Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalteknik 3p - Sekvenskretsar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalteknik 3p - Sekvenskretsar"— Presentationens avskrift:

1 Digitalteknik 3p - Sekvenskretsar
Innehåll Synkrona sekvenskretsar Tillståndsdiagram / tillståndstabell Definition av Moore- och Mealy-maskiner Tillståndskodning Syntes av sekventiell logik Räknare BO

2 Sekvenskretsar – Exempel
Exempel: Bankomat Sekvens av operationer för att göra ett uttag: Sätt in kortet Mata in PIN-kod Mata in storleken på uttaget Vänta på pengarna Ta ut kort och pengar

3 Forts. Exempel – Tillståndsdiagram
”Operationer” utförda av dig: Sätt in kortet Mata in PIN-kod Mata in storleken på uttaget Vänta på pengarna Ta ut kortet och pengarna ”Operationer” utförda av maskinen Vänta på kortet Hämta in PIN-kod Hämta in storleken på uttaget Utför transaktionen Mata ut kortet och pengarna Inget kort Vänta på kort 1 Kort insatt Pengar/kort är utmatade Mata ut kort och pengar 5 Hämta in PIN 2 Felaktig PIN Transaktion klar korrekt PIN Utför transakt. 4 Hämta in storlek 3 Summa OK Ogiltig summa

4 Tillståndsdiagram Tillståndsdiagram (eng. State Transition Graph)
Visar varje individuellt tillstånd Samtliga möjliga sekvenser av tillstånd sekvensnätet kan ha S övergång Tillstånd S+

5 Tillståndsmaskin (eng. Finite-State Machine)
Implementerar ett tillståndsdiagram Består av Tillståndsminne – innehåller maskinens tillstånd (s) Funktion för att beräkna nästa tillstånd (d) Funktion för att beräkna utgångarnas värde (l) d s(tk) s+(tk) Komb. Logik d i z d(s,i) s l(s,i) s+

6 Tillståndsminne d s(tk) s+(tk) Klocksignalen delar upp tiden i steg S+
clock T Klocksignalen delar upp tiden i steg ett tidsdiskret system minnet fördröjer signalen en klockcykel alla förändringar i minnet sker samtidigt på aktiv flank klockfrekvensen f = 1/T Synkront D-element som tillståndsminne D Q S+ S Q+ = D clock

7 Typer av minneselement
D q Symbol Karakteristisk ekvation Syntestabell q+ 1 D-vippa T q q+ 1 T-vippa J q K q+ 1 - JK-vippa

8 Synkron tillståndsmaskin
z Q D clock Tillståndet kodat i digitalt tal Binär kodning med n bitar kan representera 2n tillstånd Exempel på kodning: Tillstånd Kod 00 S0 S1 S2 S3 01 10 11

9 Moore-maskin – struktur
Utsignalfunktionen: z=l(s) d.v.s: utgången beror endast av tillståndet s. l d z i s s+ Nästatillstånds-funktionen: s+=d(i,s) d.v.s: nästa tillstånd beror av värdet på ingångarna och nuvarande tillstånd s

10 Moore-maskin – tillståndsdiagram och tabell
Z=0 S1 S2 S3 Z=1 I=1 S 1 Z I S0 S1 S2 S3 S+ Nuvarande tillstånd Nästa tillstånd Utsignalvärde För ett givet tillstånd är det oberoende av I. Utsignalen anges i ”tillståndscirkeln”

11 Mealy-maskin – struktur
Utsignalfunktionen: z=l(i,s) d.v.s: utgången beror både av s och i. l d z i s s+ Nästatillstånds-funktionen: s+=d(i,s) d.v.s: nästa tillstånd beror av värdet på ingångarna och nuvarande tillstånd s

12 Mealy-maskin – tillståndsdiagram och tabell
0/0 1/0 1/1 Format: I/Z S 1 I S0 S0,0 S1,0 S1 S3,0 S2,0 S2 S3,1 S3 S0,1 S+, Z Nuvarande tillstånd För I=0 fås ett nästa tillstånd och utsignal För I=1 fås ett annat nästa tillstånd och utsignal Utgången Z är beroende av Nuvarande tillstånd OCH ingångsvärdet

13 Tillståndskodning l,d Q är det kodade tillståndet q0 q1 q2 q+0 q+1 q+2
Z l,d q+0 q+1 q+2 Q är det kodade tillståndet AlmostOne-hot 0000 0001 0010 0100 1000 q3q2q1q0 Tillstånd INIT A0 A1 OK0 OK1 Binär 000 001 010 011 100 q2q1q0 Gray 000 001 011 010 110 q2q1q0 One-hot 00001 00010 00100 01000 10000 q4q3q2q1q0 Symboliskt namn ges en binär kod

14 Syntes av tillståndsmaskin – översikt
Otvetydig funktionell specifikation av tillståndsmaskinen Bankomaten ska först … Specifikation Kombinatoriska nät med logiska grindar C B A D f Procedur för syntes: - Konstruera en tillståndstabell - Tilldela varje tillstånd en kod (tillståndskodning) - Konstruera en transitionstabell - Bestäm minnestyp (vilken vippa ska användas) - Konstruera en excitationstabell - Ta fram logiska uttryck för l och d. - Konstruera ett schema som visar grindar och vippor

15 Tillståndstabell En Moore-maskin A B C D S 1 Z E A B C D S+ E=0 E=1
1 Z E A B C D S+ En Moore-maskin

16 Transitionstabell E Q 1 Z 00 01 10 11 Q+ S 1 Z E A B C D S+
Tillstånd (S) A B C D Binär (Q) 00 01 10 11 q1q0 Tillstånden kodas med binär kod S byts ut mot Q E Q 1 Z 00 01 10 11 Q+ Transitionstabell S 1 Z E A B C D S+

17 Excitationstabell q m q0 q1 q2 E Z l,d m0 m1 m2 Transitionstabellen ger relationen mellan Q och Q+ Egentligen vill vi veta relationen mellan Q och M, där M är insignalerna till minneselementen. Specialfall: Då D-vippor används så är M=Q+. Karakteristiska ekvationen är Q+=D. E Q 1 Z 00 01 10 11 Q+ Transitionstabell E Q 1 Z 00 01 10 11 D Excitationstabell q q+ D 1 Syntestabell för D-vippa

18 Excitationstabell för T-vippa
Q 1 Z 00 01 10 11 Q+ Transitionstabell E Q 1 Z 00 01 11 10 T Excitationstabell q q+ T 1 Syntestabell för T-vippa

19 Logiskt uttryck för d-funktionen då D-vippor används
1 E Q 1 Z 00 01 10 11 D={d1,d0} Excitationstabell Q={q1,q0} 1

20 Logiskt uttryck för l-funktionen
Q 1 Z 00 01 10 11 D={d1,d0} Excitationstabell Q={q1,q0} 1

21 Schema för tillståndsmaskin med D-vippor
& 1 1 d q q0 q1 Z E clk

22 Logiskt uttryck för d-funktionen då T-vippor används
1 E Q 1 Z 00 01 11 10 T={t1,t0} Excitationstabell {q1,q0} 1

23 Räknare Räknar antalet inkommande klockpulser De är sekvenskretsar
Olika typer av räknare Modulo-2n räknare Räknare med enable Upp- och nedräknare

24 Modulo-2n räknare Generellt Exempel: Modulo-8 (23) räknare
Max. värde för ett n-bitars tal Generellt Räknar sekvensen …0, 1, … 2n-1, 0, … Exempel: Modulo-8 (23) räknare Räknar sekvensen …0, 1, … 7, 0, … 4 6 2 1 5 7 3 q2 q1 q0 clock MSB LSB

25 Räknare med enable Funktion
Med en enable signal kan man styra om räknaren ska räkna eller inte E=0 4 6 2 1 5 7 3 E=1 q2 q1 q0 clock MSB LSB E

26 Funktion Med en styrsignal UD (upp eller ned) kan man välja om räknaren ska räkna upp eller ned UD=1 1 4 6 2 5 7 3 UD=0 q2 q1 q0 clock MSB LSB UD

27 Digitalteknik 3p - Sekvenskretsar
SLUT på Föreläsning 4 Innehåll Minneselement Tillståndsdiagram / tillståndstabell Definition av Moore- och Mealy-maskiner Tillståndskodning Syntes av sekvenskretsar Räknare BO


Ladda ner ppt "Digitalteknik 3p - Sekvenskretsar"

Liknande presentationer


Google-annonser