Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDA Digital och Datorteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDA Digital och Datorteknik"— Presentationens avskrift:

1 EDA 451 - Digital och Datorteknik
2008/09 Dagens föreläsning: ”Sekvensnät”, lärobok kap.5 Ur innehållet: Hur fungerar en SR-latch? Hur konstrueras JK-, D- och T-vippor? Funktionstabeller och excitationstabeller Register som minneselement Register och bussar Konstruktion av synkrona räknare med D- och T-vippor Analys av synkrona räknare Sekvensnät

2 Sekvensnät x0 Kombinatoriskt nät Varje utgång har i varje ögonblick det värde som entydigt bestäms av insignaler och tillstånd. x1 f0(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) x2 f1(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) x3 f2(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) x4 fn(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) xm q0 e0 q0 q1 e1 q1 qi ei qi Sekvensnät

3 Asynkront eller synkront Sekvensnät
Kombinatoriskt nät f0(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) f1(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) f2(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) fn(x0,x1,x2,...,xm,q0,q1,...,qi) x0 x1 x2 x3 x4 xm q1 qi q0 e0 e1 ei Återkoppling (”feedback”) Omedelbar (asynkron) Tidsbestämd (synkron) Sekvensnät Sekvensnät 3

4 Exempel: Omedelbar återkoppling
u1 q1=e1 Sekvensnät

5 Analys... e1=[x1+(x2+q1)’]’ = x1’(x2+q1) u1=(x2+q1)’=x2’q1’ x1 x2 q1
1 e1=[x1+(x2+q1)’]’ = x1’(x2+q1) u1=(x2+q1)’=x2’q1’ Sekvensnät

6 ..och när vi kopplar ihop e1 och q1...
x1 x2 q1 e1 u1 x1 x2 e1 u1 q1=e1 x1 x2 e1 u1 q1 q1’ 1 x1 x2 q1 e1 u1 1 x1 x2 q1 e1 u1 q1’ 1 Vid återgång till 00 uppstår ”kapplöpning” förbjudet tillstånd (kan inte finnas...) Sekvensnät

7 Latch (låskrets) x1 R=Reset x2 S=Set q1
q1 kan ettställas eller nollställas för att därefter behålla värdet. Kopplingen är ett ”minneselement” och kallas SR-latch. x1 x2 e1 u1 q1=e1 x1 R=Reset x1 x2 e1 u1 q1 q1’ 1 - x2 S=Set q1 Sekvensnät

8 SR-latch S R Q Q Q’ Q’ S R Alternativa realiseringar Funktionstabell
Symbol S R Q+ Q 1 * Asynkront minneselement Sekvensnät

9 Grindad SR-latch R Q CP R Q’ S S CP Q Q+=Q Symbol S R Q+ Q 1 *
Q 1 * Sekvensnät

10 Master-Slave SR-latch
Symbol R Ändringen i Q kommer alltid vid en negativ flank hos CP. Signalen fördröjs (halv klockcykel) S CP QM Q Sekvensnät

11 Flanktriggade SR-vippor
Funktions-tabell S R Q+ Q 1 * Exitations-tabell Q Q+ S R - 1 CP Synkront minneselement Sekvensnät

12 Flanktriggad D-vippa D D’ CP Q D Q CP Q Q’ D CP D Q+ 1 Q Q+ D 1
Funktions-tabell D Q CP Q Q’ D CP D Q+ 1 Exitations-tabell D Q Q+ D 1 D’ CP Q Sekvensnät

13 D-vippa med asynkron Set/Reset
Då SR=11 (Q+=Q) fungerar vippan som en ordinär D-vippa Om SR=01, ettställs Q asynkront (väntar EJ på flank...) Om SR=10, nollställs Q asynkront Vi säger att S och R ingångarna är ”aktivt låga” 1D C1 S R 1D C1 S R 1 Q4 Q4’ Q3 Q3’ Q2 Q2’ Q1 Q1’ D4 D3 D2 D1 CP Clear’ Exempel på användning: 4-bitars REGISTER med RESET-funktion Sekvensnät

14 D-vippa med ”Load Enable”
C1 S R 2D 1C2 S R G1 G & CP Styrsignalen G (”Gate”) kan användas för att ”strypa” klockpulsen. Då G=0 behåller vippan sitt värde oavsett vad som finns på D-ingången Sekvensnät

15 Flanktriggad JK-vippa
Flanktriggad SR-vippa & C1 1J 1K J 1S Q CP C1 K & Q’ 1R Funktions-tabell Exitations-tabell J K Q+ Q 1 Q’ Q Q+ J K - 1 Sekvensnät

16 Flanktriggad T-vippa (”toggle”)
C1 1T CP Q Q’ T C1 1J 1K CP Q Q’ T Funktions-tabell Exitations-tabell Funktions-tabell J K Q+ Q 1 Q’ T Q+ Q 1 Q’ Q Q+ T 1 Sekvensnät

17 Sammanfattning av vippor
Funktions-tabell Exitations-tabell Funktions-tabell Exitations-tabell CP S R Q Q’ S R Q+ Q 1 * Q Q+ S R - 1 Q Q’ D CP D Q+ 1 Q Q+ D 1 Funktions-tabell Exitations-tabell Funktions-tabell Exitations-tabell C1 1J 1K J K Q+ Q 1 Q’ Q Q+ J K - 1 C1 1T CP Q Q’ T J Q T Q+ Q 1 Q’ Q Q+ T 1 CP Q’ K Sekvensnät

18 Sammanfattning Vi har klarat av: Hur fungerar en SR-latch?
Hur konstrueras JK-, D- och T-vippor? Funktionstabeller och excitationstabeller ..och ska nu titta närmre på några viktiga tillämpningar Register som minneselement Konstruktion av synkrona räknare med D- och T-vippor Analys av synkrona räknare Sekvensnät

19 8-bitars minnesregister
D0-7, Din Q0-7, Dut 2D 1C2 G1 CP LD D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 2D 1C2 S R G1 2D 1C2 G1 Utgå från känd D-vippa, ta bort asynkrona ingångar och Q’... Packa ihop 8 likadana med gemensam CP resp G... Sekvensnät

20 Dataöverföring, register och bussar
En överföring åt gången... Sekvensnät

21 Snabbare, dyrare... Samtidiga överföringar till samtliga register...
Sekvensnät

22 Kan utgångarna kopplas samman?
Sekvensnät

23 Kortslutning... Sekvensnät

24 Transmissionsgrind (”three-state”)
x e f Z 1 Sekvensnät

25 Register med ”three-state” utgång
Tre beteckningar: CP: Clock Pulse, kretsens klockingång. LDR: Load Enable R, styrsignal för att kunna ladda register R OER: Output Enable R, styrsignal för att överföra innehållet i R till utgången. Sekvensnät

26 Register med gemensam buss
Sekvensnät

27 Exempel: (R)→A OER 1 LDA 2 CP 3 buss regA 4 regR Sekvensnät

28 Konstruktion av Räknare
Vi använder vippor för att konstruera räknare Maximalt antal tillstånd (”räknarvärden”) bestäms av antalet vippor T0 1T T1 Tn Q0 1T 1T Q1 Qn CP C1 CP C1 CP C1 Q0’ Q1’ Qn’ Qi utgör nätets utsignaler, ”räknarvärdet” Maximal räknarsekvens blir 0 .. (2n-1) Kallas ”modulo 2n-räknare” Sekvensnät

29 Exempel, 2-bitars räknare, ”0,1,2,3,1,2,3...” med T-vippor
Metod: Q är utsignal, hur bestämma T? C1 1T CP Q1 Q1’ T1 Q0 Q0’ T0 Q1Q0 00 01 10 11 Exitations-tabell Q1 Q0 T1 T0 Q1+ Q0+ ? 1 Q Q+ T 1 Q1 Q0 T1 T0 Q1+ Q0+ 1 Sekvensnät

30 Q och T bestämmer Q+... Q0 Q0 T1 T0 1 1 Q1 Q1 Q1 Q0 T1 T0 Q1+ Q0+ 1 T1
CP Q1 Q1’ T1 Q0 Q0’ T0 Q1 Q0 T1 T0 Q1+ Q0+ 1 Q och T bestämmer Q+... 1 Q1 Q0 T1 1 Q1 Q0 T0 Sekvensnät

31 Q0 T1 T0 1 Q1 T1 = Q0 T0 = Q0’ +Q1’ 1 T1 T0 Q1 Q0 1T C1 Q1’ Q0’ CP
Q1 Q0 T1 T0 T1 = Q0 T0 = Q0’ +Q1’ C1 1T Q1 Q1’ T1 CP Q0 Q0’ T0 1 Sekvensnät

32 Analys av räknare Givet en ”räknarkoppling” bestäm dess räknesekvens
Vi illustrerar metoden genom att analysera den räknare vi nyss konstruerat. 1. Bestäm vippornas insignaler... C1 1T Q1 Q1’ T1 CP Q0 Q0’ T0 1 T1 = Q0 T0 = Q0’ +Q1’ Sekvensnät

33 2. För varje möjligt tillstånd, dvs 2n, där n är antalet vippor, bestäm Q+, med ledning av Q och T.... C1 1T Q1 Q1’ T1 CP Q0 Q0’ T0 1 T1 = Q0 T0 = Q0’ +Q1’ Q1 Q0 1 T1 1 T0 1 Q1+ Q0+ 1 Sekvensnät

34 3. Redovisa resultatet i form av en tillståndsgraf...
Q1 Q0 T1 T0 Q1+ Q0+ 1 Q Q+ 1 2 3 Q1Q0 00 01 10 11 Sekvensnät


Ladda ner ppt "EDA Digital och Datorteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser