Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Freud och det psykodynamiska perspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Freud och det psykodynamiska perspektivet"— Presentationens avskrift:

1 Freud och det psykodynamiska perspektivet
Sigmund Freud Freud och det psykodynamiska perspektivet

2 Freuds teoretiska utgångspunkter
En del av psyket är omedvetet. Varje händelse har en orsak. Mänskliga handlingar har en mening. Själslivet är dynamiskt. Helhetssyn.

3 Personlighetens struktur Detet
Den del av personligheten som formas först. två drifter livs- och dödsdriften. Barnet styrs av lustprincipen, dvs lusten att tillfredsställa sina drifter och behov. Tid och rum finns inte Saknar logik och känslor för realism. Amoraliskt. Präglas av önsketänkande

4 Jaget Växer fram när barnet börja få en mer realistiskt bild av omvärlden. Följer realitetsprincipen. Medvetet om tid och rum och omvärldenskrav. Försöker vara logiskt, moraliskt och problemlösare. ”Diskuterar” med överjaget om detets impulsiva lustar. ”är detta ok”? Inte så förnuftigt som jaget vill inbilla sig. Påverkas av önskningar.

5 Överjaget Växer genom att barnet identifierar sig med föräldrarna. (mellan 2-6 år) Representerar samvetet och barnets moral. Fungerar som domare och avgör om jaget handlat rätt eller fel.

6 Freuds utvecklingsteori
Den orala fasen, 0 - 1,5 år Lustupplevelserna är knutna till munnen. Barnet kommer i kontakt med yttervärlden genom att "ta in” den via munnen. Den anala fasen 1,5 - 3 år Barnet kan kontrollera urin och avföring. Avföringssituationen är lustbetonad. Barnet får makt. Barnets tänkande följer realitetsprincipen.

7 Lustgivandezoner kompletteras med en till. Könsorganen.
Den falliska fasen, 3 – 6 år Lustgivandezoner kompletteras med en till. Könsorganen. Intresserar sig för den nakna kroppen. Små pojkar riktar erotiskt laddade känslor mot sin mor. Små flickor har fadern som objekt för sin passion. Oidipuskomplexet/elektrakomplexet. Latensfasen 6 – 12 år Barnets libido i vila. Kamraternas betydelse ökar. En tid av hemligheter. Överjaget blir mer strängt.

8 Den genitala fasen, cirka 13 och uppåt
Frigörelse från livets första kärleks- och hatobjekt, föräldrarna. Nya relationer. Filosofiska funderingar.

9

10

11

12

13 TAT (thematic apperception test)
CAT (children’s apperception test) Rorschachtavlor. Sandlådetest. Den vanligaste metoden för barn under 10 år.

14 Försvarsmekanismer: Förnekande
En försvarsmekanism är en mekanism i den omedvetna delen av jaget som försöker skydda resten av jaget mot ångest. Bortträngning Att tränga undan känslor eller minnen som väcker ångest. Fungerar bara till hälften – minnet trängs bort men ångesten försvinner inte. Förnekande Att förneka en del av verkligheten (finns i det förmedvetna)

15 Reaktionsbildning En känsla eller en impuls vänds till sin motsats – man beter sig i motsats till det man verkligen känner. Rationalisering Bortförklaring. Vi tolkar verkligheten så att den passar oss. Används för att behålla självkänslan. Förskjutning Att överföra känslor från ett objekt till ett annat. (man låter det går ut över någon annan man är trygg med eller som är svagare)

16 Regression Att man återgår till ett tidigare utvecklingsstadium. Sublimering Att man omvandlar en del av driftsenergin till annan verksamhet. Kompensation Är man dålig på någonting och vår självkänsla påverkas av detta, försöker vi vara bra på någonting annat.

17 Projektion Att man tillskriver andra människor de egenskaper som vi inte godkänner hos oss själva. Identifikation Motsatsen till projektion. Identifikation kan också kallas för introjektion. Man tar egenskaper eller känslor som (man tror) finns hos andra och tillskriver dem sin egen person.

18 Psykoanalysen som metod
Hypnos. Drömtydning. Fria associationer. Patienten kommer till insikt, men det räcker inte. För att bli fri måste patienten ha en känslomässig återupplevelse.

19 Fördelar Barndomen lägger grunden för våra personligheter. Inte fel att leta där när vi söker efter svar på varför vi beter oss som vi gör. Att bli mer medveten om sig själv. Psykodynamiskt perspektiv vill just leda människor till insikt. Behandling enligt detta perspektiv vill finna orsaken till problemet. Perspektivet anser att det är bättre att behandla orsaken än att behandla problemet i sig. Om man förstår orsaken så kan man ta itu med den och då försvinner problemet.

20 Nackdelar Även om teorierna inom perspektivet är väl genomarbetade och komplexa så är de inte vetenskapliga. De går inte att motbevisa och dem är inte mätbara. Det är svårt att utvärdera behandlingens resultat eftersom inga andra är närvarande. Behandlingen är dyr och tar lång tid. Stark betoning på sexualiteten. Föråldrad syn på män och kvinnor. Fokus på orsaken till problemet och inte problemet.


Ladda ner ppt "Freud och det psykodynamiska perspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser