väger, parar) OBS. Historiska beskrivningar (t. ex en text om Gustav Vasa) skrivs inte i presens. Det finns ofta många beskrivande adjektiv som förtydligar texterna (T. ex. stor, liten och hårig, mjuka, iskalla) Många ämnesspecifika ord och begrepp (T. ex klövar, stjälkar, mule, fortplantar, dvala, dräktig, hane osv.)

10 Börja med: Skriv 2-5 saker som är typiska för en beskrivande text
Lektion 2-3 Börja med: Skriv 2-5 saker som är typiska för en beskrivande text MÅL: Kunna veta minst 3 saker som är typiska för den beskrivande texttypen. Repetition av föregående lektion. Gemensamt arbete i Zick Zack-boken s Para ihop lodjurstextens stycken med rätt rubrik (par). Gör vargen på sid i Zick Zack om ni hinner. Öva på verb i presens, beskrivande adjektiv och kommatecken s i Zick Zack (enskilt).

11 Uppgift – turistbroschyr om ett landskap (1/2)
Du ska skriva en beskrivande text om ett av Sveriges landskap. Din beskrivande text kommer slutligen att sättas ihop med resten av klassens texter och bilda en turistbroschyr om Sveriges olika landskap. Texten skrivs i ett Word- dokument. Det här ska finnas med: Allmän fakta om landskapet (var det ligger, hur det ser ut, städer/tätorter osv) Beskrivning av naturen Landskapsdjur Landskapsblomma Populära sevärdheter/turistattraktioner Övrigt intressant

12 Uppgift – turistbroschyr om ett landskap (2/2)
Formalia: Texten ska skrivas i storlek 12 och med typsnitt Times New Roman Omfånget ca 1-2 A4 Att tänka på när man skriver: Tydlig rubrik Inledande klassifikation Styckesindelningar utifrån olika aspekter (t. ex. kännetecken, livscykel och förekomst) Texten ska vara skriven i presens (nutid) Beskrivande adjektiv och tydliga verb Ämnesspecifika ord och begrepp

13 Kan ni det här nu? (avslutande utvärdering)


Ladda ner ppt "Beskrivande texter Svenska vt-19 v. 13-17 Marlene, Camilla och Johan."

Liknande presentationer


Google-annonser