Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDA 480 – Maskinorienterad Programmering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDA 480 – Maskinorienterad Programmering"— Presentationens avskrift:

1 EDA 480 – Maskinorienterad Programmering
2009/2010 MC68HC12, ”Uppbyggnad.pdf” Ur innehållet: Datorns byggblock Busskommunikation Synkron buss Asynkron buss Multiplex-buss Adressavkodning för minne och I/O Minnesavbildad I/O Direktadresserad I/O Datorsystemets bussar

2 Adressrum, programmerarens bild
Linjärt fysiskt adressrum Segmenterat adressrum ”Bank”-indelat adressrum CS IP PC PC DS BANK DP Datorsystemets bussar

3 HCS12DG256, blockdiagram Datorsystemets bussar

4 Minne och IO AD – Analog till Digital omvandling
ECT- Räknarkretsar för noggrann tidmätning SCI – Asynkron seriekommunikation Parallell In-Utmatning PWM – Pulsbreddsmodulering Etc… Datorsystemets bussar

5 Gränssnitt mot yttre enheter
Buss-system Central- enhet Minnes- enheter Gränssnitt mot yttre enheter databuss adressbuss styrbuss Datorsystemets bussar

6 Buss protokoll ”Språket”, betydelsen av hög respektive låg logiknivå
Organisation av bitarna i ett ord, ”endian bit order” Organisation av bytes i ett ord ”endian byte order” Tidsegenskaper, händelser korrekt ordnade i tid Datorsystemets bussar

7 Logiknivåer ”Aktiv hög” – Logiknivå 1, ”Enable” ”Aktiv låg” – Logiknivå 0, ”Enable” Datorsystemets bussar

8 Bit ordning ”bit endianess”
big-endian (”LSB 0”) little-endian (”MSB 0”) 8-bitars ord där b7 är den MEST signifikanta biten och b0 den MINST signifikanta biten Datorsystemets bussar

9 Byte ordning α+n LSB MSB α minne register little-endian byte ordning
big-endian byte ordning Datorsystemets bussar

10 Exempel: HCS12/Intel 8086 byte ordning
(big endian) 11 α α+1 minne register D A 22 B 8086 (little endian) register AX AH AL Datorsystemets bussar

11 Busskommunikation Synkron buss Multiplex-buss Asynkron buss
centralenhet perifer enhet Adressbuss Databuss ECLK R/W Data Klocka Busscykel Buss A/D Adress centralenhet perifer enhet Adressbuss Databuss Giltig adress Accept/Utfört ACK VA Datorsystemets bussar

12 Synkron buss Datorsystemets bussar centralenhet perifer enhet
Adressbuss Databuss ECLK R/W Datorsystemets bussar

13 ”Timing” Datorsystemets bussar

14 Multiplex 16 bitar adress 8 bitar data 8 bitar fysisk buss Kombinerad
Adressbuss/ Databuss, 8 bitar Styrsignal, Adress eller Data 16 bitar adress 8 bitar data 8 bitar fysisk buss Datorsystemets bussar

15 Multiplex 16 bitar adress 8 bitar data 16 bitar fysisk buss Klocka A/D
Kombinerad Adressbuss Låg /Databuss, 8 bitar Styrsignal, Adress eller Data Adressbuss hög 16 bitar adress 8 bitar data 16 bitar fysisk buss Data Klocka Busscykel Buss A/D Adress Datorsystemets bussar

16 Multiplex 16 bitar adress 16 bitar data 16 bitar fysisk buss Klocka
Kombinerad Adressbuss /Databuss, 16 bitar Styrsignal, Adress eller Data 16 bitar adress 16 bitar data 16 bitar fysisk buss Data Klocka Busscykel Buss A/D Adress Datorsystemets bussar

17 Programmerbar konfiguration hos HCS12
Vid ”RESET” avläses nivåerna hos pinnar BKGD, PE6, PE5, PK7, ROMON Därefter sätts ev. Port A/B som adress/databuss Datorsystemets bussar

18 Synkron Multiplex-buss, CPU12
Vid positiv flank hos E(CLK) ”låses” adressen via latchen E CPU12 latch adress ”låses” dataöverföring 16-bitars adressbuss 16-bitars databuss Datorsystemets bussar

19 Asynkron buss Dessutom signaler RE, Read Enable WE, Write Enable
Bestämmer riktning på dataöverföring Centralenheten signalerar ”Giltig adress på adressbussen” Perifer enhet signalerar ”Data har placerats på databussen” (om RE) ”Data kar klockats in från databussen” (om WE) Datorsystemets bussar

20 Asynkron buss Vid ”1” börjar periferienheten avkoda adressen från adressbussen, detta tar en kort stund, varefter databussen drivs av periferienheten och ACK-signalen aktiveras. ACK-signalen upptäcks av centralenheten vid ”2” och databussen läses av vid nästa positiva klockflank ”3”. Antalet klockcykler från det att centralenheten upptäcker ACK, tills data klockas in från databussen kallas väntecykler (”wait states”). Datorsystemets bussar

21 Asynkron buss, synkrona minnen
CPU avkodnings-logik adress ACK-logik data CE VA ACK 1 CE, VA och ACK är aktivt låga Enkel ”ACK-logik” 1 ACK CE VA Datorsystemets bussar


Ladda ner ppt "EDA 480 – Maskinorienterad Programmering"

Liknande presentationer


Google-annonser